Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  84/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo
  (from: 11/12/1993)
Registered seat: 
Veľká Lúč 110
Lúč na Ostrove 930 03
  (from: 03/21/2003)
Identification number (IČO): 
00 191 558
  (from: 09/17/1991)
Date of entry: 
09/17/1991
  (from: 09/17/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/17/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho rozvoja
  (from: 11/12/1993)
vykonávanie opravárenskej, údržbárskej, montážnej činnosti
  (from: 11/12/1993)
kovovýroba
  (from: 11/12/1993)
stavebná výroba
  (from: 11/12/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/12/1993)
Ing. Alexander Kulcsár - Chairman of the Board of Directors
Veľká Lúč 26
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Tibor Marton - Vice-chairman of the Board of Directors
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Mária Csóková - Member of the Board of Directors
Veľká Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Robert Bódis - Member of the Board of Directors
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Ing. Tomáš Kulcsár - Member of the Board of Directors
Malá Lúč 120
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva alebo iný poverený člen družstva v rozsahupoverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma je potrebnýpodpis predsedu a ďalšieho člena predstvenstva alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/12/1993)
Supervisory board: 
Dionýz Puha
Kľučiarove Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Zoltán Nagy
Malá Lúč 27
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Csaba Csánó
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Registered capital: 
41 824,44 EUR
  (from: 06/10/2023)
Basic member contribution: 
995,82 EUR
  (from: 02/28/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo zlúčením doterajších Jednotných roľníckych družstiev Veľká Lúč, a Malá Lúč. K zlúčeniu došlo na zlučovacej členskej schôdzi vo Veľkej Lúči dňa 3.3.1960 a toto zlúčenie bolo schválené radou Okresného národného výboru v Dunajskej Strede výmerom zo dňa 13.5.1961, č.R 83/61. Všetok majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prechádzajú na toto novoutvorené družstvo. Stanovy: Členská schôdza družstva dňa 28.2.1989 prijala stanovy podľa zákona č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 272
  (from: 09/17/1991)
Dňa 14.1.1993 schválila členská schôdza družstva stanovy družstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Družstvo pretransformované v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov družstva. Stary spis: Dr 272
  (from: 11/12/1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva zo dňa 28.2.1997.
  (from: 08/01/1997)
Úplné znenie stanov družstva zo dňa 05.06.2002.
  (from: 06/17/2002)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva dňa 29.11.2002 - Dodatok č. 4. Úplné znenie stanov družstva zo dňa 29.11.2002.
  (from: 03/21/2003)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person