Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  44/N

Business name: 
ACHP Levice a.s.
  (from: 10/12/2006)
Agrochemický podnik Levice a.s.
  (from: 02/15/1993 until: 10/11/2006)
Registered seat: 
Podhradie 31
Levice 934 01
  (from: 10/12/2006)
Kalnická cesta 12
Levice 934 03
  (from: 09/08/1999 until: 10/11/2006)
Dopravná 14
Levice 934 01
  (from: 02/15/1993 until: 09/07/1999)
Identification number (IČO): 
00 005 819
  (from: 02/15/1993)
Date of entry: 
02/15/1993
  (from: 02/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy
  (from: 02/15/1993)
sprostredkovanie leteckej činnosti v oblasti poľnohgospodárstva
  (from: 02/15/1993)
vykonávanie laboratórnych rozborov pôdy, vody a prvkov rastlinného a živočíšneho pôvodu
  (from: 02/15/1993)
obchodná činnosť s priemyselným tovarom
  (from: 02/15/1993)
obchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu
  (from: 02/15/1993)
vykonávanie aplikácie organických a anorganických hnojív, služby pre ochranu rastlín, dezinsekcia, deratizácia objektov
  (from: 02/15/1993)
výkup, úprava a predaj železného šrotu
  (from: 02/15/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 02/15/1993)
výroba miešaných priemyselných hnojív
  (from: 09/08/1999)
veľkoobchodná činnosť so strojmi pre poľnohospodársku prvovýrobu
  (from: 09/08/1999)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/1999)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 09/08/1999)
výkup a predaj (maloobchod a veľkoobchod) rastlinných a živočíšnych komodít
  (from: 09/08/1999)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 04/25/2003)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 04/25/2003)
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 04/25/2003)
živočíšna výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/25/2003)
ochrana a výživa rastlín
  (from: 01/01/2010)
zváračské práce
  (from: 01/01/2010)
kovovýroba
  (from: 01/01/2010)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 01/01/2010)
zemné práce
  (from: 01/01/2010)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - pohonné hmoty
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - priemyselné a organické hnojivá
  (from: 01/01/2010)
veľkkobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - palivá, hutný a stavebný materiál
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod - ropné produkty
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - hnojivá, agrochemikálie, záhradkárske potreby
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - palivá, hutný a stavebný materiál
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - ropné produkty
  (from: 01/01/2010)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/01/2010)
podnikateľské poradenstvo v oblasti ochrany a výživy rastlín
  (from: 01/01/2010)
výroba bionafty
  (from: 01/01/2010)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/01/2010)
služby poľnohospodárskou technikou
  (from: 01/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/01/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností )
  (from: 01/01/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností )
  (from: 01/01/2010)
výroba ovocného a hroznového vína a muštov
  (from: 01/01/2010)
prevádzka obilných síl a skladov
  (from: 01/01/2010)
maloobchod - poľnohospodárske produkty, kŕmne zmesi, potraviny
  (from: 01/01/2010)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami
  (from: 01/01/2010)
spracovanie olejnín a výroba oleja za studena
  (from: 01/01/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/01/2010)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/01/2010)
nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebného tovaru, priemyselného, drobného, rozličného a drogériového tovaru, balených potravín, alko a nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov, umelých hnojív, záhradkárskych potrieb
  (from: 01/01/2011)
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja potravín, osív a poľnohospodárskych produktov
  (from: 01/01/2011)
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností - realitná kancelária
  (from: 01/01/2011)
prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení a nehnuteľností - leasing
  (from: 01/01/2011)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 01/01/2011)
reklamná činnosť
  (from: 01/01/2011)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 01/01/2011)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 01/01/2011)
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
  (from: 01/01/2011)
baliace činnosti
  (from: 01/01/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/1993)
Managing board
  (from: 02/15/1993 until: 10/24/1993)
Ing. Vladimír Tamaškovič - predseda
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/21/2020
  (from: 07/15/2020)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 06/21/2020
  (from: 07/15/2020)
Ing. Petr Mušinský - člen
11
Podlužany 935 27
From: 06/21/2020
  (from: 07/15/2020)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda
Františka Hečku 22
Levice
  (from: 09/19/1997 until: 09/07/1999)
Ing. Mikuláš Balint - výkonný riaditeľ
Františka Hečku 22
Levice
  (from: 10/25/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2009)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
From: 05/21/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda
Fr.Hečku 22
Levice 934 01
From: 06/17/2005
  (from: 10/12/2006 until: 06/21/2007)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda
Fr.Hečku 22
Levice 934 01
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda predstavenstva
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 03/04/2010)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda predstavenstva
Fr. Hečku 22
Levice 934 01
From: 01/01/2010 Until: 01/31/2010
  (from: 03/05/2010 until: 03/04/2010)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda, výkonný riaditeľ
Fr.Hečku 22
Levice
  (from: 09/08/1999 until: 07/20/2005)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda, výkonný riaditeľ
Fr.Hečku 22
Levice
Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Mikuláš Balint - podpredseda, výkonný riaditeľ
Fr.Hečku 22
Levice 934 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 10/11/2006)
Ing. Jozef Benčík
Tekovská 4
Veľký Ďur
  (from: 02/15/1993 until: 09/05/1993)
Ing. Jozef Benčík - predseda
Tekovská 4
Veľký Ďúr
  (from: 09/06/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Jozef Benčík - predseda
Tekovská 4
Veľký Ďúr
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Jozef Benčík - predseda
Hlavná 151/6
Lok
  (from: 09/19/1997 until: 12/07/2004)
Ing. Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 23
Bratislava 3 831 03
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Mgr. Igor Brosz - člen
Tehelná 23
Bratislava 3 831 03
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Štefan Demeter
č. 308
Ipeľský Sokolec
  (from: 02/15/1993 until: 09/05/1993)
Ing. Štefan Demeter - člen
308
Ipeľský Sokolec
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Štefan Demeter - člen
č. 308
Ipeľský Sokolec
  (from: 09/06/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2009)
Ing. Jaroslav Faltýnek - člen
Winklerova 2259/23
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/21/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Ján Grnáč
mjr. D. Gondu 71
Žemberovce
  (from: 02/15/1993 until: 09/05/1993)
Ing. Ján Grnáč - člen
mjr. D. Gondu 71
Žemberovce
  (from: 09/06/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Ján Grnáč - člen
mjr.D. Gondu 71
Žemberovce
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Ján Grnáč - člen
mjr.D.Gondu 71
Žemberovce
  (from: 09/19/1997 until: 12/07/2004)
Ing. Pavel Hanus - člen
Poľnohospodárska 34
Bratislava
  (from: 09/19/1997 until: 02/17/2002)
Ing. František Hríbik - člen
Športová 14
Starý Tekov
  (from: 09/21/1994 until: 03/16/1997)
Ing. František Hríbik - člen
Športová 14
Starý Tekov
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2009)
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen
Zlechovská 13
Prostějov 796 01
Česká republika
From: 05/21/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava
From: 09/22/2003
  (from: 12/08/2004 until: 07/20/2005)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava
From: 09/22/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 10/01/2011
  (from: 10/29/2011 until: 06/22/2012)
Ing. Robert Konopka - člen
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 10/01/2011 Until: 05/29/2012
  (from: 06/23/2012 until: 06/22/2012)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 06/20/2015
  (from: 07/03/2015 until: 07/14/2020)
Ing. Robert Konopka - podpredseda
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 06/20/2015 Until: 06/20/2020
  (from: 07/15/2020 until: 07/14/2020)
Ing. Robert Konopka - podpredseda a člen
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 05/30/2012
  (from: 06/23/2012 until: 07/02/2015)
Ing. Robert Konopka - podpredseda a člen
Kuklovská 3235/51
Bratislava 841 04
From: 05/30/2012 Until: 06/19/2015
  (from: 07/03/2015 until: 07/02/2015)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava 4 841 04
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava 4 841 04
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava 4 841 04
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2009)
Ing. Robert Konopka - predseda
Hodálova 6
Bratislava 4 841 04
From: 05/21/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Robert Konopka - predseda predstavenstva
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 01/01/2010 Until: 06/30/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Pavel Krajči - člen
Kpt. Jaroša 31
Šaľa 927 01
From: 06/18/2004
  (from: 01/22/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Pavel Krajči - člen
Kpt. Jaroša 31
Šaľa 927 01
From: 06/18/2004 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Štefan Kráľ - podpredseda
Pod Urbanom 45
Levice
  (from: 09/06/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Štefan Kráľ - podpredseda
Pod Urbanovm 45
Levice
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Štefan Kráľ - člen
Pod Urbanom 45
Levice
  (from: 09/19/1997 until: 01/21/2005)
Ing. Štefan Kráľ - člen
Pod Urbanom 45
Levice
Until: 06/18/2004
  (from: 01/22/2005 until: 01/21/2005)
Ing. Marián Krištof - člen
Agátová 11
Šaľa
  (from: 02/18/2002 until: 12/07/2004)
Ing. Štefan Lukáč - predseda
Broskyňova 18
Šaľa
From: 09/22/2003
  (from: 12/08/2004 until: 07/20/2005)
Ing. Štefan Lukáč - predseda
Broskyňova 18
Šaľa
From: 09/22/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Milan Mahút
Muškátová 8
Levice
  (from: 02/15/1993 until: 09/05/1993)
Jindřich Macháček - člen
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
From: 06/20/2015
  (from: 03/08/2017 until: 07/14/2020)
Jindřich Macháček - člen
Martinice u Dolních Kralovic 49
Dolní Kralovice 257 68
Česká republika
From: 06/20/2015 Until: 06/20/2020
  (from: 07/15/2020 until: 07/14/2020)
Jindřich Macháček - člen
Na Sibiři 559
Ledeč nad Sázavou 584 01
Česká republika
From: 01/27/2014
  (from: 02/13/2014 until: 07/02/2015)
Jindřich Macháček - člen
Na Sibiři 559
Ledeč nad Sázavou 584 01
Česká republika
From: 01/27/2014 Until: 06/19/2015
  (from: 07/03/2015 until: 07/02/2015)
Jindřich Macháček - člen
Na Sibiři 559
Ledeč nad Sázavou 584 01
Česká republika
From: 06/20/2015
  (from: 07/03/2015 until: 03/07/2017)
Ing. Petr Mašinský - člen
11
Podlužany 935 27
From: 06/20/2015
  (from: 07/03/2015 until: 07/16/2015)
Ing. Petr Mušinský - člen
11
Podlužany 935 27
From: 07/01/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/02/2015)
Ing. Petr Mušinský - člen
11
Podlužany 935 27
From: 07/01/2010 Until: 06/19/2015
  (from: 07/03/2015 until: 07/02/2015)
Ing. Petr Mušinský - člen
11
Podlužany 935 27
From: 06/20/2015
  (from: 07/17/2015 until: 07/14/2020)
Ing. Petr Mušinský - člen
11
Podlužany 935 27
From: 06/20/2015 Until: 06/20/2020
  (from: 07/15/2020 until: 07/14/2020)
Ing. Stanislav Nemčok
Vajanského 14
Šahy
  (from: 02/15/1993 until: 09/05/1993)
Ing. Stanislav Nemčok - člen
Vajanského 14
Šahy
  (from: 09/06/1993 until: 09/20/1994)
Ing. Peter Novanský - člen
Potočná 8208/21B
Bratislava 831 06
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Peter Novanský - člen
Potočná 8208/21B
Bratislava 831 06
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Michal Sántai - člen
Mostová 1840/13
Šaľa
From: 09/22/2003
  (from: 12/08/2004 until: 07/20/2005)
Ing. Michal Sántai - člen
Mostová 1840/13
Šaľa
From: 09/22/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Ján Seneši - člen
31
Kmeťovce
  (from: 09/19/1997 until: 07/20/2005)
Ing. Ján Seneši - člen
31
Kmeťovce
Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Ján Seneši - člen
31
Kmeťovce 935 03
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Ján Seneši - člen
31
Kmeťovce 935 03
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Ján Seneši - člen
31
Kmeťovce 935 03
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2009)
Ing. Ján Seneši - člen
31
Kmeťovce 935 03
From: 05/21/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Štefan Šulka
č. 530
Farná
  (from: 02/15/1993 until: 09/05/1993)
Ing. Štefan Šulka - člen
530
Farná
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Štefan Šulka - člen
č. 530
Farná
  (from: 09/06/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 07/28/2008)
Ing. Tibor Takács - člen
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 05/21/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/29/2008 until: 07/28/2008)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Pri tehelni 8
Levice
  (from: 09/19/1997 until: 12/07/2004)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 07/28/2008)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 05/21/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 07/29/2008 until: 07/28/2008)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 519/14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Vladimír Tamaškovič - člen predstavenstva
Záhradná 519/14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 01/01/2010 Until: 06/30/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Vladimír Tamaškovič - predseda
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/20/2015
  (from: 07/03/2015 until: 07/14/2020)
Ing. Vladimír Tamaškovič - predseda
Záhradná 14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 06/20/2015 Until: 06/20/2020
  (from: 07/15/2020 until: 07/14/2020)
Ing. Vladimír Tamaškovič - predseda
Záhradná 519/14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 07/01/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/02/2015)
Ing. Vladimír Tamaškovič - predseda
Záhradná 519/14
Kalná nad Hronom 935 32
From: 07/01/2010 Until: 06/19/2015
  (from: 07/03/2015 until: 07/02/2015)
Mariana Vavríčková - člen
Športová 54/4
Blatné
From: 09/22/2003
  (from: 12/08/2004 until: 07/20/2005)
Mariana Vavríčková - člen
Športová 54/4
Blatné
From: 09/22/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Kamil Vén - podpredseda
L.Kossutha 2060/26
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/22/2010 until: 10/28/2011)
Ing. Kamil Vén - podpredseda
L.Kossutha 2060/26
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2010 Until: 09/30/2011
  (from: 10/29/2011 until: 10/28/2011)
Ing. Miroslav Zajac
Ružová 5
Levice
  (from: 02/15/1993 until: 09/05/1993)
Ing. Miroslav Zajac - člen
Ružová 5
Levice
  (from: 09/06/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Miroslav Zajac - člen
Ružová 5
Levice
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Acting in the name of the company: 
Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva,z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím.
  (from: 07/19/2018)
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účasti spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnej moci, ktorá mu je v tejto veci udelená všetkými ostatnými členmi predstavenstva.
  (from: 01/01/2010 until: 07/18/2018)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 10/12/2006 until: 12/31/2009)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo výkonný riaditeľ v rozsahu generálnej plnej moci.
  (from: 12/08/2004 until: 10/11/2006)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, riaditeľ spoločnosti, ktorý zastupuje spoločnosť na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu plnej moci. Prokurista podpisuje v rozsahu určenom v § 14 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/25/1993 until: 12/07/2004)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, riaditeľ spoločnosti, ktorý zastupuje spoločnosť na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu plnej moci. Prokurista podpisuje v rozsahu určenom v § 14 Obchodného zákonníka. Riaditeľ: Ing. Daniel Križan, bytom Levice, Pivničná 5
  (from: 02/15/1993 until: 10/24/1993)
Procuration: 
Ing. Mikuláš Balint
Františka Hečku 22
Levice
  (from: 02/15/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Mikuláš Balint
Františka Hečku 22
Levice
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Ľubomír Flídr
kpt. Nálepku 34
Levice
  (from: 10/25/1993 until: 09/20/1994)
Ing. Vladimír Tamaškovič
Pri tehelni 8
Levice
  (from: 09/21/1994 until: 03/16/1997)
Ing. Vladimír Tamaškovič
Pri tehelni 8
Levice
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Capital: 
4 700 850 EUR Paid up: 4 700 850 EUR
  (from: 01/01/2011)
4 590 408,99 EUR Paid up: 4 590 408,99 EUR
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2010)
3 291 624,99 EUR Paid up: 3 291 624,99 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 12/31/2009)
99 164 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 03/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 13431
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 350 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Na platnosť prevodu akcií (okrem nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou ako emitentom) je potrebný predchádzajúci písomný súhlas predstavenstva spoločnosti, inak je prevod akcií neplatný.
  (from: 07/19/2018)
Number of shares: 13431
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 350 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva
  (from: 01/01/2011 until: 07/18/2018)
Number of shares: 1957
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva.
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2010)
Number of shares: 657
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 66,38 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva.
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2010)
Number of shares: 3912
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom emitenta a súhlasom predstavenstva.
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2010)
Number of shares: 1957
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 12/31/2009)
Number of shares: 657
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 66,38 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 12/31/2009)
Number of shares: 1957
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 03/25/2009)
Number of shares: 657
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 05/20/2003 until: 03/25/2009)
Number of shares: 657
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 04/25/2003 until: 05/19/2003)
Number of shares: 657
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 09/23/1996 until: 04/24/2003)
Number of shares: 1957
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 04/24/2003)
Number of shares: 657
Type: na majiteľa
Nominal value: 2 000 Sk
  (from: 02/15/1993 until: 09/22/1996)
Supervisory board: 
Ing. Lýdia Chrastinová
M.R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/09/2017
  (from: 07/12/2017)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 06/25/2021
  (from: 07/09/2021)
Ing. Alexander Babiš - predseda
Dunajská 38
Bratislava
  (from: 09/19/1997 until: 02/17/2002)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 01/01/2010 Until: 06/30/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 07/01/2010
  (from: 07/22/2010 until: 06/17/2013)
Ing. Mgr. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 831 03
From: 07/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/18/2013 until: 06/17/2013)
Ing.Mgr. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 3 831 03
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2009)
Ing.Mgr. Igor Brosz
Tehelná 23
Bratislava 3 831 03
From: 05/21/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Zoltán Cibula
261
Mýtne Ludany
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Zoltán Cibula
č.261
Mýtne Ludany
  (from: 02/15/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Eva Guttmannová
998
Cabaj-Čapor 951 17
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Eva Guttmannová
998
Cabaj-Čapor 951 17
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Lýdia Chrastinová
M. R. Štefánika 21
Levice 934 01
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Ing. Lýdia Chrastinová
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Lýdia Chrastinová
M.R.Štefánika 21
Levice 934 01
From: 06/17/2005 Until: 05/31/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 10/01/2011
  (from: 10/29/2011 until: 07/14/2016)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 10/01/2011 Until: 06/21/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010
  (from: 07/22/2010 until: 10/28/2011)
Ing. Robert Konopka
Hodálova 6
Bratislava 841 04
From: 07/01/2010 Until: 09/30/2011
  (from: 10/29/2011 until: 10/28/2011)
Ing. Štefan Kráľ
Pod Urbanom 45
Levice 934 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 06/21/2007)
Ing. Štefan Kráľ
Pod Urbanom 45
Levice 934 01
From: 06/17/2005 Until: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 06/21/2007)
Ing. Štefan Kráľ
Pod Urbanom 45
Levice 934 01
From: 05/21/2007
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2009)
Ing. Štefan Kráľ
Pod Urbanom 45
Levice 934 01
From: 05/21/2007 Until: 12/31/2009
  (from: 01/01/2010 until: 12/31/2009)
Ing. Zoltán Kulcsár - člen
334
Nový Tekov
  (from: 09/19/1997 until: 12/07/2004)
Ing. Zoltán Kulcsár - člen
334
Nový Tekov
From: 09/22/2003
  (from: 12/08/2004 until: 07/20/2005)
Ing. Zoltán Kulcsár - člen
334
Nový Tekov
From: 09/22/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Zoltán Kulčár
334
Nový Tekov
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Ing. Zoltán Kulčár
č. 334
Nový Tekov
  (from: 02/15/1993 until: 03/16/1997)
Ing. Peter Novanský - predseda
Jána Stanislava 3010/5
Bratislava
  (from: 02/18/2002 until: 12/07/2004)
Ing. Peter Novanský - predseda
Potočná 0208/21B
Bratislava
From: 09/22/2003
  (from: 12/08/2004 until: 07/20/2005)
Ing. Peter Novanský - predseda
Potočná 0208/21B
Bratislava
From: 09/22/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Pavol Sečkár
Zdenka Nejedlého 36
Levice
  (from: 03/17/1997 until: 09/18/1997)
Pavol Sečkár - člen
Zdenka Nejedlého 36
Levice
  (from: 09/21/1994 until: 03/16/1997)
Pavol Sečkár - člen
Zd.Nejedlého 36
Levice
  (from: 09/19/1997 until: 12/07/2004)
Pavol Sečkár - člen
Zd.Nejedlého 36
Levice
From: 09/22/2003
  (from: 12/08/2004 until: 07/20/2005)
Pavol Sečkár - člen
Zd.Nejedlého 36
Levice
From: 09/22/2003 Until: 06/17/2005
  (from: 07/21/2005 until: 07/20/2005)
Ing. Tibor Takács
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Tibor Takács
Sládkovičova 33
Šaľa 927 01
From: 01/01/2010 Until: 06/30/2010
  (from: 07/22/2010 until: 07/21/2010)
Ing. Vladimír Tamaškovič
Pri Tehelni 8
Levice
  (from: 02/15/1993 until: 09/20/1994)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/01/2013
  (from: 06/18/2013 until: 07/11/2017)
Ing. Kvetoslava Trenčianska
Lišňová 265/22
Solčany 956 17
From: 06/01/2013 Until: 06/08/2017
  (from: 07/12/2017 until: 07/11/2017)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 06/22/2016 Until: 06/22/2021
  (from: 07/09/2021 until: 07/08/2021)
JUDr. Silvia Karásiková
Mostová 1839/5
Šaľa 927 01
From: 06/22/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/08/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.9.1992 v zmysle § 510/91 Zb. V súlade s § 766 a § 69 Zák 510/91 Zb. prešli na akciovú spoločnosť všetky práva, záväzky a majetok zrušeného agrochemického podniku- spoločného podniku pre špecializované služby v rastlinnej výrobe Levice. Stary spis: Sa 128
  (from: 02/15/1993)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.5.1996. Stary spis: Sa 128
  (from: 09/23/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1999 (not. záp. č. N 107/99, Nz 97/99), zmena sídla z: Dopravnej 14, Levice na: Kalnická cesta 12, Levice.
  (from: 09/08/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10.12.2001 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 397/01, Nz 382/01). Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.5.2002 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 222/02, Nz 214/02).
  (from: 04/25/2003)
Ing. Jozefovi Benčíkovi, Ing. Vladimírovi Tamaškovičovi, Ing. Jánovi Grnáčovi a Ing. Mariánovi Krištofovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 22.09.2003.
  (from: 12/08/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2009 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N, notárska zápisnica N 439/2009, Nz 44079/2009, NCRIs 44902/2009. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.11.2009 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., so sídlom Čab 267, 951 24 Nové Sady, IČO: 00 222 429, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 29/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., dňom 01.01.2010, notárska zápisnica N 441/2009, Nz 44118/2009, NCRIs 44953/2009.
  (from: 01/01/2010)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.11.2010 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N so spoločnosťou AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 19.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 652/2010, Nz 45015/2010, NCRls 45736/2010 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda 01.01.2011.
  (from: 01/01/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGRARIA a.s.
P.Pázmánya 3
Šaľa 927 01
  (from: 01/01/2011)
AGROPODNIK Nitra, a.s.
Čab 267
Nové Sady 951 24
  (from: 01/01/2010)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku - strediska prvovýroby Gólyás - vinohrad v k. ú. Opatovský Sokolec, ako aj súvisiacej rastlinnej výroby v k. ú. Kolárovo na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 27.12.2010, účinnej od 01.01.2011, uzavretej medzi predávajúcim ACHP Levice a.s. a kupujúcim AGRO - VÁH, s.r.o., so sídlom Žiharecká 802, Tešedíkovo 925 82, IČO: 36 539 031.
  (from: 01/19/2011)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person