Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  319/S

Business name: 
Kúpele Dudince, a.s.
  (from: 03/12/2003)
Registered seat: 
Kúpeľná 106/3
Dudince 962 71
  (from: 12/23/2016)
Identification number (IČO): 
31 642 713
  (from: 01/09/1996)
Date of entry: 
01/09/1996
  (from: 01/09/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/09/1996)
Objects of the company: 
prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov s využívaním prírodnej liečivej vody a prírodných liečivých zdrojov
  (from: 07/22/2014)
ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
  (from: 07/22/2014)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 01/09/1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 01/09/1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 01/09/1996)
masérske služby
  (from: 05/14/2001)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/03/2007)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 07/22/2014)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 07/22/2014)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 07/22/2014)
sprievodca cestovného ruchu
  (from: 07/22/2014)
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (from: 07/14/2018)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/14/2018)
stolárstvo
  (from: 07/14/2018)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 07/14/2018)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/14/2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/14/2018)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 07/14/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/14/2018)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/2018)
služby požičovní
  (from: 07/14/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/14/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/14/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 07/14/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/14/2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/14/2018)
administratívne služby
  (from: 07/14/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 07/14/2018)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 07/14/2018)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/14/2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/14/2018)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 07/29/2021)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/29/2021)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/19/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/2002)
JUDr. Slavomír Brza - Chairman of the Board of Directors
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
Ing. František Jelenčiak - Member of the Board of Directors
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
Ing. Ján Kliment - Member of the Board of Directors
Jamnických 47
Pezinok 902 01
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/14/2018)
Capital: 
9 968 981,59 EUR Paid up: 9 968 981,59 EUR
  (from: 05/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 300361
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 05/21/2009)
Supervisory board: 
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
From: 12/29/2019
  (from: 01/18/2020)
Marian Kollár
Terany 182
Hontianske Tesáre 962 68
From: 12/29/2019
  (from: 01/18/2020)
PaedDr. Dušan Strieborný
Nový rad 184
Dudince 962 71
From: 06/24/2020
  (from: 07/11/2020)
Ing. Konštantín Kuchár
Okružná 364/14
Dudince 962 71
From: 06/19/2020
  (from: 07/11/2020)
Ing. Anton Siekel
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 07.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 979
  (from: 01/09/1996)
Zapisuje sa zmena v orgánoch akciovej spoločnosti a zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.1.1997.
  (from: 03/18/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 16.9.1999 prijalo zmenu stanov a zmenu v orgánoch akciovej spoločnosti.
  (from: 02/27/2001)
Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2000 v NZ 90/2000, napísanej v NÚ JUDr. Ľubomíra Spodniaka, Krupina, Čsl. armády 597, ako aj dodatok ku stanovám.
  (from: 05/14/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 1.10.1999 v NZ č. 185/99, napísanej JUDr. Ľubomírom Spodniakom, notárom v Krupine, ul. Čsl. armády 597, a valným zhromaždením zo dňa 12.12.2000, v NZ 252/2000, napísanej notárom JUDr. Ľubomírom Spodniakom . Zároveň sa zapisuje úplné znenie schválených zmenených stanov.
  (from: 07/30/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.6.2002 prijalo úplné znenie stanov v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z. Forma akcií: na doručiteľa
  (from: 09/25/2002)
Zapisuje sa zvýšenie základného imania podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2003 spísaného vo forme notárskej zápisnice notárom JUDr. Ľubomírom Spodniakom N 57/2003, NZ 9602/2003.
  (from: 08/21/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person