Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4864/B

Business name: 
KPMG Slovensko spol. s r.o.
  (from: 07/27/1995)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava 811 02
  (from: 09/01/2010)
Identification number (IČO): 
31 348 238
  (from: 04/23/1993)
Date of entry: 
04/23/1993
  (from: 04/23/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/23/1993)
Objects of the company: 
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/23/1993)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/23/1993)
overovateľská a auditorská činnosť
  (from: 06/04/1993)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/17/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/17/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
  (from: 07/17/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
  (from: 07/17/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/17/2009)
počítačové služby
  (from: 03/12/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/12/2010)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/04/2013)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 02/13/2014)
vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania
  (from: 02/18/2021)
Partners: 
KPMG CEE HOLDING, a.s.
Pobřežní 648/1a
Praha 8 186 00
Czech Republic
Other identification number : 083 67 183
  (from: 12/20/2022)
Ing. Ľuboš Vančo
Vančurova 13529/17
Bratislava - Nové mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
KPMG CEE HOLDING, a.s.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/20/2022)
Ing. Ľuboš Vančo
Amount of investment: 7 801 EUR Paid up: 7 801 EUR
  (from: 05/24/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/10/2017)
Quentin John Crossley
Pálffyho 1999/13
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/27/2023
  (from: 11/11/2023)
Ing. Martin Kršjak
Fialková 1769/1
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/27/2023
  (from: 11/11/2023)
Acting in the name of the company: 
Ak je vymenovaný jeden konateľ, koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne. Ak je vymenovaných viac konateľov, konajú v mene spoločnosti a za spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisové právo za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno a priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 06/13/2008)
Procuration: 
Ing. Tomáš Ciran
Koprivnická 13
Bratislava 841 01
From: 05/03/2004
  (from: 06/27/2017)
Ing. Ivana Mazániková
Zvončínska 1063
Lozorno 900 55
From: 01/29/2019
  (from: 01/29/2019)
Kenneth Patrick Ryan
Bronzová 696/20
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 11/11/2023
  (from: 11/11/2023)
Ing. Rudolf Sedmina
Jeséniova 12904/8C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/27/2017
  (from: 05/27/2017)
Hermanus Theodorus Steyn van Eeden
Františkánske námestie 412/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 05/16/2018
  (from: 05/16/2018)
Ing. Ľuboš Vančo
Vančurova 13529/17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/11/2023
  (from: 11/11/2023)
Ing. Peter Žoldák
Lachova 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 03
From: 11/11/2023
  (from: 11/11/2023)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja spoločne. Prokurista je tiež oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spolu s jedným z konateľov. Prokuristi podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/13/2008)
Capital: 
11 121 EUR Paid up: 11 121 EUR
  (from: 04/29/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená notárskou zápisnicou zo dňa 22.2.1993 v súlade s ust. § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9996
  (from: 04/23/1993)
Notárska zápisnica N 161/94, Nz 157/94 a N 162/94, Nz 158/94 napísaná dňa 20.7.1994 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom v Bratislave. Stary spis: S.r.o. 9996
  (from: 08/10/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.12.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 08.12.1994. Stary spis: S.r.o. 9996
  (from: 01/25/1995)
Notárska zápisnica N 44/95, Nz 44/95 zo dňa 23.6.1995. Stary spis: S.r.o. 9996
  (from: 07/27/1995)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 22.2.1996. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 20/96, Nz 20/96 zo dňa 12.3.1996.
  (from: 08/27/1996)
Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 281/97, Nz 240/97 zo dňa 12.9.1997. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 283/97, Nz 242/97 zo dňa 12.9.1997 - zvýšenie základného imania. Stary spis: S.r.o. 9996
  (from: 10/08/1997)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/27/1998)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve z 17.11.1999.
  (from: 11/29/1999)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.1.2001.
  (from: 09/26/2001)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 23.9.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.9.2002.
  (from: 10/28/2002)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti o odvolaní konateľa, vymenovaní prokuristov a zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 05.12.2003. Funkcia konateľa Ing. Oľga Mizáková, zaniká dňa 05.12.2003.
  (from: 05/03/2004)
Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.08.2004
  (from: 11/24/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.5.2008.
  (from: 06/13/2008)
Rozhodnutie konateľov spoločnosti zo dňa 20.5.2008.
  (from: 07/10/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2009.
  (from: 07/17/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2010.
  (from: 03/12/2010)
Rozhodnutie konateľa spoločnosti zo dňa 31.01.2012 o vymenovaní prokuristu.
  (from: 02/08/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.03.2013.
  (from: 04/04/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.01.2014.
  (from: 02/13/2014)
Notárska zápisnica N 941/2014, Nz 51281/2014, NCRls 52362/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 04.12.2014.
  (from: 12/24/2014)
Rozhodnutie konateľa spoločnosti zo dňa 09.06.2015
  (from: 07/17/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 13.08.2015
  (from: 09/26/2015)
Zmluva o zlúčení N 631/2015 Nz 28371/2015 NCRls 29029/2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.08.2015
  (from: 09/26/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2017.
  (from: 03/10/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2018.
  (from: 02/22/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2018.
  (from: 05/16/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/24/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KPMG Corporate Finance s.r.o. 46908188 ,
Dvořákovo nábrežie
10
  (from: 12/24/2014)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
KPMG Slovensko Audit spol. s r.o. 35 720 328 ,
Dvořákovo nábrežie
10
  (from: 09/26/2015)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person