Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3828/B

Business name: 
TBG Slovensko, a. s.
  (from: 05/30/2017)
Registered seat: 
Seberíniho 5705/2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
  (from: 08/21/2021)
Identification number (IČO): 
36 283 801
  (from: 03/04/2006)
Date of entry: 
03/04/2006
  (from: 03/04/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/04/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/2006)
výroba betónových a maltových zmesí, výroba výrobkov a polotovarov z betónu, cementu, sadry a vápna
  (from: 03/04/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/04/2006)
prenájom nákladných motorových vozidiel a mechanizmov
  (from: 03/04/2006)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 03/04/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/10/2006)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 01/01/2018)
nákup a predaj cementu a kameňa
  (from: 01/01/2018)
prípravné práce pre stavbu - výkopové zemné a búracie práce
  (from: 01/01/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/04/2006)
Ing. Marián Miškovič - Member of the Board of Directors
Hurbanova 103/93
Stará Turá 916 01
From: 01/25/2022
  (from: 03/30/2022)
Ing. Zdeněk Gärtner - Member of the Board of Directors
Luční 102
Zahořany, Králův Dvůr 267 01
Česká republika
From: 01/25/2022
  (from: 03/19/2022)
Ing. Filip Nedorost - Chairman of the Board of Directors
Hodice 39
Třešť 589 01
Česká republika
From: 01/25/2022
  (from: 03/19/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva s uvedením ich funkcie.
  (from: 03/19/2022)
Capital: 
15 722 524 EUR Paid up: 15 722 524 EUR
  (from: 10/23/2018)
Shares: 
Number of shares: 47357
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 10/23/2018)
Stockholder: 
Českomoravský beton, a.s.
Beroun - Město 660
Beroun 266 01
Česká republika
  (from: 04/27/2022)
Supervisory board: 
Karel Chuděj
Klabalská louka 597
Zlín 760 01
Česká republika
From: 04/06/2017
  (from: 04/27/2022)
Petr Ondruch
424
Traplice 687 04
Česká republika
From: 04/06/2017
  (from: 04/27/2022)
Pavel Těhník
K Záhradkám 1759
Beroun - Město 266 01
Česká republika
From: 04/06/2017
  (from: 04/27/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 21/2006, Nz 4167/2006 zo dňa 03.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/04/2006)
Notárska zápisnica N 142/2006, Nz 20872/2006, NCRls 20763/2006 zo dňa 29.5.2006.
  (from: 06/28/2006)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2010.
  (from: 06/19/2010)
Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2011.
  (from: 05/19/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2012.
  (from: 07/20/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2013.
  (from: 06/07/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.07.2013.
  (from: 08/21/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.10.2013.
  (from: 11/13/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2014.
  (from: 12/16/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.09.2015.
  (from: 10/30/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 172/2017, Nz 11712/2017, NCRls 11944/2017 zo dňa 06.04.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného TBG Doprastav, a. s. na nové TBG Slovensko, a. s.
  (from: 05/30/2017)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 01/01/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2017.
  (from: 01/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Betonpumpy a doprava SK, a.s.
Bratislavská 83
Pezinok 902 01
  (from: 01/01/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.4.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 04/24/2019)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 01.04.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.4.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť RBR Betón, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 04/24/2019)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 24.10.2019 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a.s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou TATRY - BETÓN, s.r.o., so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 688 005 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku - Betonáreň Ružomberok, na adrese Ružomberok, Pod Skalami, v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 24.10.2019. Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 1.11.2019) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť TATRY - BETÓN, s.r.o., so sídlom Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 688 005 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 11/23/2019)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji častí podniku východ zo dňa 18.03.2021 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 ako kupujúcim došlo k predaju častí podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji častí podniku východ zo dňa 18.03.2021. Účinnosťou Zmluvy o predaji častí podniku východ (dňa 1.4.2021) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj častí podniku vzťahuje.
  (from: 05/12/2021)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji častí podniku západ zo dňa 18.03.2021 uzatvorenou medzi predávajúcim TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, IČO: 36 283 801 a spoločnosťou CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 ako kupujúcim došlo k predaju častí podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji častí podniku západ zo dňa 18.03.2021. Účinnosťou Zmluvy o predaji častí podniku západ (dňa 1.4.2021) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť CRH (Slovensko) a.s., so sídlom Rohožník 906 38, IČO: 00 214 973 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj častí podniku vzťahuje.
  (from: 05/12/2021)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person