Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  314/S

Business name: 
Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“
  (from: 09/08/2018)
Kúpele Brusno, a.s. „v reštrukturalizácii“
  (from: 12/10/2015 until: 09/07/2018)
Kúpele Brusno, a.s.
  (from: 12/11/2000 until: 12/09/2015)
Horehronská liečebná spoločnosť a.s.
  (from: 12/29/1995 until: 12/10/2000)
Registered seat: 
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
  (from: 06/14/2008)
Kúpeľná 2/1
Brusno 976 62
  (from: 04/24/2008 until: 06/13/2008)
Brusno 976 62
  (from: 12/29/1995 until: 04/23/2008)
Identification number (IČO): 
31 642 314
  (from: 12/29/1995)
Date of entry: 
01/01/1996
  (from: 12/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1995)
Objects of the company: 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s nim súvisiacimi predpismi
  (from: 12/29/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 12/29/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 12/29/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 12/29/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 12/29/1995)
prevádzkovanie práčovne a poskytovanie jej služieb
  (from: 12/29/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 07/23/1997)
v súlade so zákonom NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplesnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 10/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/17/2006)
zmenáreň-nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 06/17/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/17/2006)
sprostedkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2006)
stáčanie a plnenie prírodnej minerálnej vody, prírodnej, stolovej minerálnej vody a pitnej vody
  (from: 06/17/2006)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: ambulancia odborné zameranie: kardiológia
  (from: 04/24/2008)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: ambulancia a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 04/24/2008)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druh: liečebňa odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
  (from: 04/24/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/29/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/29/2010)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/29/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 07/29/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/29/2010)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/29/2010)
prevádzakovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/29/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/29/2010)
administratívne služby
  (from: 07/29/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/29/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/31/2012)
ubytovacie služby
  (from: 12/29/1995 until: 06/16/2006)
zmenárenská činnosť
  (from: 12/29/1995 until: 06/16/2006)
hostinská činnosť
  (from: 12/29/1995 until: 07/22/1997)
v súlade so zákonom č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom SR a pacientom zo zahraničia
  (from: 12/29/1995 until: 10/05/1999)
kúpa tovaru každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností, za účelom jeho predaja a predaj
  (from: 12/29/1995 until: 06/16/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/1995)
Michal Blisko - Chairman of the Board of Directors
Krásny Brod 130
Krásny Brod 068 01
From: 09/11/2020
  (from: 09/15/2020)
Michal Blisko - člen
Krásny Brod 130
Medzilaborce 068 01
From: 01/17/2015
  (from: 01/31/2015 until: 03/23/2015)
Michal Blisko - člen
Krásny Brod 130
Medzilaborce 068 01
From: 01/17/2015 Until: 03/13/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
Ing. Anton Bulla - člen
Malé Tatry 53/13
Ružomberok - Rybárpole 034 05
From: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 07/28/2010)
Ing. Anton Bulla - člen
Malé Tatry 53/13
Ružomberok - Rybárpole 034 05
From: 04/18/2005 Until: 07/06/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
Štefan Hrčka - predseda
9. mája 19
Banská Bystrica 974 01
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 03/27/2019)
Štefan Hrčka - predseda
9. mája 19
Banská Bystrica 974 01
From: 06/10/2014 Until: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019 until: 03/27/2019)
Štefan Hrčka - predseda
9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 00
From: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 07/28/2010)
Štefan Hrčka - predseda
9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 00
From: 04/18/2005 Until: 07/06/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
Štefan Hrčka - predseda
9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 00
From: 07/06/2010
  (from: 07/29/2010 until: 06/18/2014)
Štefan Hrčka - predseda
9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 00
From: 07/06/2010 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Mária Huťková - člen
331
Brusno
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
Milan Chudík - podpredseda
Kukučínova 3379/20
Banská Bystrica 974 01
From: 03/21/2008
  (from: 04/24/2008 until: 07/28/2010)
Milan Chudík - podpredseda
Kukučínova 3379/20
Banská Bystrica 974 01
From: 03/21/2008 Until: 07/06/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
MUDr. Martin Kamzík - podpredseda
384
Pohorelá
  (from: 07/23/1997 until: 01/30/2003)
MUDr. Martin Kamzík - podpredseda
384
Pohorelá
From: 05/30/1997
  (from: 01/31/2003 until: 09/03/2004)
MUDr. Martin Kamzík - podpredseda
384
Pohorelá
From: 05/30/1997 Until: 06/30/2004
  (from: 09/04/2004 until: 09/03/2004)
MUDr. Martin Kamzík
384
Pohorelá 976 69
From: 06/30/2004
  (from: 09/04/2004 until: 05/10/2005)
MUDr. Martin Kamzík
384
Pohorelá 976 69
From: 06/30/2004 Until: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Róbert Kapuscinský - podpredseda
Komenského 2136/67
Trebišov 075 01
From: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 04/23/2008)
Róbert Kapuscinský - podpredseda
Komenského 2136/67
Trebišov 075 01
From: 04/18/2005 Until: 03/20/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Miroslava Krpelanová - člen
Tr. SNP 11
Banská Bystrica
  (from: 07/23/1997 until: 10/05/1999)
Viera Linková - člen
Wolkerova 1712/24
Banská Bystrica 974 01
From: 07/06/2010
  (from: 07/29/2010 until: 06/18/2014)
Viera Linková - člen
Wolkerova 1712/24
Banská Bystrica 974 01
From: 07/06/2010 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Viera Linková - člen
Wolkerova 1712/24
Banská Bystrica 974 01
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 01/30/2015)
Viera Linková - člen
Wolkerova 1712/24
Banská Bystrica 974 01
From: 06/10/2014 Until: 01/16/2015
  (from: 01/31/2015 until: 01/30/2015)
Ing. Peter Medveď - predseda
Na Motyčinách 3
Banská Bystrica
From: 06/17/2003
  (from: 08/18/2003 until: 09/03/2004)
Ing. Peter Medveď - predseda
Na Motyčinách 3
Banská Bystrica
From: 06/17/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 09/04/2004 until: 09/03/2004)
Ing. Peter Medveď - predseda
ŠLN 13
Brezno
  (from: 10/06/1999 until: 01/30/2003)
Ing. Peter Medveď - predseda
ŠLN 13
Brezno
From: 06/04/1999 Until: 06/17/2003
  (from: 01/31/2003 until: 08/17/2003)
Ing. Peter Medveď - podpredseda
Na Motyčinách 3
Banská Bystrica 974 01
From: 06/30/2004
  (from: 09/04/2004 until: 05/10/2005)
Ing. Peter Medveď - podpredseda
Na Motyčinách 3
Banská Bystrica 974 01
From: 06/30/2004 Until: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ing. Eva Medveďová - predseda
ŠLN 13
Brezno
  (from: 02/05/1997 until: 03/14/1999)
Ing. Eva Medveďová - predseda
ŠLN 13
Brezno
  (from: 03/15/1999 until: 10/05/1999)
MUDr. Anton Mjartan - podpredseda
Granier 7
Banská Bystrica
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
Rudolf Očenáš - predseda
Poľovnícka 10
Banská Bystrica
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
Ing. Ján Oravkin - člen
Štefánikova 33
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/30/2003)
Ing. Ján Oravkin - člen
Štefánikova 33
Bratislava
From: 06/04/1999 Until: 06/17/2003
  (from: 01/31/2003 until: 08/17/2003)
Ing. Ján Oravkin - člen
Štefánikova 33
Bratislava
From: 06/17/2003
  (from: 08/18/2003 until: 09/03/2004)
Ing. Ján Oravkin - člen
Štefánikova 33
Bratislava
From: 06/17/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 09/04/2004 until: 09/03/2004)
Ing. Ján Oravkin - predseda
Štefánikova 33
Bratislava 811 05
From: 06/30/2004
  (from: 09/04/2004 until: 05/10/2005)
Ing. Ján Oravkin - predseda
Štefánikova 33
Bratislava 811 05
From: 06/30/2004 Until: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ing. Tibor Pajer - podpredseda
Tulská 5304/1
Banská Bystrica 974 01
From: 07/06/2010
  (from: 07/29/2010 until: 06/18/2014)
Ing. Tibor Pajer - podpredseda
Tulská 5304/1
Banská Bystrica 974 01
From: 07/06/2010 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Tibor Pajer - podpredseda
Tulská 5304/1
Banská Bystrica 974 01
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 12/29/2017)
Ing. Tibor Pajer - podpredseda
Tulská 5304/1
Banská Bystrica 974 01
From: 06/10/2014 Until: 12/28/2017
  (from: 12/30/2017 until: 12/29/2017)
Prof. Anton Pelikán - člen
Haškova 3
Banská Bystrica
  (from: 02/05/1997 until: 07/22/1997)
Ing. Milan Štubňa - podpredseda
Sládkovičova 38
Banská Bystrica
  (from: 02/05/1997 until: 07/22/1997)
MUDr. Michal Važan - člen
Kúpeľná 5
Brusno 976 62
From: 03/17/2015
  (from: 03/24/2015 until: 05/10/2017)
MUDr. Michal Važan - člen
Kúpeľná 5
Brusno 976 62
From: 03/17/2015 Until: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
MUDr. Michal Važan - člen
Kúpeľná 5
Brusno 976 62
From: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 12/29/2017)
MUDr. Michal Važan - člen
Kúpeľná 5
Brusno 976 62
From: 03/23/2017 Until: 12/28/2017
  (from: 12/30/2017 until: 12/29/2017)
PhDr. JUDr. Štefan Hrčka - predseda
9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/15/2019 Until: 09/11/2020
  (from: 09/15/2020 until: 09/14/2020)
PhDr. JUDr. Štefan Hrčka - predseda
9. mája 1906/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019 until: 09/14/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne
  (from: 03/28/2019)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 12/30/2017 until: 03/27/2019)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 07/29/2010 until: 12/29/2017)
Za spoločnosť konajú predseda a podpredseda samostatne a člen vždy spolu s predsedom alebo podpredsedom.
  (from: 05/11/2005 until: 07/28/2010)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/29/1995 until: 05/10/2005)
Capital: 
3 100 229 EUR Paid up: 3 100 229 EUR
  (from: 12/30/2017)
3 231 841,19 EUR Paid up: 3 231 841,19 EUR
  (from: 06/19/2014 until: 12/29/2017)
4 981 841,19 EUR Paid up: 4 981 841,19 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 06/18/2014)
150 111 373 Sk Paid up: 150 111 373 Sk
  (from: 04/24/2008 until: 03/24/2009)
16 705 950 Sk Paid up: 16 705 950 Sk
  (from: 07/03/2007 until: 04/23/2008)
84 643 480 Sk Paid up: 84 643 480 Sk
  (from: 06/17/2006 until: 07/02/2007)
111 373 000 Sk Paid up: 111 373 000 Sk
  (from: 01/31/2003 until: 06/16/2006)
111 373 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 01/30/2003)
Shares: 
Number of shares: 228
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/30/2017)
Number of shares: 3100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 12/30/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 12/30/2017)
Number of shares: 111373
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 0,03 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 12/29/2017)
Number of shares: 3200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 06/19/2014 until: 12/29/2017)
Number of shares: 28500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
  (from: 01/31/2015 until: 12/29/2017)
Number of shares: 150000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 0,19 EUR
  (from: 06/19/2014 until: 01/30/2015)
Number of shares: 150000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 06/18/2014)
Number of shares: 150000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/24/2008 until: 03/24/2009)
Number of shares: 111373
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 Sk
  (from: 04/24/2008 until: 03/24/2009)
Number of shares: 111373
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 150 Sk
  (from: 07/03/2007 until: 04/23/2008)
Number of shares: 111373
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 760 Sk
  (from: 06/17/2006 until: 07/02/2007)
Number of shares: 111373
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/31/2003 until: 06/16/2006)
Number of shares: 111373
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/11/2001 until: 01/30/2003)
Number of shares: 111373
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 01/10/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/24/2018
  (from: 09/14/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/24/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/13/2019)
Bankruptcy trustee: 
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Revolučná 10
Žilina 010 01
From: 05/14/2019
  (from: 09/14/2019)
JUDr. Richard Konta
Horné záhrady 2
Banská Bystrica 974 01
From: 07/24/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/13/2019)
JUDr. Richard Konta
Horné záhrady 2
Banská Bystrica 974 01
From: 07/24/2018 Until: 05/14/2019
  (from: 09/14/2019 until: 09/13/2019)
Supervisory board: 
Ing. Tibor Pajer
Tulská 5304/1
Banská Bystrica 974 04
From: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019)
Mgr. Jana Pančušková
Kúpeľná 10/13
Brusno 976 62
From: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019)
MUDr. Michal Važan
Kúpeľná 5/18
Brusno 976 62
From: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019)
Mária Balková - člen
748
Brusno
  (from: 02/05/1997 until: 09/26/2001)
Andrej Brtko
Krčulova 2
Brezno
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
From: 01/19/2007
  (from: 02/07/2007 until: 08/26/2011)
Ing. Monika Gabrielová
Vlastenecké námestie 1186/9
Bratislava 851 01
From: 01/19/2007 Until: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Doc. MVDr. Edvard Hostýn - člen
Astrova 12
Bratislava
  (from: 02/05/1997 until: 10/21/1998)
Mgr. Danka Chramcová - člen
378
Brusno
  (from: 10/22/1998 until: 10/05/1999)
Ing. Štefan Chrenko - predseda
Jána Smreka 5
Bratislava
Until: 06/13/2002
  (from: 09/27/2001 until: 01/30/2003)
Anna Kočanová - člen
225
Brusno
  (from: 09/27/2001 until: 01/30/2003)
Anna Kočanová
225
Brusno 976 62
From: 06/30/2005
  (from: 06/17/2006 until: 08/26/2011)
Anna Kočanová
225
Brusno 976 62
From: 06/30/2005 Until: 06/16/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Anna Kočanová - člen
225
Brusno
From: 06/13/2001
  (from: 01/31/2003 until: 06/16/2006)
Anna Kočanová - člen
225
Brusno
From: 06/13/2001 Until: 06/30/2005
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Ing. Imrich Kolpák
Lúka 690/47
Brusno 976 62
From: 06/16/2011
  (from: 08/27/2011 until: 06/18/2014)
Ing. Imrich Kolpák
Lúka 690/47
Brusno 976 62
From: 06/16/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Imrich Kolpák
Lúka 690/47
Brusno 976 62
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 05/10/2017)
Ing. Imrich Kolpák
Lúka 690/47
Brusno 976 62
From: 06/10/2014 Until: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
Ing. Zdenek Kopáčik - predseda
Tupolevova 4
Bratislava
  (from: 02/05/1997 until: 10/21/1998)
Maurícius Korčok
Sencovka 955/17
Krupina 963 01
From: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 06/18/2014)
Maurícius Korčok
Sencovka 955/17
Krupina 963 01
From: 07/04/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Maurícius Korčok
Sencovka 955/17
Krupina 963 01
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 01/30/2015)
Maurícius Korčok
Sencovka 955/17
Krupina 963 01
From: 06/10/2014 Until: 01/16/2015
  (from: 01/31/2015 until: 01/30/2015)
Maurícius Korčok - člen
Sencovka 955/17
Krupina 963 01
From: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 08/26/2011)
Maurícius Korčok - člen
Sencovka 955/17
Krupina 963 01
From: 04/18/2005 Until: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Viera Krakovská - člen
786
Brusno
  (from: 10/06/1999 until: 01/30/2003)
Viera Krakovská
Zámlynie 786/38
Brusno 976 62
From: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 06/18/2014)
Viera Krakovská
Zámlynie 786/38
Brusno 976 62
From: 07/04/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Viera Krakovská
Zámlynie 786/38
Brusno 976 62
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 05/10/2017)
Viera Krakovská
Zámlynie 786/38
Brusno 976 62
From: 06/10/2014 Until: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
Viera Krakovská - člen
786
Brusno
From: 06/04/1999
  (from: 01/31/2003 until: 08/26/2011)
Viera Krakovská - člen
786
Brusno
From: 06/04/1999 Until: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Mgr. Peter Kundrát
17. novembra 950/8
Trebišov 075 01
From: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 06/18/2014)
Mgr. Peter Kundrát
17. novembra 950/8
Trebišov 075 01
From: 07/04/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Magdaléna Lipková
547
Brusno
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
JUDr. Katarína Macháčková - predseda
B.Björsona 128/22
Prievidza
From: 06/13/2002
  (from: 01/31/2003 until: 05/10/2005)
JUDr. Katarína Macháčková - predseda
B.Björsona 128/22
Prievidza
From: 06/13/2002 Until: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
JUDr. Alojz Majstrík - člen
Brezová 1015/1
Bytča
  (from: 10/22/1998 until: 10/05/1999)
Jana Martiaková
Lúka 667/20
Brusno 976 62
From: 06/16/2011
  (from: 08/27/2011 until: 06/18/2014)
Jana Martiaková
Lúka 667/20
Brusno 976 62
From: 06/16/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Zdenka Martinkovičová - člen
Pečnianska 13
Bratislava
From: 06/17/2003
  (from: 08/18/2003 until: 02/06/2007)
Ing. Zdenka Martinkovičová - člen
Pečnianska 13
Bratislava
From: 06/17/2003 Until: 01/19/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
MUDr. Eva Mišurová
Mládežnícka 9
Banská Bystrica
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
Ing. Rudolf Nemec - člen
Karadičova 27
Bratislava
  (from: 02/05/1997 until: 10/05/1999)
MUDr. Michal Obložinský - člen
Pohorelská Maša
  (from: 02/05/1997 until: 10/21/1998)
Mgr. Jana Pačušková
Kúpeľná 10/13
Brusno 976 62
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 05/10/2017)
Mgr. Jana Pačušková
Kúpeľná 10/13
Brusno 976 62
From: 06/10/2014 Until: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
Ing. Ondrej Samuelčík
Borovčina 44
Medzibrod
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
Dobroslav Sokol - člen
Hlavná 18
Medzibrod
Until: 06/13/2002
  (from: 10/22/1998 until: 01/30/2003)
Dobroslav Sokol
Hlavná 18
Medzibrod 976 96
From: 06/30/2005
  (from: 06/17/2006 until: 08/26/2011)
Dobroslav Sokol
Hlavná 18
Medzibrod 976 96
From: 06/30/2005 Until: 06/16/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Erika Sokolová
Kúpeľná 336/40
Brusno 976 62
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 05/10/2017)
Erika Sokolová
Kúpeľná 336/40
Brusno 976 62
From: 06/10/2014 Until: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
Ing. Viera Sokolová - člen
419
Brusno
  (from: 02/05/1997 until: 10/21/1998)
Ing. Cyril Syč - člen
Pečnianska 3
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/30/2003)
Ing. Cyril Syč - člen
Pečnianska 3
Bratislava
From: 06/04/1999
  (from: 01/31/2003 until: 05/10/2005)
Ing. Cyril Syč - člen
Pečnianska 3
Bratislava
From: 06/04/1999 Until: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
MUDr. Michal Szalay - člen
Súmračná 28
Bratislava
  (from: 10/06/1999 until: 01/30/2003)
MUDr. Michal Szalay - člen
Súmračná 28
Bratislava
From: 06/04/1999 Until: 06/17/2003
  (from: 01/31/2003 until: 08/17/2003)
Ing. Miroslav Šatara
Bronzová 14530/16
Banská Bystrica 974 05
From: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 01/30/2015)
Ing. Miroslav Šatara
Bronzová 14530/16
Banská Bystrica 974 05
From: 06/10/2014 Until: 01/16/2015
  (from: 01/31/2015 until: 01/30/2015)
Ing. Miroslav Šatara
Švermova 57
Banská Bystrica 974 00
From: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 06/18/2014)
Ing. Miroslav Šatara
Švermova 57
Banská Bystrica 974 00
From: 07/04/2011 Until: 06/10/2014
  (from: 06/19/2014 until: 06/18/2014)
Ing. Miroslav Šatara - člen
Švermova 57
Banská Bystrica 974 00
From: 04/18/2005
  (from: 05/11/2005 until: 08/26/2011)
Ing. Miroslav Šatara - člen
Švermova 57
Banská Bystrica 974 00
From: 04/18/2005 Until: 07/04/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Jana Šiketová
137
Brusno
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
MUDr. Ján Šimo
Cesta na Klanec 75
Bratislava
  (from: 12/29/1995 until: 02/04/1997)
Ing. Peter Škripko - predseda
Bystrický rad 19
Zvolen
  (from: 10/22/1998 until: 09/26/2001)
Danka Tokárová - člen
Zábrežná 4
Nemecká - Dubová
From: 06/13/2002
  (from: 01/31/2003 until: 06/16/2006)
Danka Tokárová - člen
Zábrežná 4
Nemecká - Dubová
From: 06/13/2002 Until: 06/30/2005
  (from: 06/17/2006 until: 06/16/2006)
Ing. Imrich Kolpák
Lúka 690/47
Brusno 976 62
From: 03/23/2017 Until: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019 until: 03/27/2019)
Ing. Imrich Kolpák
Lúka 690/47
Brusno 976 62
From: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 03/27/2019)
Mgr. Jana Pančušková
Kúpeľná 10/13
Brusno 976 62
From: 03/23/2017 Until: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019 until: 03/27/2019)
Mgr. Jana Pančušková
Kúpeľná 10/13
Brusno 976 62
From: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 03/27/2019)
Anna Kočanová
Pod Dubinkou 225
Brusno 976 62
From: 03/23/2017 Until: 03/15/2019
  (from: 03/28/2019 until: 03/27/2019)
Anna Kočanová
Pod Dubinkou 225
Brusno 976 62
From: 03/23/2017
  (from: 05/11/2017 until: 03/27/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou so dňa 20.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. Stary spis: Sa 971
  (from: 12/29/1995)
. Valné zhromaždenie konané dňa 20.11.1996 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/05/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov
  (from: 07/23/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 4.6.1999 v NZ 56/99 napísanej notárom JUDr. Vladimírom Gondom, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (from: 10/06/1999)
. Valné zhromaždenie dňa 7.6.2000 schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti, ako aj zmenu stanov.
  (from: 12/11/2000)
. Na valnom zhromaždení dňa 13.6.2002 bolo prijaté nové znenie stanov v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/31/2003)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2003 v notárskej zápisnici N 82/2003, NZ 52921/2002 napísanej notárom JUDr. Annou Medveďovou, Kuzmányho č. 20, Brezno.
  (from: 08/18/2003)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1R/5/2014-622 zo dňa 20. 10. 2014, právoplatným a vykonateľným dňa 17. 10. 2014 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 a ustanovil správcu konkurznej podstaty Mgr. Slavomíra Jančiara, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen.
  (from: 12/10/2015)
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. II.ÚS 153/2015-181 zo dňa 29. 07. 2015 právoplatným dňa 08. 09. 2015 súd zrušil uznesenie č. k. 1R/5/2014 zo dňa 10. 10. 2014 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314.
  (from: 12/10/2015)
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1R/5/2014-2446 zo dňa 16. 07. 2018, právoplatným a vykonateľným dňa 24. 07. 2018, zastavil reštrukturalizačné konanie voči obchodnej spoločnosti, vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1782.
  (from: 09/08/2018)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 1R/5/2014-3488 zo dňa 02. 05. 2019 právoplatné dňa 14. 05. 2019 súd odvoláva JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1782 z funkcie správcu konkurznej podstaty. Do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovuje spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu S1436.
  (from: 09/14/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/05/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BODYBUILDING & FITNESS s.r.o.
Kúpeľná 1/2
Brusno 976 62
  (from: 07/05/2012)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 05/14/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.1R/5/2014-163 zo dňa 06. 05. 2014, právoplatným dňa 14. 05. 2014 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 a ustanovil reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 09/08/2018)
Authorisation of proceedings: 05/14/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.1R/5/2014-163 zo dňa 06. 05. 2014, právoplatným dňa 14. 05. 2014 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 a ustanovil reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 12/10/2015 until: 09/07/2018)
Restructuring trustee: 
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Dolná 6A
Banská Bystrica 974 01
Mark: S1293
From: 05/14/2014
  (from: 12/10/2015 until: 09/07/2018)
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Dolná 6A
Banská Bystrica 974 01
Mark: S1293
From: 05/14/2014 Until: 07/24/2018
  (from: 09/08/2018 until: 09/07/2018)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/24/2018
  (from: 09/08/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Dňa 01.06.2020 úpadca Kúpele Brusno, a.s. „ v konkurze“, so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 314/S (Úpadca), v mene a na účet ktorého koná správca konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S1436 (Správca) ako predávajúci uzatvoril so spoločnosťou Lázně Darkov, a.s., so sídlom Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná - Hranice, Česká republika, IČO: 61 974 935, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Krajským súdom v Ostrave, sp. zn.: B 1180, ako kupujúcim, Zmluvu o predaji podniku Úpadcu zo dňa 01.06.2020 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej Správca previedol podnik Úpadcu na kupujúceho.
  (from: 07/08/2020)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person