Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  320/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Liečebné termálne kúpele, a.s.
  (from: 01/09/1996)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava
  (from: 05/28/2003)
Sklené Teplice 966 03
  (from: 01/09/1996 until: 05/27/2003)
Identification number (IČO): 
31 642 721
  (from: 01/09/1996)
Date of entry: 
01/09/1996
  (from: 01/09/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/09/1996)
Objects of the company: 
v súlade so zák.č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia
  (from: 01/09/1996)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdavotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 01/09/1996)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekár- skymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 01/09/1996)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov Slovenskej republiky a zahranič- ným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 01/09/1996)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravot- níckych služieb
  (from: 01/09/1996)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 01/09/1996)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 01/09/1996)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírod- ných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 01/09/1996)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 01/09/1996)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/09/1996)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 01/09/1996)
maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou
  (from: 01/09/1996)
výroba tepelnej energie a teplej vody
  (from: 01/09/1996)
pranie prádla
  (from: 01/09/1996)
záhradnícke služby
  (from: 01/09/1996)
vodoinštalárske práce
  (from: 01/09/1996)
pohostinská činnosť
  (from: 01/09/1996)
prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu
  (from: 01/09/1996)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 08/28/1997)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/28/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/28/2003)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software
  (from: 05/28/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 05/28/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/28/2003)
Managing board
  (from: 01/09/1996 until: 05/27/2003)
MUDr. Peter Bališ - predseda
Námestie Hraničiarov 29
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
Ján Kamenický - člen
Haanova 4
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
JUDr. František Farkaš - člen
Halkova 5
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
Ing. Milan Broda - predseda
Hurbanova 1/40
Žiar nad Hronom
  (from: 11/05/1996 until: 06/12/2001)
MVDr. Ľubomír Kropil - predseda
Pod Donátom 898/14
Žiar nad Hronom
From: 06/07/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 06/13/2001 until: 05/27/2003)
Karol Magula - člen
333
Banská Belá
  (from: 01/09/1996 until: 11/04/1996)
Štefan Mozoľa - člen
J. Kráľa 37
Zvolen
  (from: 01/09/1996 until: 11/04/1996)
Oľga Neudekerová - člen
Sládkovičova 20/48
Žiar nad Hronom
From: 06/07/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 06/13/2001 until: 05/27/2003)
Ing. Jozef Tokarčík - podpredseda
A. Štefanku 5/23
Žiar nad Hronom
From: 06/07/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 11/05/1996 until: 05/27/2003)
Ján Zaťko - člen
Hurbanova 7/25
Žiar nad Hronom
  (from: 01/09/1996 until: 11/04/1996)
Ján Zaťko - člen
Hurbanova 7/25
Žiar nad Hronom
  (from: 11/05/1996 until: 06/12/2001)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva spolu s niektorým členom predstavenstva v súlade s podpisovým vzorom uloženým v Zbierke listín.
  (from: 05/28/2003)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/09/1996 until: 05/27/2003)
Capital: 
7 967 000 Sk Paid up: 7 967 000 Sk
  (from: 05/28/2003)
7 967 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 05/27/2003)
Shares: 
Number of shares: 7967
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/28/2003)
Number of shares: 7967
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 05/27/2003)
Supervisory board: 
Ing. Monika Kremská - člen
Haanova 4
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
Martina Bilavská - člen
Čepenská 3081/118
Sereď
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
Mgr. Helena Strmeňová - člen
Jahodová 5
Nitra
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
Gabriela Jordanová - člen
Lenardova 4
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
MUDr. Ján Žeňuch - člen
155
Bartošova Lehôtka
From: 03/03/2003
  (from: 05/28/2003)
JUDr. Pavel Babiak - predseda
A. Hlinku 22
Bojnice
From: 06/07/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 06/13/2001 until: 05/27/2003)
Ing. Miroslav Bajnok
85
Sklené Teplice
  (from: 01/09/1996 until: 11/04/1996)
MUDr. Jana Bieliková
256
Kvetoslavov
  (from: 01/09/1996 until: 11/04/1996)
Ing. Daniela Bímová - člen
205
Lovča
  (from: 11/05/1996 until: 06/12/2001)
Ing. Vladimír Hrmo - predseda
38
Lovča
  (from: 11/05/1996 until: 06/12/2001)
MVDr. Ľubomír Kropil - člen
A. Štefanku 2/140
Žiar nad Hronom
  (from: 11/05/1996 until: 06/12/2001)
Karol Magula - člen
333
Banská Belá
  (from: 11/05/1996 until: 06/12/2001)
Karol Magula - členovia
333
Banská Belá
From: 06/07/2001 Until: 12/01/2001
  (from: 06/13/2001 until: 05/27/2003)
Ing. František Majerský
Ľ.Štúra 4
Banská Štiavnica
  (from: 01/09/1996 until: 11/04/1996)
Milan Marko
M.R.Štefánika 9
Levice
  (from: 01/09/1996 until: 11/04/1996)
Ing. Milan Murín - člen
Ľ. Štúra 529
Hliník nad Hronom
From: 06/07/2001 Until: 12/01/2002
  (from: 06/13/2001 until: 05/27/2003)
MUDr. Gabriela Olejniková
Uhrová 1
Bratislava
  (from: 08/28/1997 until: 06/12/2001)
Ing. Ján Vaculčiak - člen
Rúbanisko II 419/11
Lučenec
From: 06/07/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 06/13/2001 until: 05/27/2003)
Jozef Želiar - člen
180
Sklené Teplice
From: 06/07/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 06/13/2001 until: 05/27/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 980
  (from: 01/09/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/28/1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2001 v orgánoch spoločnosti.
  (from: 06/13/2001)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 01.12.2001, 09.02.2002 a 19.02.2003 v spoljení s mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 03.03.2003 - v NZ 15537/2003, napísanej JUDr. Annou Máčajovou, notárkou Zvolen, Kozačeka 11, ako aj úplné znenie stanov.
  (from: 05/28/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person