Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Zentiva, a.s.
  (from: 12/18/2003)
SLOVAKOFARMA a.s.
  (from: 04/23/1992 until: 12/17/2003)
Registered seat: 
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
  (from: 11/01/2012)
Nitrianska 100
Hlohovec 920 27
  (from: 06/15/2000 until: 10/31/2012)
Železničná 12
Hlohovec 920 27
  (from: 04/23/1992 until: 06/14/2000)
Identification number (IČO): 
31 411 771
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, výroba, dovoz, predaj, balenie, kontrola a distribúcia
  (from: 11/02/1993)
liečivých prípravkov /chemicky jednotných a nejednotných liečiv, liečivých prípravkov, liekov/, farmaceutických a technických pomocných látok pre humánne a veterinárne použitie
  (from: 11/02/1993)
prípravkov na fortifikáciu a špecifickú modifikáciu krmív zvierat
  (from: 11/02/1993)
psychotropných a omamných látok
  (from: 11/02/1993)
chemických látok
  (from: 11/02/1993)
kozmetických prípravkov, pracovných a ochranných mastí, zubných pást
  (from: 11/02/1993)
spracovanie liečivých a aromatických rastlín celých alebo ich častí vrátane výroby a predaja výrobkov z nich
  (from: 11/02/1993)
výroba základných látok pre farmaceutické prípravky
  (from: 09/16/2002)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 09/16/2002)
rozvod plynu
  (from: 09/16/2002)
veľkodistribúcia liekov
  (from: 09/16/2002)
veľkodistribúcia veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov
  (from: 09/16/2002)
výroba, úprava a rozvod vody
  (from: 09/16/2002)
výroba tepla, rozvod elektriny a rozvod tepla
  (from: 09/16/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/16/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/16/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/05/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/05/2004)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/05/2004)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 07/28/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/28/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/28/2004)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, prednášok a vzdelávacích akcií
  (from: 07/28/2004)
organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/28/2004)
výroba a distribúcia chemických výrobkov
  (from: 07/28/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/28/2006)
výroba potravinových doplnkov a vitamínových prípravkov
  (from: 07/28/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 07/28/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 07/28/2006)
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 07/28/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/28/2006)
marketing
  (from: 07/28/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/28/2006)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 07/28/2006)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 07/28/2006)
správa počítačových sietí
  (from: 07/28/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/28/2006)
poskytovanie služieb cez internet
  (from: 07/28/2006)
tvorba webových stránok
  (from: 07/28/2006)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 06/09/2011)
cestná motorová doprava
  (from: 11/02/1993 until: 06/14/2000)
ubytovacie služby
  (from: 11/02/1993 until: 07/27/2006)
hostinská činnosť
  (from: 11/02/1993 until: 09/15/2002)
čerpanie, výroba a predaj prevádzkovej a pitnej vody
  (from: 11/02/1993 until: 09/15/2002)
výroba a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 11/02/1993 until: 09/15/2002)
obchodná činnosť
  (from: 11/02/1993 until: 09/15/2002)
zahranično-obchodná činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania a v rozsahu osobitných rozhodnutí a povolení
  (from: 11/02/1993 until: 09/15/2002)
nakladanie s odpadmi
  (from: 03/14/1994 until: 07/27/2006)
zmenáreň
  (from: 10/24/1995 until: 07/27/2006)
výroba a distribúcia chemických výrobkov, palív a mazív
  (from: 06/15/2000 until: 07/27/2006)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/15/2000 until: 07/15/2005)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/15/2000 until: 07/15/2005)
pohostinstvo
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2006)
výroba éterických olejov
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2006)
výroba potravinárskych doplnkov a vitamínových prípravkov
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2006)
výroba a predaj organických substrátov
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2006)
výskum, vývoj, výroba, nákup a predaj chemicky jednotných a nejednotných liečiv, farmaceutických a technických pomocných látok, liečivých prípravkov a liekov pre humánne a veterinárne použitie, kozmatických prípravkov, pracovných a ochraných mastí, zubných pást, prípravkov na fortifikáciu a špecifickú modifikáciu krmív zvierat
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
nákup, spracovanie a predaj liečivých a aromatických rastlín a výrobkov z nich
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
zahraničnoobchodná činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania a v rozsahu osobitných rozhodnutí a povolaní FMZO
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/28/2004)
Managing board
  (from: 04/23/1992 until: 07/27/2004)
Ing. Pavel Novák - podpredseda predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
From: 07/12/2011
  (from: 05/17/2012)
Mgr. Edita Baránková - člen predstavenstva
Sládkovičova 1284/33
Hlohovec 920 01
  (from: 05/31/2001 until: 09/15/2002)
Mgr. Edita Baránková - člen predstavenstva
Sládkovičova 1284/33
Hlohovec 920 01
From: 05/03/2001 Until: 09/19/2003
  (from: 09/16/2002 until: 10/12/2003)
Ing. Miroslav Belica , CSc. - člen predstavenstva
Kopčianska 63
Bratislava 851 01
From: 05/16/2002 Until: 09/19/2003
  (from: 06/14/2002 until: 10/12/2003)
Ing. Eugen Candrák - člen
151
Koniarovce
  (from: 04/23/1992 until: 10/03/1996)
Ing. Eugen Candrák - člen predstavenstva
Tabaková 2519/6
Nitra 949 01
Until: 05/16/2002
  (from: 10/04/1996 until: 06/13/2002)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 5/710
Bratislava 841 02
From: 09/20/2003
  (from: 10/13/2003 until: 08/06/2008)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 5/710
Bratislava 841 02
From: 09/20/2003 Until: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 08/06/2008)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 710/5
Bratislava 841 02
From: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 12/31/2009)
MUDr. Alexander Černák - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 710/5
Bratislava 841 02
From: 06/26/2008 Until: 09/19/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Augustín Dubnička - člen
M.Koperníka 18
Trnava
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Augustín Dubnička - člen predstavenstva
M. Koperníka 18
Trnava 917 01
  (from: 10/04/1996 until: 05/30/2001)
Ing. Augustín Dubnička , PhD. - člen predstavenstva
Dúhová ulica 8282/15
Trnava 917 01
From: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 05/16/2012)
Ing. Augustín Dubnička , PhD. - člen predstavenstva
Dúhová ulica 8282/15
Trnava 917 01
From: 01/07/2010 Until: 03/22/2012
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik - člen
Romanova 38
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 08/21/1995)
Ing. Ondrej Gattnar , CSc. - člen
Kaletova 6
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 08/21/1995)
Ing. Ondřej Gattnar , CSc. - predseda predstavenstva
Tranovského 6
Bratislava
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Ondřej Gattnar , CSc. - predseda predstavenstva
Tranovského 6
Bratislava 841 02
  (from: 10/04/1996 until: 06/14/2000)
Ing. Ondřej Gattnar, , PhD. - predseda predstavenstva
Jeséniova 10424/2A
Bratislava 831 01
  (from: 06/15/2000 until: 09/15/2002)
Ing. Ondřej Gattnar, , PhD. - predseda predstavenstva
Jeséniova 10424/2A
Bratislava 831 01
From: 05/03/2001 Until: 09/19/2003
  (from: 09/16/2002 until: 10/12/2003)
Pharm.Dr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 66/3400
Hlohovec 920 01
From: 06/24/2004
  (from: 07/28/2004 until: 08/06/2008)
Pharm.Dr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 66/3400
Hlohovec 920 01
From: 06/24/2004 Until: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 08/06/2008)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen predstavenstva
Kpt.Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
From: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 06/28/2011)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen predstavenstva
Kpt.Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
From: 01/07/2010 Until: 06/07/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
From: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 02/01/2010)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredsedníčka
Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
From: 06/26/2008 Until: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Michalská 3
Hlohovec
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Zajačky 3344/2
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 09/15/2002)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Zajačky 3344/2
Hlohovec 920 01
From: 05/03/2001
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2004)
Ing. Helena Jandíková - podpredsedníčka predstavenstva
Zajačky 3344/2
Hlohovec 920 01
From: 05/03/2001 Until: 05/20/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Helena Jandíková - predsedníčka predstavenstva
Michalská 3
Hlohovec
  (from: 04/23/1992 until: 08/21/1995)
Ing. Ivan Lužák - člen
Púpavova 2
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Milan Manduch - člen predstavenstva
Dukelská 1618/46 A
Hlohovec 920 01
  (from: 06/15/2000 until: 05/30/2001)
Ing. Milan Manduch - člen predstavenstva
Dukelská 1618/46 A
Hlohovec 920 01
From: 01/09/2003 Until: 09/19/2003
  (from: 01/28/2003 until: 10/12/2003)
Ing. Milan Mandúch - člen predstavenstva
Hollého 8
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 06/14/2000)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 02/01/2010)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 06/26/2008 Until: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Pharm. Dr. Karol Michalák - člen predstavenstva
210
Čakajovce 951 43
  (from: 10/04/1996 until: 09/15/2002)
Pharm. Dr. Karol Michalák - člen predstavenstva
210
Čakajovce 951 43
From: 05/03/2001 Until: 09/19/2003
  (from: 09/16/2002 until: 10/12/2003)
RNDr. Karol Michalák - člen
210
Čakajovce
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Pavel Novák - člen predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
From: 06/07/2011
  (from: 06/29/2011 until: 05/16/2012)
Ing. Pavel Novák - člen predstavenstva
Šlitrova 2015
Újezd nad Lesy 190 16
Česká republika
From: 06/07/2011 Until: 07/12/2011
  (from: 05/17/2012 until: 05/16/2012)
Ing. Michal Pikus - člen
Podzámska 33
Hlohovec
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Michal Pikus - člen predstavenstva
Podzámska 33
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 05/30/2001)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 02/01/2010)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 06/26/2008 Until: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
Ing. Karol Šiška - člen
Šomodská 22
Hlohovec
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Karol Šiška - člen predstavenstva
Šomodská 22
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 05/30/2001)
Ing. Karol Šiška - podpredseda predstavenstva
Michalská 10
Hlohovec
  (from: 04/23/1992 until: 08/21/1995)
Ing. Ferdinand Šomodi - člen
Tajovského 8
Hlohovec
  (from: 04/23/1992 until: 08/21/1995)
Ing. Petr Šulc - člen
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
From: 06/24/2004
  (from: 07/28/2004 until: 08/06/2008)
Ing. Petr Šulc - člen
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
From: 06/24/2004 Until: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 08/06/2008)
Ing. Petr Šulc - člen predstavenstva
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
From: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 02/01/2010)
Ing. Petr Šulc - člen predstavenstva
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
From: 06/26/2008 Until: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 02/01/2010)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
From: 01/07/2010
  (from: 02/02/2010 until: 07/28/2010)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
From: 01/07/2010 Until: 06/28/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
From: 06/28/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/27/2012)
PharmDr. Josef Valenta - predseda predstavenstva
Radotín Sídlište 1065/5
Praha 5 153 00
Česká republika
From: 06/28/2010 Until: 06/29/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Ing. Ivan Varga - člen predstavenstva
Veterná 12
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 09/15/2002)
Ing. Ivan Varga - člen predstavenstva
Veterná 12
Hlohovec 920 01
From: 05/03/2001 Until: 01/09/2003
  (from: 09/16/2002 until: 01/27/2003)
Amer Khoury - predseda predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
From: 06/29/2012
  (from: 07/28/2012)
Blake Dark - člen predstavenstva
Sadová 462
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 06/29/2012
  (from: 07/28/2012)
Ing. Petr Fiala - člen
Ke Strašnické 22
Praha 10
Česká republika
  (from: 11/02/1993 until: 08/21/1995)
Nicholas Lowcock - člen predstavenstva
56 Twyford Avenue
London W3 9QB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/20/2003
  (from: 10/13/2003 until: 07/27/2004)
Nicholas Lowcock - člen predstavenstva
56 Twyford Avenue
London W3 9QB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/20/2003 Until: 05/20/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 09/20/2003
  (from: 07/28/2004 until: 08/06/2008)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5
Česká republika
From: 09/20/2003
  (from: 10/13/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Jiří Michal - člen predstavenstva
J. Machka 16
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 09/20/2003 Until: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 08/06/2008)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Chudenická 32/1058
Praha 10 100 00
Česká republika
From: 09/20/2003
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2006)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Chudenická 1058/32
Praha 10
Česká republika
From: 09/20/2003
  (from: 10/13/2003 until: 07/27/2004)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 09/20/2003
  (from: 07/28/2006 until: 08/06/2008)
Ing. Petr Suchý - podpredseda predstavenstva
Zdiměřice 55
Jesenice 252 42
Česká republika
From: 09/20/2003 Until: 06/26/2008
  (from: 08/07/2008 until: 08/06/2008)
Amer Khoury - člen predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
From: 03/23/2012 Until: 06/29/2012
  (from: 07/28/2012 until: 07/27/2012)
Amer Khoury - člen predstavenstva
Allée Girardin 3
Lisieux 141 00
Francúzska republika
From: 03/23/2012
  (from: 05/17/2012 until: 07/27/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.
  (from: 11/01/2012)
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne dvaja členovi predstavenstva Spoločnosti tak, že sa v mene Spoločnosti obaja podpíšu vlastnoručnými podpismi.
  (from: 06/29/2011 until: 10/31/2012)
V mene Spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne tak, že sa v mene Spoločnosti podpíše svojím vlastnoručným podpisom.
  (from: 02/02/2010 until: 06/28/2011)
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám, súdom a iným verejným orgánom predstavenstvo. V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Vyššie uvedení členovia predstavenstva sa podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/28/2004 until: 02/01/2010)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992 until: 07/27/2004)
Capital: 
53 774 172,48 EUR Paid up: 53 774 172,48 EUR
  (from: 01/01/2010)
1 620 192 000 Sk Paid up: 1 620 192 000 Sk
  (from: 07/23/2003 until: 12/31/2009)
1 620 192 000 Sk Paid up: 1 619 796 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 07/22/2003)
1 753 812 000 Sk Paid up: 1 677 659 550 Sk
  (from: 09/16/2002 until: 01/27/2003)
1 753 812 000 Sk
  (from: 10/17/1997 until: 09/15/2002)
1 523 047 000 Sk
  (from: 10/04/1996 until: 10/16/1997)
1 384 588 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 10/03/1996)
1 291 055 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Shares: 
Number of shares: 1620192
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 1620192
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/28/2003 until: 12/31/2009)
Number of shares: 1615353
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 01/27/2003)
Number of shares: 138459
Druh: zamestnanecké, verejne neobchodovateľné
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/16/2002 until: 01/27/2003)
Number of shares: 138459
Type: zamestnanecké
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 09/15/2002)
Number of shares: 138459
Type: zamestnanecké
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/04/1996 until: 12/19/1999)
Number of shares: 1615353
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/17/1997 until: 12/19/1999)
Number of shares: 1384588
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/04/1996 until: 10/16/1997)
Number of shares: 1384588
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 10/03/1996)
Number of shares: 1252323
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Number of shares: 38732
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Helena Kopková
Ke Stírce 1837/52
Praha 8, Kobylisy 182 00
Česká republika
From: 06/08/2011
  (from: 06/29/2011)
Ing. Ján Čermák - člen
Michalská 10
Hlohovec
  (from: 11/02/1993 until: 10/03/1996)
Ing. Ján Čermák - podpredseda dozornej rady
Michalská 10
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 06/08/1997)
Ing. František Dobrodenka
Opátovská 55
Trenčín
  (from: 03/14/1994 until: 08/21/1995)
RNDr.Ing. František Doktor
Adámiho 5
Bratislava
  (from: 03/14/1994 until: 08/21/1995)
Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik , DrSc. - člen dozornej rady
Romanova 38
Bratislava 851 02
  (from: 10/04/1996 until: 09/15/2002)
Prof. MUDr. Rastislav Dzúrik , DrSc. - člen dozornej rady
Romanova 38
Bratislava 851 02
From: 05/03/2001 Until: 09/19/2003
  (from: 09/16/2002 until: 10/12/2003)
Prof.MUDr. Rastislav Dzúrik - člen
Romanova 38
Bratislava
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Peter Fiala - predseda
nám. SNP 7
Piešťany
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Karol Foltánek - člen dozornej rady
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
  (from: 06/09/1997 until: 09/15/2002)
Karol Foltánek - člen dozornej rady
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
From: 05/03/2001 Until: 09/19/2003
  (from: 09/16/2002 until: 10/12/2003)
Karol Foltánek - člen
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
From: 06/24/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2006)
Ing. Jozef Grnáčik - člen
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
  (from: 05/31/2001 until: 09/15/2002)
PharmDr. Ľubica Herdová - člen dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
From: 05/03/2001 Until: 09/19/2003
  (from: 09/16/2002 until: 10/12/2003)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredseda dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
From: 09/20/2003
  (from: 10/13/2003 until: 07/27/2004)
PharmDr. Ľubica Herdová - podpredseda dozornej rady
ul. Kpt. Nálepku 3400/66
Hlohovec 920 01
From: 09/20/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/28/2004 until: 07/27/2004)
Ing. Vladimír Hromada - predseda
Bernolákova 24
Červeník
  (from: 11/02/1993 until: 03/13/1994)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vigľašská 13
Bratislava
  (from: 11/02/1993 until: 03/13/1994)
RNDr. Jozef Kollár
ul. Hliník 44
Šaľa
  (from: 03/14/1994 until: 10/03/1996)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
  (from: 10/04/1996 until: 09/15/2002)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
From: 05/03/2001
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2006)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
From: 06/08/2006
  (from: 07/28/2006 until: 06/28/2011)
RNDr. Jozef Kollár - predseda dozornej rady
Hliník 44
Šaľa 927 02
From: 06/08/2006 Until: 06/08/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ing. Rudolf Košalko - člen
Bílikova 7
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Pharm.Dr. Valdemar Kvaka - člen
Jakubovo nám. 10
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Milan Mandúch - člen
Hollého 8
Hlohovec
  (from: 11/02/1993 until: 10/03/1996)
Doc. RNDr. Ľudovít Martinec , CSc. - člen dozornej rady
Gelnická 12
Bratislava 831 06
  (from: 10/04/1996 until: 06/14/2000)
Doc.RNDr. Ľudovít Martinec , CSc. - člen
Gelnická 12
Bratislava
  (from: 11/02/1993 until: 10/03/1996)
RNDr. Karol Michalák - člen
77
Čakajovce
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Pharm.Dr. Jozef Németh - člen
Jegeho 15
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
RNDr. Jozefína Pogáčová - členka dozornej rady
Vinohradská 3/A
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 06/14/2000)
Vladimír Poór - člen dozornej rady
G. Dusíka 61
Trnava 917 00
  (from: 06/09/1997 until: 06/14/2000)
Pharm. Dr. Martin Potúček - člen dozornej rady
Vinohradská 6
Hlohovec 920 01
  (from: 06/09/1997 until: 05/30/2001)
Ing. Vladimír Ševera - člen
Miletičova 46
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 11/01/1993)
Ing. Ferdinand Šomodi - člen
Tajovského 8
Hlohovec
  (from: 08/22/1995 until: 10/03/1996)
Ing. Ferdinand Šomodi - člen dozornej rady
Tajovského 8
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 06/08/1997)
PharmDr. Andrej Šrank - člen dozornej rady
Nitrianska 15
Hlohovec 920 01
  (from: 10/04/1996 until: 06/08/1997)
RNDr. Andrej Šrank
Nitrianska 15
Hlohovec
  (from: 03/14/1994 until: 10/03/1996)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
  (from: 10/04/1996 until: 09/15/2002)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
From: 05/03/2001
  (from: 09/16/2002 until: 07/27/2006)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
From: 06/08/2006
  (from: 07/28/2006 until: 06/28/2011)
Prof. MUDr. Pavol Švec , DrSc. - člen dozornej rady
Koreničova 8
Bratislava 811 03
From: 06/08/2006 Until: 06/08/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Prof.MUDr. Pavel Švec , DrSc.
Koreničova 8
Bratislava
  (from: 03/14/1994 until: 10/03/1996)
Ing. Peter Tomeček - člen dozornej rady
Študentská 34
Trnava 917 00
  (from: 06/09/1997 until: 09/15/2002)
Ing. Peter Tomeček - člen dozornej rady
Študentská 34
Trnava 917 00
From: 05/03/2001 Until: 09/19/2003
  (from: 09/16/2002 until: 10/12/2003)
JUDr. Irena Zálešaková - člen
Žalmanova 16
Bratislava
  (from: 11/02/1993 until: 03/13/1994)
Karol Foltánek - člen
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
From: 05/25/2006 Until: 05/25/2011
  (from: 06/30/2011 until: 06/29/2011)
Karol Foltánek - člen
Hviezdoslavova 20
Hlohovec 920 01
From: 05/25/2006
  (from: 07/28/2006 until: 06/29/2011)
Hermes Joffrey Martet
rue de Billancourt 68
Boulogne Billancourt 921 00
Francúzska republika
From: 06/08/2011
  (from: 06/29/2011)
Jiří Čížek - člen
Na Výsluní 2309
Praha 10
Česká republika
  (from: 11/02/1993 until: 10/03/1996)
Jiří Čížek - člen predstavenstva
Na výsluní 2309
Praha 10 100 00
Česká republika
  (from: 10/04/1996 until: 06/08/1997)
Other legal facts: 
Zmena stanov schválená VZ dňa 18.mája 1995.
  (from: 08/22/1995)
Valné zhormaždenie konané dňa 16.05.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 58/96. Nz 59/96 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/04/1996)
Valné zhromaždenie konané dňa 15.05.1997 (notárska zápisnica č. N 86/97, Nz 86/97 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/09/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 13.10.1997, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 188/97, Nz 178/97 schválilo zmenu stanov.
  (from: 10/17/1997)
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.2000, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice č. N 72/2000, NZ 75/2000 schválilo zmenu stanov.
  (from: 06/15/2000)
Valné zhromaždenie konané dňa 03.05.2001, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 108/2001, NZ 106/2001 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/31/2001)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 08.08.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 325/2002, NZ 308/2002.
  (from: 09/16/2002)
Rozhodnutie akcionárov zo dňa 08.08.2002 formou notárskej zápisnice č. N 004/03, NZ 723/03 o znížení základného imania z 1.753.812.000,- Sk na 1.620.192.000,- Sk.
  (from: 01/28/2003)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.09.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 440/2003, Nz 82529/2003 schválilo zmenu stanov spoločnosti v rozsahu úplného nového znenia stanov.
  (from: 10/13/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.12.2003, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici č. N 675/2003, NZ 122324/2003, schválilo zmenu stanov spoločnosti - zmenu obchodného mena z: Slovakofarma, a.s., na: Zentiva, a.s.
  (from: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person