Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Zentiva, a.s.
  (from: 12/18/2003)
Registered seat: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 11/01/2012)
Identification number (IČO): 
31 411 771
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba, dovoz, predaj, balenie, kontrola a distribúcia
  (from: 11/02/1993)
liečivých prípravkov /chemicky jednotných a nejednotných liečiv, liečivých prípravkov, liekov/, farmaceutických a technických pomocných látok pre humánne a veterinárne použitie
  (from: 11/02/1993)
prípravkov na fortifikáciu a špecifickú modifikáciu krmív zvierat
  (from: 11/02/1993)
psychotropných a omamných látok
  (from: 11/02/1993)
chemických látok
  (from: 11/02/1993)
kozmetických prípravkov, pracovných a ochranných mastí, zubných pást
  (from: 11/02/1993)
spracovanie liečivých a aromatických rastlín celých alebo ich častí vrátane výroby a predaja výrobkov z nich
  (from: 11/02/1993)
výroba základných látok pre farmaceutické prípravky
  (from: 09/16/2002)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 09/16/2002)
rozvod plynu
  (from: 09/16/2002)
veľkodistribúcia liekov
  (from: 09/16/2002)
veľkodistribúcia veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov
  (from: 09/16/2002)
výroba, úprava a rozvod vody
  (from: 09/16/2002)
výroba tepla, rozvod elektriny a rozvod tepla
  (from: 09/16/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/16/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/16/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/05/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/05/2004)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/05/2004)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 07/28/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/28/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/28/2004)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií
  (from: 07/28/2004)
organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/28/2004)
výroba a distribúcia chemických výrobkov
  (from: 07/28/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/28/2006)
výroba potravinových doplnkov a vitamínových prípravkov
  (from: 07/28/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 07/28/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 07/28/2006)
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 07/28/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/28/2006)
marketing
  (from: 07/28/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/28/2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 07/28/2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 07/28/2006)
správa počítačových sietí
  (from: 07/28/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/28/2006)
poskytovanie služieb cez internet
  (from: 07/28/2006)
tvorba webových stránok
  (from: 07/28/2006)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/09/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/28/2004)
Ing. Pavel Novák - podpredseda predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
From: 07/12/2011
  (from: 05/17/2012)
Amer Khoury - predseda predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
From: 06/29/2012
  (from: 07/28/2012)
Blake Dark - člen predstavenstva
Sadová 462
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 06/29/2012
  (from: 07/28/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.
  (from: 11/01/2012)
Capital: 
53 774 172,48 EUR Paid up: 53 774 172,48 EUR
  (from: 01/01/2010)
Shares: 
Number of shares: 1620192
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2010)
Supervisory board: 
Mgr. Helena Kopková
Ke Stírce 1837/52
Praha 8, Kobylisy 182 00
Česká republika
From: 06/08/2011
  (from: 06/29/2011)
Hermes Joffrey Martet
rue de Billancourt 68
Boulogne Billancourt 921 00
Francúzska republika
From: 06/08/2011
  (from: 06/29/2011)
Other legal facts: 
Zmena stanov schválená VZ dňa 18.mája 1995.
  (from: 08/22/1995)
Valné zhormaždenie konané dňa 16.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 58/96. Nz 59/96 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/04/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1997 (notárska zápisnica č. N 86/97, Nz 86/97 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/09/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 188/97, Nz 178/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/17/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.2000, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 72/2000, NZ 75/2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/15/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 03.05.2001, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 108/2001, NZ 106/2001 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/31/2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 08.08.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 325/2002, NZ 308/2002.
  (from: 09/16/2002)
Rozhodnutie akcionárov zo dňa 08.08.2002 formou notárskej zápisnice č. N 004/03, NZ 723/03 o znížení základného imania z 1.753.812.000,- Sk na 1.620.192.000,- Sk.
  (from: 01/28/2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.09.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 440/2003, Nz 82529/2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti v rozsahu úplného nového znenia stanov.
  (from: 10/13/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.12.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 675/2003, NZ 122324/2003, schválilo zmenu stanov spoločnosti - zmenu obchodného mena z: Slovakofarma, a.s., na: Zentiva, a.s.
  (from: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person