Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  44/N

Business name: 
ACHP Levice a.s.
  (from: 10/12/2006)
Registered seat: 
Podhradie 31
Levice 934 01
  (from: 10/12/2006)
Identification number (IČO): 
00 005 819
  (from: 02/15/1993)
Date of entry: 
02/15/1993
  (from: 02/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy
  (from: 02/15/1993)
sprostredkovanie leteckej činnosti v oblasti poľnohgospodárstva
  (from: 02/15/1993)
vykonávanie laboratórnych rozborov pôdy, vody a prvkov rastlinného a živočíšneho pôvodu
  (from: 02/15/1993)
obchodná činnosť s priemyselným tovarom
  (from: 02/15/1993)
obchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 02/15/1993)
vykonávanie aplikácie organických a anorganických hnojív, služby pre ochranu rastlín, dezinsekcia, deratizácia objektov
  (from: 02/15/1993)
výkup, úprava a predaj železného šrotu
  (from: 02/15/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 02/15/1993)
výroba miešaných priemyselných hnojív
  (from: 09/08/1999)
veľkoobchodná činnosť so strojmi pre poľnohospodársku prvovýrobu
  (from: 09/08/1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/1999)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 09/08/1999)
výkup a predaj (maloobchod a veľkoobchod) rastlinných a živočíšnych komodít
  (from: 09/08/1999)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/25/2003)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 04/25/2003)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 04/25/2003)
živočíšna výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/25/2003)
ochrana a výživa rastlín
  (from: 01/01/2010)
zváračské práce
  (from: 01/01/2010)
kovovýroba
  (from: 01/01/2010)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/01/2010)
zemné práce
  (from: 01/01/2010)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - pohonné hmoty
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - priemyselné a organické hnojivá
  (from: 01/01/2010)
veľkkobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - palivá, hutný a stavebný materiál
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - ropné produkty
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - hnojivá, agrochemikálie, záhradkárske potreby
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - palivá, hutný a stavebný materiál
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - ropné produkty
  (from: 01/01/2010)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/01/2010)
podnikateľské poradenstvo v oblasti ochrany a výživy rastlín
  (from: 01/01/2010)
výroba bionafty
  (from: 01/01/2010)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/01/2010)
služby poľnohospodárskou technikou
  (from: 01/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/01/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností )
  (from: 01/01/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností )
  (from: 01/01/2010)
výroba ovocného a hroznového vína a muštov
  (from: 01/01/2010)
prevádzka obilných síl a skladov
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - poľnohospodárske produkty, kŕmne zmesi, potraviny
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami
  (from: 01/01/2010)
spracovanie olejnín a výroba oleja za studena
  (from: 01/01/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2010)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/01/2010)
nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebného tovaru, priemyselného, drobného, rozličného a drogériového tovaru, balených potravín, alko a nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov, umelých hnojív, záhradkárskych potrieb
  (from: 01/01/2011)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja potravín, osív a poľnohospodárskych produktov
  (from: 01/01/2011)
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností - realitná kancelária
  (from: 01/01/2011)
prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení a nehnuteľností - leasing
  (from: 01/01/2011)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 01/01/2011)
reklamná činnosť
  (from: 01/01/2011)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 01/01/2011)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 01/01/2011)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (from: 01/01/2011)
baliace činnosti
  (from: 01/01/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/1993)
Ing. Vladimír Tamaškovič - predseda
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/21/2020
  (from: 07/15/2020)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 06/21/2020
  (from: 07/15/2020)
Ing. Petr Mušinský - člen
11
Podlužany 935 27
From: 06/21/2020
  (from: 07/15/2020)
Acting in the name of the company: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva,z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím.
  (from: 07/19/2018)
Capital: 
4 700 850 EUR Paid up: 4 700 850 EUR
  (from: 01/01/2011)
Shares: 
Number of shares: 13431
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 350 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na platnosť prevodu akcií (okrem nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou ako emitentom) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 07/19/2018)
Supervisory board: 
Ing. Lýdia Chrastinová
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/09/2017
  (from: 07/12/2017)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/09/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.9.1992 v zmysle § 510/91 Zb. V súlade s § 766 a § 69 Zák 510/91 Zb. prešli na akciovú spoločnosť všetky práva, záväzky a majetok zrušeného agrochemického podniku- spoločného podniku pre špecializované služby v rastlinnej výrobe Levice. Stary spis: Sa 128
  (from: 02/15/1993)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.5.1996. Stary spis: Sa 128
  (from: 09/23/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1999 (not. záp. č. N 107/99, Nz 97/99), zmena sídla z: Dopravnej 14, Levice na: Kalnická cesta 12, Levice.
  (from: 09/08/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10.12.2001 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 397/01, Nz 382/01). Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.5.2002 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 222/02, Nz 214/02).
  (from: 04/25/2003)
Ing. Jozefovi Benčíkovi, Ing. Vladimírovi Tamaškovičovi, Ing. Jánovi Grnáčovi a Ing. Mariánovi Krištofovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 22.09.2003.
  (from: 12/08/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2009 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N, notárska zápisnica N 439/2009, Nz 44079/2009, NCRIs 44902/2009. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.11.2009 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., so sídlom Čab 267, 951 24 Nové Sady, IČO: 00 222 429, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 29/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., dňom 01.01.2010, notárska zápisnica N 441/2009, Nz 44118/2009, NCRIs 44953/2009.
  (from: 01/01/2010)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.11.2010 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N so spoločnosťou AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 19.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 652/2010, Nz 45015/2010, NCRls 45736/2010 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda 01.01.2011.
  (from: 01/01/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGRARIA a.s.
P.Pázmánya 3
Šaľa 927 01
  (from: 01/01/2011)
AGROPODNIK Nitra, a.s.
Čab 267
Nové Sady 951 24
  (from: 01/01/2010)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku - strediska prvovýroby Gólyás - vinohrad v k. ú. Opatovský Sokolec, ako aj súvisiacej rastlinnej výroby v k. ú. Kolárovo na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.12.2010, účinnej od 01.01.2011, uzavretej medzi predávajúcim ACHP Levice a.s. a kupujúcim AGRO - VÁH, s.r.o., so sídlom Žiharecká 802, Tešedíkovo 925 82, IČO: 36 539 031.
  (from: 01/19/2011)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person