Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  273/S

Business name: 
CARION SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 10/21/2016)
CARION SLOVAKIA a.s.
  (from: 05/18/1995 until: 10/20/2016)
Registered seat: 
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/25/2014)
Partizánska cesta 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/18/1995 until: 02/24/2014)
Identification number (IČO): 
31 629 091
  (from: 05/18/1995)
Date of entry: 
05/18/1995
  (from: 05/18/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/2016)
Joint-stock company
  (from: 05/18/1995 until: 10/20/2016)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/1995)
nájom a prenájom hnuteľných a nehnuteľných
  (from: 05/18/1995)
akvizičná činnosť
  (from: 05/18/1995)
poskytovanie leasingových služieb
  (from: 12/23/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 12/23/1998 until: 10/20/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/21/2016)
Managing board
  (from: 08/05/2003 until: 10/20/2016)
Managing board
  (from: 10/24/2001 until: 08/04/2003)
Managing board
  (from: 05/23/2000 until: 10/23/2001)
Managing board
  (from: 11/23/1999 until: 05/22/2000)
Managing board
  (from: 07/22/1998 until: 11/22/1999)
Managing board
  (from: 05/18/1995 until: 07/21/1998)
Erika Čendulová
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016)
Erika Čendulová - člen
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2004
  (from: 01/11/2005 until: 04/04/2005)
Erika Čendulová - člen
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2004
  (from: 04/05/2005 until: 03/29/2010)
Erika Čendulová - člen
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2004 Until: 12/16/2008
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Erika Čendulová - člen predstavenstva
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 01/07/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/18/2014)
Erika Čendulová - člen predstavenstva
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 01/07/2010 Until: 01/07/2014
  (from: 03/19/2014 until: 03/18/2014)
Nadežda Dreschmannová - člen predstavensta
V.P.Tótha 97/4
Zvolen 960 01
From: 08/02/2006
  (from: 08/11/2006 until: 03/29/2010)
Nadežda Dreschmannová - člen predstavenstva
V.P.Tótha 97/4
Zvolen 960 01
From: 08/02/2006
  (from: 03/30/2010 until: 03/18/2014)
Nadežda Dreschmannová - člen predstavenstva
V.P.Tótha 97/4
Zvolen 960 01
From: 08/02/2006 Until: 03/30/2014
  (from: 03/19/2014 until: 03/18/2014)
Jozef Dvorský - člen
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava
  (from: 03/01/2002 until: 06/24/2002)
Jozef Dvorský - predseda
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava
From: 04/24/2002
  (from: 06/25/2002 until: 01/10/2005)
Jozef Dvorský - predseda
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava
From: 04/24/2002 Until: 12/16/2004
  (from: 01/11/2005 until: 01/10/2005)
Dr. Ötvos Géza - člen
1. mája 1
Hurbanovo
  (from: 05/18/1995 until: 07/21/1998)
Dr. Ötvos Géza - predseda
Javornícka 29
Banská Bystrica
  (from: 07/22/1998 until: 10/23/2001)
Róbert Mihály Kántor - člen
Javornícka 29
Banská Bystrica
Until: 04/24/2002
  (from: 10/24/2001 until: 06/24/2002)
RNDr. Miroslav Kysel - člen
Javornícka 31
Banská Bystrica
  (from: 12/08/1998 until: 02/28/2002)
Róbert Munka - člen
Javornícka 29
Banská Bystrica
  (from: 07/22/1998 until: 11/22/1999)
Róbert Munka - podpredseda
Javornícka 29
Banská Bystrica
  (from: 11/23/1999 until: 10/23/2001)
Róbert Munka - predseda
Javornícka 29
Banská Bystrica
  (from: 05/18/1995 until: 07/21/1998)
Róbert Munka - predseda
Javornícka 29
Banská Bystrica
Until: 04/24/2002
  (from: 10/24/2001 until: 06/24/2002)
Monika Patúšová
Družby 9
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2004
  (from: 01/11/2005 until: 02/21/2005)
Monika Patúšová
Družby 9
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2004
  (from: 02/22/2005 until: 08/10/2006)
Monika Patúšová
Družby 9
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2004 Until: 08/02/2006
  (from: 08/11/2006 until: 08/10/2006)
Erika Čendulová - člen predstavenstva
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 01/05/2014 Until: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
David Kovács - predseda predstavenstva
Mák út. 4
Budapesť 1022
Maďarsko
From: 01/05/2014 Until: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
Nadežda Dreschmannová - člen predstavenstva
V. P. Tótha 97/4
Zvolen 960 01
From: 01/05/2014 Until: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
Erika Čendulová - člen predstavenstva
Podlavická cesta 23
Banská Bystrica 974 01
From: 01/05/2014
  (from: 03/19/2014 until: 10/20/2016)
David Kovács - predseda predstavenstva
Mák út. 4
Budapesť 1022
Maďarsko
From: 01/05/2014
  (from: 03/19/2014 until: 10/20/2016)
Nadežda Dreschmannová - člen predstavenstva
V. P. Tótha 97/4
Zvolen 960 01
From: 01/05/2014
  (from: 03/19/2014 until: 10/20/2016)
Róbert Kántor - člen
Véménd ut. 9
Budapest
Maďarská republika
  (from: 05/18/1995 until: 12/07/1998)
Gábor Kornis - člen
Attila ut. 33
Budapest
Maďarská republika
From: 04/24/2002 Until: 05/14/2003
  (from: 06/25/2002 until: 08/04/2003)
Dávid Kovács - predseda
Berzenczey utca 30
Budapest 1094
Maďarská republika
From: 12/16/2004
  (from: 01/11/2005 until: 03/29/2010)
Dávid Kovács - predseda
Berzenczey utca 30
Budapest 1094
Maďarská republika
From: 12/16/2004 Until: 12/16/2008
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
David Kovács - predseda predstavenstva
Mák ut. 4
Budapešť 1022
Maďarská republika
From: 01/07/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/18/2014)
David Kovács - predseda predstavenstva
Mák ut. 4
Budapešť 1022
Maďarská republika
From: 01/07/2010 Until: 01/07/2014
  (from: 03/19/2014 until: 03/18/2014)
Dr. Géza Ötvös - člen
Krisztina krt. 2-4
Budapest
Maďarská republika
From: 04/24/2002 Until: 05/14/2003
  (from: 06/25/2002 until: 08/04/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku, a označenie "konateľ" podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/21/2016)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/11/2005 until: 10/20/2016)
V mene spoločnosti koná predseda prdstavenstva. Za spoločnosť koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/05/2003 until: 01/10/2005)
V mene spoločnosti konajú spoločne predseda predstavenstva spolu s niektorým z členov predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a niektorý z členov predstavenstva. Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/24/2001 until: 08/04/2003)
V mene spoločnosti konajú predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo jeden z nich a ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne. Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. V prokúre je zahrnuté aj oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, sže k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 05/23/2000 until: 10/23/2001)
V mene spoločnosti konajú predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo jeden z nich a ktorýkoľvek člen predstavenstva, spoločne.
  (from: 11/23/1999 until: 05/22/2000)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva a ktorýkoľvek člen predstavenstva, spoločne.
  (from: 07/22/1998 until: 11/22/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 05/18/1995 until: 07/21/1998)
Procuration: 
Jozef Dvorský
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava
  (from: 06/25/2002 until: 08/04/2003)
Róbert Munka
Javornícka 29
Banská Bystrica
  (from: 12/23/1998 until: 06/24/2002)
Capital: 
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 10/21/2016)
50 000 EUR Paid up: 50 000 EUR
  (from: 11/30/2010 until: 10/20/2016)
829 850 EUR Paid up: 829 850 EUR
  (from: 03/11/2009 until: 11/29/2010)
25 000 000 Sk
  (from: 10/24/2001 until: 03/10/2009)
10 000 000 Sk
  (from: 12/23/1998 until: 10/23/2001)
1 250 000 Sk
  (from: 05/18/1995 until: 12/22/1998)
Shares: 
Number of shares: 2500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo na akcie majú akcionári
  (from: 11/30/2010 until: 10/20/2016)
Number of shares: 2500
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 331,94 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo na akcie majú akcionári
  (from: 03/11/2009 until: 11/29/2010)
Number of shares: 2500
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo na akcie majú akcionári
  (from: 06/25/2002 until: 03/10/2009)
Number of shares: 2500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/24/2001 until: 06/24/2002)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/23/1999 until: 10/23/2001)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/23/1998 until: 11/22/1999)
Number of shares: 125
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/18/1995 until: 12/22/1998)
Stockholder: 
CARION BOHEMIA, a.s.
Příkop 838/6
Brno 604 36
Česká republika
  (from: 03/30/2010 until: 10/20/2016)
Supervisory board: 
Blanka Bornayová
Spodní 14
Brno 625 00
Česká republika
From: 06/21/2007
  (from: 07/03/2007 until: 09/24/2012)
Blanka Bornayová
Spodní 14
Brno 625 00
Česká republika
From: 06/21/2007 Until: 06/21/2011
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Štefan Dedák - predseda
Syslia 40
Bratislava
  (from: 05/18/1995 until: 06/24/2002)
Štefan Dedák - predseda
Syslia 40
Bratislava
From: 05/18/1995 Until: 04/23/2003
  (from: 06/25/2002 until: 07/23/2003)
Jozef Dvorský
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
From: 12/16/2004
  (from: 01/11/2005 until: 07/02/2007)
Jozef Dvorský
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
From: 12/16/2004 Until: 06/21/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Ing. Rudolf Gízel - člen
Smreková 5175/23
Banská Bystrica
Until: 04/24/2002
  (from: 10/24/2001 until: 06/24/2002)
Ing. Ladislav Gönczöl - predseda
Zadunajská 1
Bratislava
From: 04/23/2003
  (from: 07/24/2003 until: 05/17/2005)
Ing. Ladislav Gönczöl - predseda
Zadunajská 1
Bratislava
From: 04/23/2003 Until: 05/10/2005
  (from: 05/18/2005 until: 05/17/2005)
Ondrej Zachar
Šoltésovej 2
Banská Bystrica 974 01
From: 09/12/2005
  (from: 09/24/2005 until: 03/29/2010)
Ondrej Zachar
Šoltésovej 2
Banská Bystrica 974 01
From: 09/12/2005 Until: 09/12/2009
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
JUDr. Ondrej Zachar
Šoltésovej 2
Banská Bystrica 974 01
From: 01/07/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/18/2014)
JUDr. Ondrej Zachar
Šoltésovej 2
Banská Bystrica 974 01
From: 01/07/2010 Until: 01/07/2014
  (from: 03/19/2014 until: 03/18/2014)
Blanka Bornayová
Spodní 14
Brno 625 00
Česká republika
From: 06/21/2011 Until: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
Máté Vintze
Tigris 43
Budapešť 1016
Maďarsko
From: 06/21/2011 Until: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
JUDr. Ondrej Zachar
Šoltésovej 2
Banská Bystrica 974 01
From: 01/05/2014 Until: 10/21/2016
  (from: 10/21/2016 until: 10/20/2016)
Blanka Bornayová
Spodní 14
Brno 625 00
Česká republika
From: 06/21/2011
  (from: 09/25/2012 until: 10/20/2016)
Máté Vintze
Tigris 43
Budapešť 1016
Maďarsko
From: 06/21/2011
  (from: 09/25/2012 until: 10/20/2016)
JUDr. Ondrej Zachar
Šoltésovej 2
Banská Bystrica 974 01
From: 01/05/2014
  (from: 03/19/2014 until: 10/20/2016)
Mária Babay /Babay Aladárné/ - člen
Logodi ut. 57
Budapest
Maďarská republika
  (from: 05/18/1995 until: 07/20/1999)
Péter Csaba Bálint - člen
Medves korút 53
Salgótarján 3100
Maďarská republika
From: 05/10/2005
  (from: 05/18/2005 until: 07/02/2007)
Péter Csaba Bálint - člen
Medves korút 53
Salgótarján 3100
Maďarská republika
From: 05/10/2005 Until: 06/21/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Zoltán Berta - člen
Máriaremetei ut. 180
Budapest
Maďarská republika
Until: 04/24/2002
  (from: 05/18/1995 until: 06/24/2002)
Richárd Böjte - člen
Vadász utca 37
Pázmánd
Maďarská republika
From: 04/24/2002 Until: 09/12/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Richárd Böjte - člen
Vadász utca 37
Pázmánd
Maďarská republika
From: 04/24/2002
  (from: 06/25/2002 until: 09/23/2005)
Dávid Kovács - člen
Berzenczey utca 30
Budapest
Maďarská republika
From: 04/24/2002
  (from: 06/25/2002 until: 01/10/2005)
Sándor Such - člen
Kastély u. 2116/520
2045 Törökbálint
Maďarská republika
  (from: 05/23/2000 until: 10/23/2001)
László Vígh - člen
Verseghy ut. 7/A
Szolnok
Maďarská republika
  (from: 07/21/1999 until: 05/22/2000)
Máté Vintze
Tigris 43
Budapešť 1016
Maďarská republika
From: 06/21/2007
  (from: 07/03/2007 until: 09/24/2012)
Máté Vintze
Tigris 43
Budapešť 1016
Maďarská republika
From: 06/21/2007 Until: 06/21/2011
  (from: 09/25/2012 until: 09/24/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 5.5.1995 podľa § 154 a v súlade s §§ 24,172 a 175 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 855
  (from: 05/18/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/22/1998)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.9.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/23/1998)
. Zapisuje sa zmena v dozornej rade na základe rozhodnu- tia valného zhromaždenia.
  (from: 07/21/1999)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.10.1999 bola schválená zmena stanov v súlade s ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 11/23/1999)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000 v NZ č. 137/2000 napísaneju v NÚ Mgr. Zory Belkovej, Banská Bystrica, Skuteckého 19.
  (from: 05/23/2000)
. Zapisuje sa zmena stanov a orgánov spoločnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2000 napísanej v NÚ JUDr. Ivana Macáka, dňa 31.7.2001 v Bratislave, Plynárenská ul. 1.
  (from: 10/24/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 24.04.2002. Forma akcií: na meno.
  (from: 06/25/2002)
. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 23.4.2003 prijalo zmeny v dozornej rade spoločnosti.
  (from: 07/24/2003)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.05.2003 prijalo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 08/05/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person