Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10160/T

Business name: 
COMAX - TT, a.s.
  (from: 06/28/2000)
Registered seat: 
Coburgova 84
Trnava 917 48
  (from: 06/28/2000)
Identification number (IČO): 
36 238 147
  (from: 06/28/2000)
Date of entry: 
06/28/2000
  (from: 06/28/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/28/2000)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a opravy nákladných, osobných automobilov, jednoúčelových strojov a zariadení, špeciálneho náradia vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory a mobilné stroje
  (from: 06/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2000)
maloobchod a veľkoobchod s nákladnými a osobnými motorovými vozidlami, jednoúčelovými strojmi a zariadeniami, špeciálnym náradím, vrátane náhradných dielov pre osobné, úžitkové, nákladné automobily, traktory a mobilné stroje
  (from: 06/28/2000)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2000)
biologické a bakteriologické čistenie vôd
  (from: 06/28/2000)
kalibrácia neurčených meradiel pre iné organizácie
  (from: 12/31/2001)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 03/29/2008)
cestná motorvá doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/29/2008)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
  (from: 03/29/2008)
plynárenstvo: dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 03/29/2008)
elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 03/29/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/29/2008)
výroba, úprava a rozvod vody
  (from: 03/29/2008)
prevádzkovanie neverejnej kanalizácie
  (from: 03/29/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/29/2008)
organizačné, ekonomické, účtovné poradenstvo a vedenie účtovníctva
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
zámočníctvo
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
kovoobrábanie
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
klampiarstvo
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
montáž, oprava a údržba strojov a zariadení
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v rozsahu do 1000 V, vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A,B
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
výroba a rozvod stlačeného vzduchu
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
kúrenárske práce
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
plynoinštalatérstvo
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
vývoj a aplikácie spektrálnych metód a vykonávanie chemických analýz médií v priemysle a životnom prostredí
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
poradenská činnosť v oblasti vykonávania spektrálnych metód, chemických analýz médií v priemysle a životnom prostredí
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
školiaca a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a vyhradených technických zariadení
  (from: 06/28/2000 until: 03/28/2008)
pohostinská činnosť - reštaurácia II. stupňa
  (from: 12/31/2001 until: 03/28/2008)
závodná jedáleň
  (from: 12/31/2001 until: 03/28/2008)
ubytovacie služby - hotel *
  (from: 12/31/2001 until: 03/28/2008)
cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
  (from: 12/31/2001 until: 03/28/2008)
rozvod plynu
  (from: 12/31/2001 until: 03/28/2008)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 12/31/2001 until: 03/28/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/2000)
Ing. Anna Sorádová - člen predstavenstva
Maxima Gorkého 2034/74
Trnava 917 01
From: 05/31/2018
  (from: 07/07/2018)
Ing. Dušan Gašparík - predseda predstavenstva
Malženice 398
Malženice 919 29
From: 05/15/2019
  (from: 05/29/2019)
Ing. Dušan Gašparík - predseda
Na Hlinách 42
Trnava 917 01
  (from: 06/28/2000 until: 07/13/2003)
Ing. Dušan Gašparík - predseda
Na Hlinách 42
Trnava 917 01
From: 06/28/2000
  (from: 07/14/2003 until: 09/17/2003)
Ing. Dušan Gašparík - predseda
398
Malženice 919 29
From: 02/19/2004
  (from: 04/24/2004 until: 07/02/2009)
Ing. Dušan Gašparík - predseda
398
Malženice 919 29
From: 02/19/2004 Until: 04/27/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Dušan Gašparík - predseda predstavenstva
Malženice 398
Malženice 919 29
From: 04/28/2009
  (from: 07/03/2009 until: 06/23/2014)
Ing. Dušan Gašparík - predseda predstavenstva
Malženice 398
Malženice 919 29
From: 04/28/2009 Until: 04/28/2014
  (from: 06/24/2014 until: 06/23/2014)
Ing. Dušan Gašparík - predseda predstavenstva
Malženice 398
Malženice 919 29
From: 05/15/2014
  (from: 06/24/2014 until: 05/28/2019)
Ing. Dušan Gašparík - predseda predstavenstva
Malženice 398
Malženice 919 29
From: 05/15/2014 Until: 05/14/2019
  (from: 05/29/2019 until: 05/28/2019)
Dušan Kabát - člen
Nám.Slobody 30/10
Sereď 926 00
From: 02/19/2004
  (from: 04/24/2004 until: 01/17/2005)
Dušan Kabát - člen
Nám.Slobody 30/10
Sereď 926 00
From: 02/19/2004 Until: 11/12/2004
  (from: 01/18/2005 until: 01/17/2005)
Miroslav Ružička - predseda
Seberíniho 10
Bratislava 821 03
From: 06/26/2003
  (from: 09/18/2003 until: 04/23/2004)
Miroslav Ružička - predseda
Seberíniho 10
Bratislava 821 03
From: 06/26/2003 Until: 02/19/2004
  (from: 04/24/2004 until: 04/23/2004)
Ing. Viliam Sagan - člen
125
Radošovce 919 30
  (from: 06/28/2000 until: 07/13/2003)
Ing. Viliam Sagan - člen
125
Radošovce 919 30
From: 06/28/2000
  (from: 07/14/2003 until: 04/23/2004)
Ing. Viliam Sagan - člen
125
Radošovce 919 30
From: 06/28/2000 Until: 02/19/2004
  (from: 04/24/2004 until: 04/23/2004)
Ing. Anna Sorádová - člen
M. Gorkého 74
Trnava 917 01
  (from: 06/28/2000 until: 07/13/2003)
Ing. Anna Sorádová - člen
M. Gorkého 74
Trnava 917 01
From: 06/28/2000
  (from: 07/14/2003 until: 09/22/2005)
Ing. Anna Sorádová - člen
M. Gorkého 74
Trnava 917 01
From: 06/28/2000 Until: 08/25/2005
  (from: 09/23/2005 until: 09/22/2005)
Ing. Anna Sorádová - člen predstavenstva
Maxima Gorkého 2034/74
Trnava 917 01
From: 08/26/2005
  (from: 09/23/2005 until: 05/29/2013)
Ing. Anna Sorádová - člen predstavenstva
Maxima Gorkého 2034/74
Trnava 917 01
From: 08/26/2005 Until: 05/13/2013
  (from: 05/30/2013 until: 05/29/2013)
Ing. Anna Sorádová - člen predstavenstva
Maxima Gorkého 2034/74
Trnava 917 01
From: 05/14/2013 Until: 05/13/2013
  (from: 05/30/2013 until: 07/06/2018)
Ing. Anna Sorádová - člen predstavenstva
Maxima Gorkého 2034/74
Trnava 917 01
From: 05/14/2013 Until: 05/13/2018
  (from: 07/07/2018 until: 07/06/2018)
Ing. Peter Sroka - člen
Čapkova 16
Bratislava 811 03
From: 11/12/2004
  (from: 01/18/2005 until: 06/08/2010)
Ing. Peter Sroka - člen
Čapkova 16
Bratislava 811 03
From: 11/12/2004 Until: 05/19/2010
  (from: 06/09/2010 until: 06/08/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/28/2000)
Capital: 
1 493 725,95 EUR Paid up: 1 493 725,95 EUR
  (from: 06/25/2009)
45 000 000 Sk Paid up: 45 000 000 Sk
  (from: 07/14/2003 until: 06/24/2009)
45 000 000 Sk
  (from: 12/31/2001 until: 07/13/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 12/30/2001)
Shares: 
Number of shares: 45
Druh: neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 06/25/2009)
Number of shares: 45
Druh: neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
  (from: 07/14/2003 until: 06/24/2009)
Number of shares: 45
Druh: na meno, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/31/2001 until: 07/13/2003)
Number of shares: 100
Druh: na meno, neverejne obchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/28/2000 until: 12/30/2001)
Supervisory board: 
Ing. Eva Majská , PhD. - predseda
Červeňova 1332/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 02/25/2023
  (from: 04/14/2023)
Ing. Mgr. Erik Majský
Údolná 7605/61
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 02/25/2023
  (from: 04/14/2023)
Ing. Ľubica Fodreková
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 02/25/2023
  (from: 04/14/2023)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/23/2003
  (from: 03/16/2004 until: 07/02/2009)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/23/2003 Until: 05/22/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 05/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 06/23/2014)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 05/25/2009 Until: 05/14/2014
  (from: 06/24/2014 until: 06/23/2014)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 05/15/2014
  (from: 06/24/2014 until: 04/20/2022)
Ing. Ľubica Fodreková - člen
5. apríla 1022/27
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 05/15/2014 Until: 12/09/2021
  (from: 04/21/2022 until: 04/20/2022)
Ing. Ladislav Hrnek - predseda
Palisády 59
Bratislava 811 06
From: 10/14/2002 Until: 12/23/2003
  (from: 07/14/2003 until: 03/15/2004)
Irma Kordiaková - člen
Mikuláša Kopernika 8
Trnava 917 00
From: 01/29/2005
  (from: 02/16/2005 until: 05/29/2013)
Ing. Jozef Majský - člen
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 10/14/2002
  (from: 07/14/2003 until: 03/15/2004)
Ing. Jozef Majský - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 12/23/2003
  (from: 03/16/2004 until: 07/02/2009)
Ing. Jozef Majský - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 12/23/2003 Until: 05/22/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Jozef Majský - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 05/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 06/23/2014)
Ing. Jozef Majský - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 05/25/2009 Until: 05/14/2014
  (from: 06/24/2014 until: 06/23/2014)
Ing. Jozef Majský - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 05/15/2014
  (from: 06/24/2014 until: 04/20/2022)
Ing. Jozef Majský - predseda
Čapkova 1973/7
Bratislava 811 04
From: 05/15/2014 Until: 12/09/2021
  (from: 04/21/2022 until: 04/20/2022)
Ing. Mgr. Erik Majský - člen
Homolova 4
Bratislava 841 04
From: 05/16/2013
  (from: 05/30/2013 until: 07/06/2018)
Ing. Mgr. Erik Majský - člen
Homolova 4
Bratislava 841 04
From: 05/16/2013 Until: 05/15/2018
  (from: 07/07/2018 until: 07/06/2018)
Ing. Mgr. Erik Majský - člen
Homolova 4
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 04
From: 05/31/2018
  (from: 07/07/2018 until: 04/20/2022)
Ing. Mgr. Erik Majský - člen
Homolova 4
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 04
From: 05/31/2018 Until: 12/09/2021
  (from: 04/21/2022 until: 04/20/2022)
JUDr. Ing. Jozef Majský - predseda
Červeňova 28
Bratislava 811 03
  (from: 06/28/2000 until: 07/13/2003)
Mgr. Erik Majský - člen
Homolová 4
Bratislava 841 01
  (from: 06/28/2000 until: 07/13/2003)
Ing. Mária Pechová - člen
Zelenečská 107
Trnava 917 02
From: 11/21/2002
  (from: 07/14/2003 until: 02/15/2005)
Ing. Mária Pechová - člen
Zelenečská 107
Trnava 917 02
From: 11/21/2002 Until: 01/28/2005
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Ing. Jozef Štubňa - člen
Bratov Veselovcov 1055/3
Zvolen 960 01
  (from: 06/28/2000 until: 07/13/2003)
Milan Zetocha - člen
Koperníkova 2
Trnava 917 00
  (from: 06/28/2000 until: 07/13/2003)
Ing. Jozef Majský , PhD.
Čapkova 1973/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 12/09/2021 Until: 02/24/2023
  (from: 04/14/2023 until: 04/13/2023)
Ing. Jozef Majský , PhD.
Čapkova 1973/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 12/09/2021
  (from: 04/21/2022 until: 04/13/2023)
Ing. Mgr. Erik Majský
Údolná 7605/61
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/09/2021 Until: 02/24/2023
  (from: 04/14/2023 until: 04/13/2023)
Ing. Mgr. Erik Majský
Údolná 7605/61
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/09/2021
  (from: 04/21/2022 until: 04/13/2023)
Ing. Eva Majská , PhD.
Červeňova 1332/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 12/09/2021 Until: 02/24/2023
  (from: 04/14/2023 until: 04/13/2023)
Ing. Eva Majská , PhD.
Červeňova 1332/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 12/09/2021
  (from: 04/21/2022 until: 04/13/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 23.03.2000 jej dodatkom zo dňa 19.06.2000 a notárskou zápisnicou N 355/2000, Nz 349/2000 spísanou 23.03.2000 (jej dodatkom N 798/2000, Nz 791/2000 spísaným dňa 20.06.2000) podľa slovenského práva.
  (from: 06/28/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 30.06.2000 formou notárskej zápisnice č. N 854/2000, Nz 847/2000.
  (from: 12/31/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením 14.10.2002, notárska zápisnica N 790/2002, Nz 785/2002 - úplné znenie stanov zosúladené so zákonom č. 500/2001 Z.z., ktorým sa novelizuje Obchodný zákonník.
  (from: 07/14/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003 o zmene zakladateľskej zmluvy.
  (from: 03/16/2004)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person