Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  79/R

Business name: 
NOVING v.o.s.
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Registered seat: 
areál NCHZ, ul. M.R.Štefánika 1
Nováky 972 71
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Identification number (IČO): 
31 576 052
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Date of entry: 
12/16/1992
  (from: 12/16/1992)
Date of deletion: 
01/17/1995
  (from: 12/06/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/06/2011)
Legal form: 
General partnership
  (from: 12/16/1992)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
inžinierska činnosť
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
obchod s tovarmi nevyžadujúcimi zvláštne povolenie
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Partners: 
Juraj K i a b a
nám. SNP 615/21
Nováky
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 01/07/1993)
Michal K i a b a
nám. SNP 615/21
Nováky
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 01/07/1993)
Helena K i a b o v á
nám. SNP 615/21
Nováky
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 01/07/1993)
Anastázia Š i n k o v á
Sv. Cyrila 29/21
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 01/07/1993)
Ing. Daniel K i a b a
nám. SNP 615/21
Nováky
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Ing. Marián Š i n k o
Sv. Cyrila 29/21
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Management body: 
Ing. Daniel K i a b a
nám. SNP 615/21
Nováky
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Ing. Marián Š i n k o
Sv. Cyrila 29/21
Prievidza
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 12/16/1992 until: 12/05/2011)
Other legal facts: 
Na zasadnutí zhromaždenia spoločníkov konanom dňa 28.l2.l992 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Stary spis: Sr 268
  (from: 01/08/1993 until: 12/05/2011)
Návrhom zo dňa 16.1.1995 žiadal navrhovateľ vymazať NOVING v.o.s. z obchodného registra. K návrhu doložil zápisnicu z valného zhromaždenia, zo dňa 16.1.1995, na ktorom sa spoločníci dohodli o zrušení spoločnosti bez likvidácie, s tým, že sa spoločnosť mení na NOVING NOVÁKY, spol. s r.o., na ktorú prechádzajú všetky majetkové práva a záväzky zrušenej verejnej obchodnej spoločnosti. K návrhu ďalej doložil v súlade s ust. § 33 ods. 2 zák. 511/92 Zb. písomný súhlas správcu dane Daňového úradu Nováky, zo dňa 16.1.1995. Preto registrový súd dňom 17.1.1995 NOVING v.o.s. z obchodného registra v y m a z á v a Stary spis: Sr 268
  (from: 01/17/1995 until: 12/05/2011)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person