Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  289/S

Business name: 
ŽIAROMAT a.s.
  (from: 07/31/1995)
Registered seat: 
Továrenská 1
Kalinovo 985 01
  (from: 07/31/1995)
Identification number (IČO): 
31 633 803
  (from: 07/31/1995)
Date of entry: 
08/01/1995
  (from: 07/31/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/31/1995)
Objects of the company: 
výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
  (from: 07/31/1995)
výskum a vývoj žiaruvzdorných materiálov
  (from: 07/31/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/31/1995)
banská činnosť v zmysle právnych predpisov
  (from: 07/31/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 07/31/1995)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 07/31/1995)
staviteľ
  (from: 07/31/1995)
stolárstvo
  (from: 08/06/2004)
kovoobrábanie
  (from: 08/06/2004)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 08/06/2004)
zámočníctvo, výroba nástrojov
  (from: 08/06/2004)
kováčstvo
  (from: 08/06/2004)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy v celkovom počte motorových vozidiel : 3 (tri) nákladné motorové vozidlá na neobmedzený počet prepravných výkonov
  (from: 03/25/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/06/2004)
Ing. Roman Gál - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 2210/21
Lučenec 984 01
From: 04/05/2022
  (from: 04/27/2022)
Ing. Ivan Zemko - Chairman of the Board of Directors
Bottova 1055/4
Brezno 977 01
From: 12/12/2022
  (from: 11/08/2023)
Ing. Pavol Veselovský - Vice-chairman of the Board of Directors
Štvrť L. Novomeského 1237/30
Brezno 977 01
From: 10/20/2023
  (from: 11/08/2023)
Ing. Dagmara Beniková - Member of the Board of Directors
Bystrička 11
Ozdín 985 24
From: 10/20/2023
  (from: 11/08/2023)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis jedného člena predstavenstva spolu s podpisom predsedu predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva alebo podpis predsedu predstavenstva spolu s podpisom podpredsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/25/2015)
Capital: 
1 885 000 EUR Paid up: 1 885 000 EUR
  (from: 11/14/2014)
Shares: 
Number of shares: 145000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 13 EUR
  (from: 11/14/2014)
Stockholder: 
Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35
Podbrezová 976 81
  (from: 04/27/2022)
Supervisory board: 
Miroslav Milec
Fučíkova 612/3
Poltár 987 01
From: 08/06/2019
  (from: 08/27/2019)
Ing. Miloš Dekrét
Hrádza 151/134
Michalová 976 57
From: 03/24/2021
  (from: 04/14/2021)
Ing. Martin Domovec
Pod Hrbom 572/10
Valaská 976 46
From: 03/24/2021
  (from: 04/14/2021)
Ing. Marian Kurčík
Štiavnička 194/22
Podbrezová 976 81
From: 03/24/2021
  (from: 04/14/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.07.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175. Stary spis: Sa 894
  (from: 07/31/1995)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 13.11.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 02/27/1997)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 21/2000 zo dňa 31.1.2000 napísanej notárkou JUDr. Janou Rovnou, Lučenec, Komenského 11.
  (from: 02/11/2000)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 55V 2/2OO3 zo dňa 17.9.2003 súd povolil vyrovnanie dlžníka ŽIAROMAT, a.s. Kalinovo. Za vyrovnávacieho správcu ustanovil Ing. Jána Agonáša, r.č. , Špitálska 1, 984 01 Lučenec.
  (from: 02/19/2004)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55V/2/2003-270 zo dňa 25.10.2004 bolo vyrovnanie na dlžníka ŽIAROMAT a.s., Továrenská 1, Kalinovo, IČO: 31 633 803 vyhlásené za skončené.
  (from: 01/06/2005)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person