Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10160/T

Business name: 
COMAX - TT, a.s.
  (from: 06/28/2000)
Registered seat: 
Coburgova 84
Trnava 917 48
  (from: 06/28/2000)
Identification number (IČO): 
36 238 147
  (from: 06/28/2000)
Date of entry: 
06/28/2000
  (from: 06/28/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/28/2000)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a opravy nákladných, osobných automobilov, jednoúčelových strojov a zariadení, špeciálneho náradia vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory a mobilné stroje
  (from: 06/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2000)
maloobchod a veľkoobchod s nákladnými a osobnými motorovými vozidlami, jednoúčelovými strojmi a zariadeniami, špeciálnym náradím, vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory a mobilné stroje
  (from: 06/28/2000)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2000)
biologické a bakteriologické čistenie vôd
  (from: 06/28/2000)
kalibrácia neurčených meradiel pre iné organizácie
  (from: 12/31/2001)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 03/29/2008)
cestná motorvá doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/29/2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (from: 03/29/2008)
plynárenstvo: dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 03/29/2008)
elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 03/29/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/29/2008)
výroba, úprava a rozvod vody
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie neverejnej kanalizácie
  (from: 03/29/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/29/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/2000)
Ing. Anna Sorádová - člen predstavenstva
Maxima Gorkého 2034/74
Trnava 917 01
From: 05/31/2018
  (from: 07/07/2018)
Ing. Dušan Gašparík - predseda predstavenstva
Malženice 398
Malženice 919 29
From: 05/15/2019
  (from: 05/29/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/28/2000)
Capital: 
1 493 725,95 EUR Paid up: 1 493 725,95 EUR
  (from: 06/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 45
Druh: neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 06/25/2009)
Supervisory board: 
Ing. Eva Majská , PhD. - predseda
Červeňova 1332/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 02/25/2023
  (from: 04/14/2023)
Ing. Mgr. Erik Majský
Údolná 7605/61
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 02/25/2023
  (from: 04/14/2023)
Ing. Ľubica Fodreková
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 02/25/2023
  (from: 04/14/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 23.03.2000 jej dodatkom zo dňa 19.06.2000 a notárskou zápisnicou N 355/2000, Nz 349/2000 spísanou 23.03.2000 (jej dodatkom N 798/2000, Nz 791/2000 spísaným dňa 20.06.2000) podľa slovenského práva.
  (from: 06/28/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 30.06.2000 formou notárskej zápisnice č. N 854/2000, Nz 847/2000.
  (from: 12/31/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením 14.10.2002, notárska zápisnica N 790/2002, Nz 785/2002 - úplné znenie stanov zosúladené so zákonom č. 500/2001 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník.
  (from: 07/14/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003 o zmene zakladateľskej zmluvy.
  (from: 03/16/2004)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person