Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  319/S

Business name: 
Kúpele Dudince, a.s.
  (from: 03/12/2003)
HONTTHERMA, a.s.
  (from: 01/09/1996 until: 03/11/2003)
Registered seat: 
Kúpeľná 106/3
Dudince 962 71
  (from: 12/23/2016)
Kúpeľná 106
Dudince 962 71
  (from: 09/27/2005 until: 12/22/2016)
Kúlpeľná 106
Dudince 962 71
  (from: 07/27/2005 until: 09/26/2005)
Dudince 962 71
  (from: 01/09/1996 until: 07/26/2005)
Identification number (IČO): 
31 642 713
  (from: 01/09/1996)
Date of entry: 
01/09/1996
  (from: 01/09/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/09/1996)
Objects of the company: 
prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov s využívaním prírodnej liečivej vody a prírodných liečivých zdrojov
  (from: 07/22/2014)
ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
  (from: 07/22/2014)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 01/09/1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 01/09/1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 01/09/1996)
masérske služby
  (from: 05/14/2001)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/03/2007)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 07/22/2014)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 07/22/2014)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 07/22/2014)
sprievodca cestovného ruchu
  (from: 07/22/2014)
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (from: 07/14/2018)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/14/2018)
stolárstvo
  (from: 07/14/2018)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 07/14/2018)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/14/2018)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/14/2018)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 07/14/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/14/2018)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/14/2018)
služby požičovní
  (from: 07/14/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/14/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/14/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 07/14/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/14/2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/14/2018)
administratívne služby
  (from: 07/14/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/14/2018)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 07/14/2018)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 07/14/2018)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/14/2018)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/14/2018)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 07/29/2021)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/29/2021)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 10/19/2022)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 07/22/2014 until: 07/29/2019)
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o staros tlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia
  (from: 01/09/1996 until: 05/13/2001)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 01/09/1996 until: 05/13/2001)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zame- rania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 01/09/1996 until: 05/13/2001)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov Slovenskej republiky a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 01/09/1996 until: 05/13/2001)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodik a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 01/09/1996 until: 05/13/2001)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 01/09/1996 until: 05/13/2001)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/09/1996 until: 07/21/2014)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 01/09/1996 until: 07/21/2014)
maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou
  (from: 01/09/1996 until: 07/13/2018)
výroba tepelnej energie a teplej vody
  (from: 01/09/1996 until: 07/21/2014)
pranie prádla
  (from: 01/09/1996 until: 07/13/2018)
záhradnícke služby
  (from: 01/09/1996 until: 07/21/2014)
vodoinštalačné práce
  (from: 01/09/1996 until: 07/21/2014)
pohostinská činnosť
  (from: 01/09/1996 until: 07/13/2018)
prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu
  (from: 01/09/1996 until: 07/21/2014)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
výroba stavebno-stolárska a tesárska-Stolárstvo
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
murárstvo
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
obkladačské práce
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
vodoinštalatérske práce
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava-osobná doprava nespĺňajúca podmienky taxislužby v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
organizovanie školení, seminárov, porád, kurzov v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
prevádzka zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu-verejné termálne kúpalisko, rehabilitačný plavecký bazén, kúpele, tenisové kurty, golfové ihriská, solárium, sauna, posilovne
  (from: 05/14/2001 until: 08/02/2007)
poradenské služby v oblasti kúpeľníctva
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
usporadúvanie tanečných, divadelných, hudobných predstavení a iných verejných, kultúrnych a športových podujatí
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
ubytovacie služby do triedy *** v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
predaj tepelne rýchlo upravených mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál k priamej konzumácii do 8 obslužných miest
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
strojné a ručné čistenie interiérov a exteriérov v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
požičiavanie čistiacich zariadení za účelom údržby bytov a verejného priestranstva
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
upratovanie bytových a nebytových priestorov a verejného priestranstva
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
zváračské práce
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva spojený s poskytovaním služieb-upratovanie bytových a nebytových priestorov a verejného priestranstva
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako 5 vozidiel
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
reklamná a propagačná činnosť spojená s inzertnou službou
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/14/2001 until: 07/13/2018)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
cestná nákladná doprava najviac s piatimi vozidlami z ktorých každé má užitočnú hmotnosť najviac 3,5 t alebo celkovú hmotnosť najviac 6 t
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
zmenáreň
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
kúpeľná starostlivosť
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou tuzemským pacientom a pacientom zo zahraničia v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť uverejnenom v prílohe č. 3 zákona NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších prepisov
  (from: 05/14/2001 until: 07/21/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/09/2004 until: 07/29/2019)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 04/09/2004 until: 07/13/2018)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 04/09/2004 until: 07/13/2018)
prevádzkovanie kúpalísk a bazénov
  (from: 08/03/2007 until: 07/13/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/14/2018 until: 07/29/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/22/2014 until: 07/13/2018)
dopravná zdravotná služba
  (from: 07/22/2014 until: 07/29/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/2002)
Managing board
  (from: 01/09/1996 until: 09/24/2002)
JUDr. Slavomír Brza - Chairman of the Board of Directors
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
Ing. František Jelenčiak - Member of the Board of Directors
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
Ing. Ján Kliment - Member of the Board of Directors
Jamnických 47
Pezinok 902 01
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
MUDr. Peter Adolf - člen
Okružná 126
Dudince
Until: 06/19/2002
  (from: 02/27/2001 until: 09/24/2002)
MUDr. Anna Bachratá - člen
188
Dudince
  (from: 01/09/1996 until: 03/17/1997)
Ing. Viera Bavlšíková - člen
Družstevná 10
Hontianske Moravce
  (from: 01/09/1996 until: 02/26/2001)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214
Dudince 962 71
From: 12/17/2013
  (from: 02/14/2014 until: 07/12/2016)
Ing. Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214
Dudince 962 71
From: 12/17/2013 Until: 06/20/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Mgr. Martin Beňuch - člen
Merovská 214
Dudince 962 71
From: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 02/13/2014)
Mgr. Slavomír Brza - predseda
Braxatorisa 26
Dudince
  (from: 02/27/2001 until: 09/24/2002)
Mgr. Slavomír Brza - predseda
Braxatorisa 26
Dudince
From: 09/16/1999
  (from: 09/25/2002 until: 01/07/2004)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
From: 09/16/1999
  (from: 05/21/2009 until: 07/09/2010)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
From: 09/16/1999 Until: 09/16/2004
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
From: 06/17/2010
  (from: 07/10/2010 until: 01/07/2014)
JUDr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
From: 06/17/2010 Until: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
From: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 06/15/2017)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
From: 12/17/2013
  (from: 06/16/2017 until: 07/13/2018)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
From: 12/17/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/13/2018)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
From: 06/15/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/28/2021)
JUDr. Slavomír Brza - predseda
Malý rad 34/23
Dudince 962 71
From: 06/15/2018 Until: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
Mgr. Slavomír Brza - člen
Braxatorisa 26
Dudince
From: 09/16/1999
  (from: 01/08/2004 until: 07/26/2005)
Mgr. Slavomír Brza - člen
Malý rad 34/0
Dudince 962 71
From: 09/16/1999
  (from: 07/27/2005 until: 05/20/2009)
Ing. Ivan Čierny - člen
Tatranská 30
Banská Bystrica
  (from: 07/30/2001 until: 09/24/2002)
Ing. Ivan Čierny - člen
Tatranská 30
Banská Bystrica
From: 12/12/2000 Until: 12/01/2003
  (from: 09/25/2002 until: 01/07/2004)
Ľubomír Erdziak - predseda predstavenstva
Popradskej brigády 784/21
Poprad 058 01
From: 07/01/2007
  (from: 08/03/2007 until: 10/29/2007)
Ing. Ľubomír Erdziak - predseda predstavenstva
Popradskej brigády 748/21
Poprad 058 01
From: 07/01/2007
  (from: 10/30/2007 until: 07/09/2010)
Ing. Ľubomír Erdziak - predseda predstavenstva
Popradskej brigády 748/21
Poprad 058 01
From: 07/01/2007 Until: 06/17/2010
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
From: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 07/12/2016)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
From: 12/17/2013 Until: 06/20/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
From: 06/17/2010
  (from: 07/10/2010 until: 01/07/2014)
Marek Gašparec - člen
Ružová dolina 20
Bratislava 821 09
From: 06/17/2010 Until: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. František Herceg - člen
Trebatice 429
Trebatice
From: 12/02/2003
  (from: 01/08/2004 until: 06/15/2004)
Ing. František Herceg - člen
Trebatice 429
Trebatice
From: 12/02/2003 Until: 05/19/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Ing. František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 05/19/2004
  (from: 06/16/2004 until: 07/09/2010)
Ing. František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 05/19/2004 Until: 05/19/2009
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
Ing. František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 06/20/2016
  (from: 07/13/2016 until: 06/15/2017)
Ing. František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 06/20/2016
  (from: 06/16/2017 until: 07/28/2021)
Ing. František Jelenčiak - člen
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 06/20/2016 Until: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 06/17/2010
  (from: 07/10/2010 until: 01/07/2014)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 06/17/2010 Until: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Pavel Józsa - člen
188
Dudince
  (from: 01/09/1996 until: 02/26/2001)
MUDr. Ján Kelemen - člen
Nový rad 335
Dudince
  (from: 03/18/1997 until: 02/26/2001)
MUDr. Imrich Šimig - podpredseda
Okružná 125
Dudince
Until: 06/19/2002
  (from: 02/27/2001 until: 09/24/2002)
02072021 Peter Švrček - člen
Zlatnícka 20
Skalica 909 01
From: 06/20/2016
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
Ing. Peter Švrček - člen
Zlatnícka 20
Skalica 909 01
From: 06/20/2016
  (from: 07/13/2016 until: 06/15/2017)
Ing. Peter Švrček - člen
Zlatnícka 20
Skalica 909 01
From: 06/20/2016
  (from: 06/16/2017 until: 07/28/2021)
Ing. Peter Zimerman - člen
9. mája 40/25
Zvolen
From: 06/19/2002
  (from: 09/25/2002 until: 01/07/2004)
Ing. Peter Zimerman - predseda
9. mája 40/25
Zvolen
From: 06/19/2002
  (from: 01/08/2004 until: 08/02/2007)
Ing. Peter Zimerman - predseda
9. mája 40/25
Zvolen
From: 06/19/2002 Until: 06/27/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/14/2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/25/2002 until: 07/13/2018)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/09/1996 until: 09/24/2002)
Capital: 
9 968 981,59 EUR Paid up: 9 968 981,59 EUR
  (from: 05/21/2009)
300 361 000 Sk Paid up: 300 361 000 Sk
  (from: 02/14/2007 until: 05/20/2009)
300 361 000 Sk Paid up: 230 361 000 Sk
  (from: 12/24/2005 until: 02/13/2007)
200 361 000 Sk Paid up: 200 361 000 Sk
  (from: 04/09/2004 until: 12/23/2005)
200 361 000 Sk Paid up: 130 361 000 Sk
  (from: 08/21/2003 until: 04/08/2004)
100 361 000 Sk Paid up: 100 361 000 Sk
  (from: 09/25/2002 until: 08/20/2003)
100 361 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 09/24/2002)
Shares: 
Number of shares: 300361
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 05/21/2009)
Number of shares: 300361
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/24/2005 until: 05/20/2009)
Number of shares: 200361
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/21/2003 until: 12/23/2005)
Number of shares: 100361
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/25/2002 until: 08/20/2003)
Number of shares: 100361
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 09/24/2002)
Supervisory board: 
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
From: 12/29/2019
  (from: 01/18/2020)
Marian Kollár
Terany 182
Hontianske Tesáre 962 68
From: 12/29/2019
  (from: 01/18/2020)
PaedDr. Dušan Strieborný
Nový rad 184
Dudince 962 71
From: 06/24/2020
  (from: 07/11/2020)
Ing. Konštantín Kuchár
Okružná 364/14
Dudince 962 71
From: 06/19/2020
  (from: 07/11/2020)
Ing. Anton Siekel
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021)
MUDr. Tibor Baštrnák - člen
Ďulov Dvor, Hlavná 27
Komárno
Until: 06/19/2002
  (from: 02/27/2001 until: 09/24/2002)
Erika Čechová
J. Kráľa 163
Dudince 962 71
From: 03/26/2004
  (from: 04/09/2004 until: 02/22/2010)
Erika Čechová
J. Kráľa 163
Dudince 962 71
From: 03/26/2004 Until: 03/26/2009
  (from: 02/23/2010 until: 02/22/2010)
MUDr. Jozef Domenik - člen
Hanulu 5
Ružomberok
Until: 04/29/2002
  (from: 07/30/2001 until: 09/24/2002)
MUDr. Vladimír Drahovský - člen
Okružná 126
Dudince
Until: 06/19/2002
  (from: 07/30/2001 until: 09/24/2002)
Ing. Mária Gajdošová - člen
Tekovská 2
Levice
  (from: 01/09/1996 until: 03/17/1997)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
From: 06/20/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/13/2018)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
From: 06/20/2013 Until: 06/15/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/13/2018)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
From: 06/15/2018
  (from: 07/14/2018 until: 07/10/2020)
Ing. Anna Golianová
Hrochoť 444
Hrochoť 976 37
From: 06/15/2018 Until: 06/19/2020
  (from: 07/11/2020 until: 07/10/2020)
MUDr. Peter Halaj - člen
Tupolevova 15
Bratislava
  (from: 01/09/1996 until: 03/17/1997)
Ing. Zuzana Horváthová - člen
Herlianska 34
Bratislava
  (from: 01/09/1996 until: 03/17/1997)
Doc. MUDr. Eduard Hostýn , CSc. - člen
Astrová 12
Bratislava
  (from: 03/18/1997 until: 02/26/2001)
MUDr. Alena Hrivnáková - člen
146
Dudince
  (from: 01/09/1996 until: 03/17/1997)
MUDr. Alena Hrivnáková - člen
146
Dudince
Until: 06/19/2002
  (from: 07/30/2001 until: 09/24/2002)
JUDr. Norbert Hubinský - predseda
Školská 18
Chorvátsky Grob
From: 06/19/2002 Until: 02/27/2004
  (from: 09/25/2002 until: 04/08/2004)
MUDr. Štefan Jankovič - člen
326
Dudince
  (from: 01/09/1996 until: 03/17/1997)
František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 02/27/2004
  (from: 04/09/2004 until: 06/15/2004)
František Jelenčiak
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 02/27/2004 Until: 05/19/2004
  (from: 06/16/2004 until: 06/15/2004)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 07/12/2016)
Ing. František Jelenčiak - predseda
Centrum 2408/15
Zvolen 960 01
From: 12/17/2013 Until: 06/20/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Ing. Anton Jurša - člen
Krčuľova 2
Brezno
Until: 06/19/2002
  (from: 02/27/2001 until: 09/24/2002)
JUDr. Viliam Kitta - člen
Starohorská 18
Bratislava
  (from: 03/18/1997 until: 02/26/2001)
Marian Kollár
182
Terany 962 68
From: 12/28/2009
  (from: 02/23/2010 until: 01/19/2015)
Marian Kollár
182
Terany 962 68
From: 12/28/2009 Until: 12/28/2014
  (from: 01/20/2015 until: 01/19/2015)
Marian Kollár
Terany 182
Hontianske Tesáre 962 68
From: 12/28/2014
  (from: 01/20/2015 until: 01/17/2020)
Marian Kollár
Terany 182
Hontianske Tesáre 962 68
From: 12/28/2014 Until: 12/28/2019
  (from: 01/18/2020 until: 01/17/2020)
Ing. Ján Korčok - člen
365
Sebechleby
Until: 06/19/2002
  (from: 02/27/2001 until: 09/24/2002)
Ing. Jaroslav Matej - predseda
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
From: 05/19/2004
  (from: 06/16/2004 until: 01/27/2005)
Ing. Jaroslav Matej - predseda
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
From: 05/19/2004 Until: 12/02/2004
  (from: 01/28/2005 until: 01/27/2005)
René Moravčík - člen
147/A
Dudince
  (from: 01/09/1996 until: 03/17/1997)
Ing. Renata Nickmanová - predseda
Adámiho 447/15
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 12/02/2004
  (from: 10/13/2006 until: 08/02/2007)
Ing. Renata Nickmanová - predseda
Adámiho 447/15
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 12/02/2004 Until: 06/27/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Renata Nickmanová - predseda
Narcisova 8
Štúrovo 943 01
From: 12/02/2004
  (from: 01/28/2005 until: 10/12/2006)
Anna Pastierová - člen
J. Jesenia 166
Dudince
Until: 06/19/2002
  (from: 07/30/2001 until: 09/24/2002)
Ing. Štefan Pétery - člen
Šoltésovej 17
Nové Zámky
Until: 06/19/2002
  (from: 02/27/2001 until: 09/24/2002)
Ing. Štefan Pokľuda
Nový rad 324
Dudince 962 71
From: 06/17/2010
  (from: 07/10/2010 until: 07/10/2015)
Ing. Štefan Pokľuda
Nový rad 324
Dudince 962 71
From: 06/17/2010 Until: 06/23/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2015)
Ing. Štefan Pokľuda - člen
Nová Rady 324
Dudince
From: 06/19/2002
  (from: 09/25/2002 until: 10/29/2007)
Ing. Štefan Pokľuda - člen
Nový Rad 324
Dudince
From: 06/19/2002
  (from: 10/30/2007 until: 07/09/2010)
Ing. Štefan Pokľuda - člen
Nový Rad 324
Dudince
From: 06/19/2002 Until: 06/19/2007
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
Ružena Rolná
Cesta na Kamzík 1
Bratislava 37 831 01
From: 02/27/2004
  (from: 04/09/2004 until: 07/09/2010)
Ružena Rolná
Cesta na Kamzík 1
Bratislava 37 831 01
From: 02/27/2004 Until: 02/27/2009
  (from: 07/10/2010 until: 07/09/2010)
Anton Siekel - člen
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
From: 06/27/2007
  (from: 08/03/2007 until: 07/17/2013)
Anton Siekel - člen
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
From: 06/27/2007 Until: 06/27/2012
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
From: 06/20/2013
  (from: 07/18/2013 until: 01/07/2014)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava 851 04
From: 06/20/2013 Until: 12/17/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
PaedDr. Dušan Strieborný
Nový rad 184
Dudince 962 71
From: 06/23/2015
  (from: 07/11/2015 until: 07/10/2020)
PaedDr. Dušan Strieborný
Nový rad 184
Dudince 962 71
From: 06/23/2015 Until: 06/23/2020
  (from: 07/11/2020 until: 07/10/2020)
Darina Šmolová
Mlynarovičova 1591/12
Bratislava 851 03
From: 06/17/2010
  (from: 07/10/2010 until: 07/17/2013)
Darina Šmolová
Mlynarovičova 1591/12
Bratislava 851 03
From: 06/17/2010 Until: 06/20/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Helena Tomanová - člen
Pod Horou 254
Dudince - Merovce
From: 06/19/2002
  (from: 09/25/2002 until: 02/22/2010)
Helena Tomanová - člen
Pod Horou 254
Dudince - Merovce
From: 06/19/2002 Until: 06/19/2007
  (from: 02/23/2010 until: 02/22/2010)
Gustáv Vilém - člen
126
Dudince
  (from: 03/18/1997 until: 07/29/2001)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
From: 12/28/2014
  (from: 01/20/2015 until: 01/17/2020)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
From: 12/28/2014 Until: 12/28/2019
  (from: 01/18/2020 until: 01/17/2020)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
From: 12/28/2009
  (from: 02/23/2010 until: 01/19/2015)
Jana Vránová
J. Jesénia 146
Dudince 962 71
From: 12/28/2009 Until: 12/28/2014
  (from: 01/20/2015 until: 01/19/2015)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestká časť Petržalka 851 04
From: 06/20/2016 Until: 07/02/2021
  (from: 07/29/2021 until: 07/28/2021)
Ing. Anton Siekel - predseda
Šustekova 2992/21
Bratislava - mestká časť Petržalka 851 04
From: 06/20/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/28/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 07.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 979
  (from: 01/09/1996)
Zapisuje sa zmena v orgánoch akciovej spoločnosti a zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.1.1997.
  (from: 03/18/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 16.9.1999 prijalo zmenu stanov a zmenu v orgánoch akciovej spoločnosti.
  (from: 02/27/2001)
Zapisuje sa zmena predmetu činnosti v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2000 v NZ 90/2000, napísanej v NÚ JUDr. Ľubomíra Spodniaka, Krupina, Čsl. armády 597, ako aj dodatok ku stanovám.
  (from: 05/14/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 1.10.1999 v NZ č. 185/99, napísanej JUDr. Ľubomírom Spodniakom, notárom v Krupine, ul. Čsl. armády 597, a valným zhromaždením zo dňa 12.12.2000, v NZ 252/2000, napísanej notárom JUDr. Ľubomírom Spodniakom . Zároveň sa zapisuje úplné znenie schválených zmenených stanov.
  (from: 07/30/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.6.2002 prijalo úplné znenie stanov v zmysle ust. zák.č. 500/2001 Z.z. Forma akcií: na doručiteľa
  (from: 09/25/2002)
Zapisuje sa zvýšenie základného imania podľa rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2003 spísaného vo forme notárskej zápisnice notárom JUDr. Ľubomírom Spodniakom N 57/2003, NZ 9602/2003.
  (from: 08/21/2003)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person