Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  84/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo
  (from: 11/12/1993)
Jednotné roľnícke družstvo Lúč na Ostrove
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
Registered seat: 
Veľká Lúč 110
Lúč na Ostrove 930 03
  (from: 03/21/2003)
Lúč na Ostrove 930 03
  (from: 09/17/1991 until: 03/20/2003)
Identification number (IČO): 
00 191 558
  (from: 09/17/1991)
Date of entry: 
09/17/1991
  (from: 09/17/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/17/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho rozvoja
  (from: 11/12/1993)
vykonávanie opravárenskej, údržbárskej, montážnej činnosti
  (from: 11/12/1993)
kovovýroba
  (from: 11/12/1993)
stavebná výroba
  (from: 11/12/1993)
Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, ktoré užíva.
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
Družstvo:
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
spracováva poľnohospodárske suroviny z ktorých produkuje sušené krmivo-úsušky
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
spracováva lesné suroviny (drevo) na rezivo a drevárenské výrobky pre vlastnú potrebu
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
poskytuje práce a služby pre svojich členov a pre občanov
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
Iná hospodárska činnosť:
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
pre svojich členov a pre socialistické organizácie a tiež pre spoločenské organizácie poskytuje autodopravu, ťažké mechanizmy, autobusy a ostatnú mechanizáciu
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
stavebno-údržbárske práce-tieto sa prednostne vykonávajú pre potreby družstva, ale taktiež pre socialistické organizácie, pre členov, občanov a spoločenské organizácie
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
porez dreva na vlastnej píle, spracováva drevnú hmotu z rekultivovaných lúk a pasienkov pre potreby družstva a prípadné prebytky reziva a guľatiny odpredáva vlastným členom podľa zásad o odpredaji úžitkového a palivového dreva
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/12/1993)
Managing board
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
Ing. Alexander Kulcsár - Chairman of the Board of Directors
Veľká Lúč 26
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Tibor Marton - Vice-chairman of the Board of Directors
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Mária Csóková - Member of the Board of Directors
Veľká Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Robert Bódis - Member of the Board of Directors
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Ing. Tomáš Kulcsár - Member of the Board of Directors
Malá Lúč 120
Lúč na Ostrove 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
  (from: 09/17/1991 until: 07/01/1996)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 03/20/2003)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
From: 06/21/1991
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Štefan Balogh - predseda
38
Malá Lúč
From: 06/21/1991 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Eugen Bartal - člen
Mlynská 306
Dunajská Streda
  (from: 07/02/1996 until: 05/15/2001)
Róbert Bodis - člen
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 05/20/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/28/2017)
Benedek Bódis - člen
94
Malá Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 05/15/2001)
Robert Bódis - člen
104
Malá Lúč
  (from: 05/16/2001 until: 03/20/2003)
Tibor Bódis - člen
58
Malá Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Robert Bódis - člen
104
Malá Lúč
From: 03/01/2001
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Robert Bódis - člen
104
Malá Lúč
From: 03/01/2001 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Robert Bódis - člen
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 05/20/2011
  (from: 06/29/2017 until: 08/23/2021)
Robert Bódis - člen
Malá Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 05/20/2011 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Štefan Bodó - člen
42
Malá Lúč
  (from: 07/25/1995 until: 07/01/1996)
Karol Bölc - člen
88
Kráľovičove Kračany
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Karol Bölc - člen
88
Kráľovičove Kračany
  (from: 07/02/1996 until: 05/15/2001)
Karol Bölcs - člen
88
Kráľovičove Kračany
  (from: 05/16/2001 until: 03/20/2003)
Karol Bölcs - člen
88
Kráľovičove Kračany
From: 01/14/1993
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Karol Bölcs - člen
88
Kráľovičove Kračany
From: 01/14/1993 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 08/23/2021)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
From: 03/09/2006 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Ľudovít Csóka - člen
105
Malá Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/24/1995)
Mária Csóková - člen
Veľká Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/11/2016
  (from: 04/13/2016 until: 08/23/2021)
Mária Csóková - člen
Veľká Lúč 18
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/11/2016 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Vincent Hakszer - člen
Veľká Lúč 87
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 06/06/2011)
Vincent Hakszer - člen
Veľká Lúč 87
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Peter Horňák - člen
Veľká Lúč 96
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/12/2016)
Peter Horňák - člen
Veľká Lúč 96
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006 Until: 03/10/2016
  (from: 04/13/2016 until: 04/12/2016)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
  (from: 05/16/2001 until: 03/20/2003)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
From: 03/01/2001
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Ladislav Kiss - člen
66
Malá Lúč
From: 03/01/2001 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Juraj Kitanovics - člen
41
Malá Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Ing. Alexander Kulcsár - člen
26
Veľká Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 03/20/2003)
Ing. Alexander Kulcsár - člen
26
Veľká Lúč
From: 02/09/1996
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Ing. Alexander Kulcsár - predseda
Veľká Lúč 26
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 08/23/2021)
Ing. Alexander Kulcsár - predseda
Veľká Lúč 26
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Ing. Tomáš Kulcsár - člen
Malá Lúč 120
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/11/2016
  (from: 04/13/2016 until: 08/23/2021)
Ing. Tomáš Kulcsár - člen
Malá Lúč 120
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/11/2016 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
František Lukács - člen
26
Kráľovičove Kračany
  (from: 06/17/2002 until: 03/20/2003)
František Lukács - člen
26
Kráľovičove Kračany
From: 03/01/2001
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
František Lukács - podpredseda
26
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 06/06/2011)
František Lukács - podpredseda
26
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Gejza Marton - člen
93
Veľká Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 05/15/2001)
Tibor Marton - člen
4
Malá Lúč
  (from: 07/25/1995 until: 07/01/1996)
Tibor Marton - člen
4
Malá Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 03/20/2003)
Tibor Marton - člen
4
Malá Lúč
From: 02/17/1995
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Tibor Marton - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 02/17/1995
  (from: 04/26/2006 until: 06/06/2011)
Tibor Marton - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 02/17/1995 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Tibor Marton - podpredseda
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 05/20/2011
  (from: 06/07/2011 until: 08/23/2021)
Tibor Marton - podpredseda
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 05/20/2011 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Gejza Márton - člen
Lúč na Ostrove 93
Veľká Lúč
  (from: 06/17/2002 until: 03/20/2003)
Gejza Márton - člen
Lúč na Ostrove 93
Veľká Lúč
From: 02/09/1996
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Gejza Márton - člen
Lúč na Ostrove 93
Veľká Lúč
From: 02/09/1996 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Ildikó Martonová - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/12/2016)
Ildikó Martonová - člen
Malá Lúč 4
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006 Until: 03/10/2016
  (from: 04/13/2016 until: 04/12/2016)
Jozef Mátis - člen
106
Malá Lúč
  (from: 05/16/2001 until: 03/20/2003)
Jozef Mátis - člen
106
Malá Lúč
From: 03/01/2001
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Jozef Mátis - člen
106
Malá Lúč
From: 03/01/2001 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Gaspar Mészáros - člen
25
Veľká Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Gaspar Mészáros - člen
25
Veľká Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 05/15/2001)
Imrich Mészáros - člen
92
Veľká Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Ladislav Mórcz - člen
99
Veľká Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 05/15/2001)
Alexander Nagy - člen
68
Malá Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/24/1995)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 03/20/2003)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
From: 01/14/1993
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Juraj Nagy - podpredseda
28
Malá Lúč
From: 01/14/1993 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Ladislav Puha - člen
44
Malá Lúč
  (from: 07/02/1996 until: 03/20/2003)
Dionýz Puha - člen
Kľúčiarove Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 08/23/2021)
Dionýz Puha - člen
Kľúčiarove Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 03/09/2006 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Ladislav Puha - člen
44
Malá Lúč
From: 02/09/1996
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Ladislav Puha - člen
Malá Lúč 44
Lúč na Ostrove 930 03
From: 02/09/1996
  (from: 04/26/2006 until: 06/06/2011)
Ladislav Puha - člen
Malá Lúč 44
Lúč na Ostrove 930 03
From: 02/09/1996 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Ľudovít Szabó - člen
100
Malá Lúč
  (from: 11/12/1993 until: 07/01/1996)
Ing. Imrich Vajas - podpredseda
65
Holice na Ostrove
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
Acting: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva alebo iný poverený člen družstva v rozsahupoverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma je potrebnýpodpis predsedu a ďalšieho člena predstvenstva alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/12/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 09/17/1991 until: 11/11/1993)
Supervisory board: 
Dionýz Puha
Kľučiarove Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Zoltán Nagy
Malá Lúč 27
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Csaba Csánó
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
From: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
From: 03/01/2001
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Csaba Csánó - člen
Kostolná Gala 134
Holice 930 34
From: 03/01/2001 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Štefan Mátis
Veľká Lúč 85
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 06/06/2011)
Štefan Mátis
Veľká Lúč 85
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Árpád Mészáros
Malá Lúč 99
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 06/06/2011)
Árpád Mészáros
Malá Lúč 99
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Dionýz Puha - člen
Kľučiarové Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 02/09/1996
  (from: 03/21/2003 until: 04/25/2006)
Dionýz Puha - člen
Kľučiarové Kračany 4
Kráľovičove Kračany 930 03
From: 02/09/1996 Until: 03/09/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Štefan Szabó - člen
Veľká Lúč 58
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/01/2001
  (from: 03/21/2003 until: 06/06/2011)
Štefan Szabó - člen
Veľká Lúč 58
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/01/2001 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Ladislav Veréb - člen
Stará Gala 116
Holice 930 34
From: 01/14/1993
  (from: 03/21/2003 until: 06/06/2011)
Ladislav Veréb - člen
Stará Gala 116
Holice 930 34
From: 01/14/1993 Until: 03/09/2011
  (from: 06/07/2011 until: 06/06/2011)
Eugen Bartal - predseda
Mlynská 306/3
Dunajská Streda 929 01
From: 03/01/2001 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Juraj Kitanovics
Malá Lúč 41
Lúč na Ostrove 930 03
From: 05/20/2011 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Juraj Kitanovics
Malá Lúč 41
Lúč na Ostrove 930 03
From: 05/20/2011
  (from: 06/07/2011 until: 08/23/2021)
Pavol Nagy
Veľká Lúč 81
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/11/2016 Until: 06/17/2021
  (from: 08/24/2021 until: 08/23/2021)
Pavol Nagy
Veľká Lúč 81
Lúč na Ostrove 930 03
From: 03/11/2016
  (from: 04/13/2016 until: 08/23/2021)
Eugen Bartal - predseda
Mlynská 306/3
Dunajská Streda 929 01
From: 03/01/2001
  (from: 03/21/2003 until: 08/23/2021)
Registered capital: 
41 824,44 EUR
  (from: 06/10/2023)
46 803,54 EUR
  (from: 08/24/2021 until: 06/09/2023)
84 644,7 EUR
  (from: 06/07/2011 until: 08/23/2021)
109 539,93 EUR
  (from: 02/28/2009 until: 06/06/2011)
3 300 000 Sk
  (from: 03/29/2008 until: 02/27/2009)
4 020 000 Sk
  (from: 07/16/2005 until: 03/28/2008)
4 500 000 Sk
  (from: 06/17/2002 until: 07/15/2005)
4 800 000 Sk
  (from: 08/01/1997 until: 06/16/2002)
6 450 000 Sk
  (from: 11/12/1993 until: 07/31/1997)
Basic member contribution: 
995,82 EUR
  (from: 02/28/2009)
30 000 Sk
  (from: 11/12/1993 until: 02/27/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo zlúčením doterajších Jednotných roľníckych družstiev Veľká Lúč, a Malá Lúč. K zlúčeniu došlo na zlučovacej členskej schôdzi vo Veľkej Lúči dňa 3.3.1960 a toto zlúčenie bolo schválené radou Okresného národného výboru v Dunajskej Strede výmerom zo dňa 13.5.1961, č.R 83/61. Všetok majetok, práva a záväzky zlúčených družstiev prechádzajú na toto novoutvorené družstvo. Stanovy: Členská schôdza družstva dňa 28.2.1989 prijala stanovy podľa zákona č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 272
  (from: 09/17/1991)
Dňa 14.1.1993 schválila členská schôdza družstva stanovy družstva v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Družstvo pretransformované v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov družstva. Stary spis: Dr 272
  (from: 11/12/1993)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva zo dňa 28.2.1997.
  (from: 08/01/1997)
Úplné znenie stanov družstva zo dňa 05.06.2002.
  (from: 06/17/2002)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva dňa 29.11.2002 - Dodatok č. 4. Úplné znenie stanov družstva zo dňa 29.11.2002.
  (from: 03/21/2003)
Date of updating data in databases:  05/20/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person