Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10171/L

Business name: 
E.S.C. a.s.
  (from: 03/12/2002 until: 01/21/2013)
PCHZ SLUŽBY, a.s.
  (from: 03/24/1999 until: 03/11/2002)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 71
Žilina 010 01
  (from: 03/12/2002 until: 01/21/2013)
M.R.Štefánika 71
Žilina 010 39
  (from: 03/24/1999 until: 03/11/2002)
Identification number (IČO): 
36 385 000
  (from: 03/24/1999)
Date of entry: 
03/24/1999
  (from: 03/24/1999)
Date of deletion: 
01/22/2013
  (from: 01/22/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením č.k. 26Exre/112/2012-368 zo dňa 03.12.2012 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia nezostal žiadny majetok.
  (from: 01/22/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
reklamná činnosť
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
leasingová činnosť
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
rozvod, rozbor a predaj pitnej vody
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
úprava, rozvod a rozbor a predaj upravenej a úžitkovej vody
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
výroba, rozvod a predaj stlačeného vzduchu a chladu
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
prenájom nehnuteľností
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
správa nehnuteľností
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
revízie hasiacich prístrojov
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
technik požiarnej ochrany
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
inžinierska činnosť
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení a vzdelávania
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
sekretárske práce a vypracovávanie dokumentácie
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
administratívne činnosti a prekladateľská činnosť
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
prechodné ubytovanie
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
obchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi a drogériovým tovarom
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
upratovacie práce
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
oprava odevov
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
závodné stravovanie
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/12/2000 until: 01/21/2013)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/12/2000 until: 01/21/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/12/2000 until: 01/21/2013)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/12/2000 until: 01/21/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/12/2000 until: 01/21/2013)
rozvod plynu
  (from: 07/06/2000 until: 01/21/2013)
rozvod tepla
  (from: 07/31/2001 until: 01/21/2013)
rozvod elektriny
  (from: 07/31/2001 until: 01/21/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/12/2002 until: 01/21/2013)
Managing board
  (from: 10/09/2000 until: 03/11/2002)
Managing board
  (from: 03/24/1999 until: 10/08/2000)
Ing. Jozefa Blažeková - člen
Hviezdoslavova 3
Rajec
Until: 03/12/2002
  (from: 03/24/1999 until: 04/29/2002)
Ing. František Chovanec - predseda
J. Milca 62
Žilina
Until: 03/12/2002
  (from: 03/24/1999 until: 04/29/2002)
JUDr. Alexander Lutovsky - člen
Mlynarovičova 14
Bratislava
From: 03/12/2002
  (from: 04/30/2002 until: 08/30/2004)
JUDr. Alexander Lutovsky - člen
Mlynarovičova 14
Bratislava
From: 03/12/2002 Until: 08/23/2004
  (from: 08/31/2004 until: 08/30/2004)
Ing. arch. Andrej Mareš - člen
Moyzesova 10
Žilina
  (from: 03/24/1999 until: 03/11/2002)
Ing. arch. Andrej Mareš - podpredseda
Moyzesova 10
Žilina
Until: 03/12/2002
  (from: 03/12/2002 until: 04/29/2002)
Ing. Peter Okál - predseda
Levočská 2957/3
Žilina
From: 03/12/2002
  (from: 04/30/2002 until: 06/11/2002)
Ing. Peter Okál - podpredseda
Levočská 2957/3
Žilina
From: 03/12/2002
  (from: 06/12/2002 until: 09/11/2007)
Ing. Peter Okál - podpredseda
Levočská 2957/3
Žilina
From: 03/12/2002 Until: 06/20/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
Ing. Monika Šoltésová - podpredseda
A. Bernoláka 37
Žilina
From: 03/12/2002
  (from: 04/30/2002 until: 06/11/2002)
Ing. Milan Karásek - predseda
Vajanského 24
Spišská Nová Ves
From: 04/30/2002
  (from: 06/12/2002 until: 01/21/2013)
Michal Altus - člen
A. Rudnaya 13
Žilina
From: 08/23/2004
  (from: 08/31/2004 until: 01/21/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú buď spoločne všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne ktorýkoľvek z prokuristov, ak bola prokúra udelená. Všetci podpisujú tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom p.p.
  (from: 03/12/2002 until: 01/21/2013)
Za spoločnosť konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/09/2000 until: 03/11/2002)
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/24/1999 until: 10/08/2000)
Capital: 
222 888 000 Sk Paid up: 222 888 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 01/21/2013)
222 000 000 Sk
  (from: 10/09/2000 until: 04/29/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 10/08/2000)
Shares: 
Number of shares: 222
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 004 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 01/21/2013)
Number of shares: 222
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/09/2000 until: 04/29/2002)
Number of shares: 1
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/24/1999 until: 10/08/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/201/2004 súd vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti E.S.C.,a.s.,M.R.Štefánika 71, Žilina, IČO 36385000.
  (from: 03/04/2011)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/201/2004 súd vyhlásil konkurz na majetok spoločnosti E.S.C.,a.s.,M.R.Štefánika 71, Žilina, IČO 36385000.
  (from: 10/13/2005 until: 03/03/2011)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Viktória Hellenbart
Rúbanisko III/1
Lučenec 984 03
From: 09/14/2005
  (from: 10/13/2005 until: 03/03/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 02/17/2011
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.55K 201/2004-905 zo dňa 12.1.2011 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Viktória Hellenbart, ulica Martina Rázusa 32, Lučenec bola zbavená svojej funkcie
  (from: 03/04/2011)
Supervisory board: 
Ing. Andrea Dachová - člen
205
Lubeník
  (from: 09/04/2001 until: 03/11/2002)
Ing. Roman Jankola - člen
Záhradnícka 2/2818
Vrútky
  (from: 03/24/1999 until: 01/14/2001)
Ing. Drahomír Mihálek - predseda
Pernecká 11
Bratislava
  (from: 03/12/2002 until: 08/05/2004)
Ing. Drahomír Mihálek - predseda
Pernecká 11
Bratislava
Until: 04/29/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Ing. Ladislav Staňo - člen
1082
Terchová
  (from: 03/24/1999 until: 09/03/2001)
JUDr. Valéria Závodská - predseda
Severná 37
Žilina
  (from: 03/24/1999 until: 03/11/2002)
Helena Švaňová - člen
Žilinská Lehota 88
Žilina
  (from: 01/15/2001 until: 01/21/2013)
Ing. Marián Líškay - podpredseda
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
Until: 06/20/2007
  (from: 09/12/2007 until: 09/11/2007)
Bs. Branislav Gaňa
Nanterská 16/104
Žilina
From: 07/08/2004
  (from: 08/06/2004 until: 01/21/2013)
Ing. Marián Líškay - podpredseda
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
  (from: 03/12/2002 until: 09/11/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 24.2.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 03/24/1999 until: 01/21/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/22/2000 until: 01/21/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.4. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/2000 until: 01/21/2013)
Na valnom zhromaždení dňa 22.8.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/09/2000 until: 01/21/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/31/2001 until: 01/21/2013)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 12.12.2001 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 03/12/2002 until: 01/21/2013)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.04.2002 bol schválená zmena stanov.
  (from: 04/30/2002 until: 01/21/2013)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person