Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  367/S

Business name: 
ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s. "v konkurze"
  (from: 09/18/2009 until: 01/26/2010)
ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s.
  (from: 10/07/1999 until: 09/17/2009)
Bystricko-zvolenská, a.s.
  (from: 08/11/1999 until: 10/06/1999)
PRVÁ STAVEBNÁ BYSTRICKO-ZVOLENSKÁ, a.s.
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Registered seat: 
Jesenského 15
Zvolen 960 01
  (from: 06/12/2001 until: 01/26/2010)
Kubániho 1
Zvolen 960 01
  (from: 08/11/1999 until: 06/11/2001)
Študentská 32
Zvolen 960 01
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Identification number (IČO): 
36 009 032
  (from: 09/03/1996)
Date of entry: 
09/03/1996
  (from: 09/03/1996)
Date of deletion: 
01/27/2010
  (from: 01/27/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/27/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/1996)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, zatepľobudov
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
projektovanie pozemných stavieb
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
opravy, montáž a servis elektrických zariadení do 1000 V, opravy malej elektrickej mechanizácie
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
stolárske práce
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
organizácia a realizácia výstav a veľtrhov
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
zhotovovanie dizajnérskych návrhov
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
zostavovanie kalkulácií a rozpočtov v stavebníctve
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
predaj a požičiavanie malej elektrickej mechanizácie
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
sprostredkovateľská a leasingová činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľ- ností
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
Ing. Ľubomír Bugár - člen
Krivánska 7
Banská Bystrica
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Bronislava Čierna - člen
Jesenského 78
Žiar nad Hronom
  (from: 10/07/1999 until: 06/11/2001)
Ing. Igor Fillo - predseda
Jazmínová 7
Banská Bystrica
  (from: 08/11/1999 until: 06/11/2001)
Ján Mesík - člen
Nová 14
Selce
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Marian Porkert - člen
V.P. Tótha 4
Zvolen
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Lukáč Svintek - člen
Gen. Svobodu 1979/31
Zvolen
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Marek Vrban - člen
Podháj 39
Banská Bystrica
  (from: 08/11/1999 until: 10/06/1999)
Mgr. Miroslav Vrban - člen
Rudlovská 2
Banská Bystrica
  (from: 09/03/1996 until: 11/24/2002)
Ing. Bronislava Vrbanová - predseda
Jesenského 78
Žiar nad Hronom
  (from: 06/12/2001 until: 11/24/2002)
Jaroslav Ivaška - člen
1. mája 7
Banská Štiavnica
  (from: 06/12/2001 until: 01/26/2010)
Mgr. Miroslav Vrban - predseda
Rudlovská 2
Banská Bystrica
  (from: 11/25/2002 until: 01/26/2010)
Ján Ličko - člen
Údolná 5
Banská Štiavnica
  (from: 11/25/2002 until: 01/26/2010)
Acting in the name of the company: 
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
Capital: 
1 092 000 Sk Paid up: 1 092 000 Sk
  (from: 11/25/2002 until: 01/26/2010)
1 092 000 Sk
  (from: 08/11/1999 until: 11/24/2002)
1 008 000 Sk
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Shares: 
Number of shares: 1092
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/07/1999 until: 01/26/2010)
Number of shares: 1092
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/11/1999 until: 10/06/1999)
Number of shares: 1008
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Supervisory board: 
Ing.arch. Ján Barič - člen
Tulská 103
Banská Bystrica
  (from: 08/11/1999 until: 10/06/1999)
Ing. Milan Benko - člen
Nográdyho 716/39
Zvolen
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Ladislav Čech - člen
J. Kráľa 1228/2
Zvolen
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Jozef Fehér - člen
Moskovská 15
Banská Bystrica
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ján Gereg - člen
Tulská 83
Banská Bystrica
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Emilia Chochulová - člen
Mládežnícka 19
Banská Bystrica
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Jozef Kozák - člen
Nám. Ľ. Štúra 24
Banská Bystrica
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Miroslava Krpeľanová - predseda
Tr.SNP 11
Banská Bystrica
  (from: 08/11/1999 until: 06/11/2001)
Mgr. Erika Kvapilová - člen
Pifflova 3
Bratislava
  (from: 06/12/2001 until: 11/24/2002)
Ing. Jozef Oravec - člen
Poľná 25
Banská Bystrica
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Vladimír Oťahel - člen
Cesta ČA 142
Pliešovce
  (from: 09/03/1996 until: 08/10/1999)
Ing. Marek Vrban - člen
Podháj 39
Banská Bystrica
  (from: 10/07/1999 until: 06/11/2001)
JUDr. Ján Gereg - člen
Tulská 83
Banská Bystrica
  (from: 08/11/1999 until: 01/26/2010)
Mária Roobová - člen
Estónska 47
Bratislava
  (from: 06/12/2001 until: 01/26/2010)
Ján Ličko - člen
Údolná 5
Banská Štiavnica
  (from: 11/25/2002 until: 01/26/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 55K/8/2003-122 zo dňa 29.10.2009, právoplatné dňa 04.12.2009 bol konkurz na majetok úpadcu ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s. "v konkurze", so sídlom Jesenského 15, 960 01 Zvolen, IČO: 36 009 032 pre nedostatok majetku na úhradu výdavkov a odmeny správcu zrušený.
  (from: 01/27/2010)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 55K/8/2003-122 zo dňa 29.10.2009, právoplatné dňa 04.12.2009 bol Ing. Peter Medveď, Kapitulská 21, Banská Bystrica zbavebý funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/27/2010)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.6.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 145 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1114
  (from: 09/03/1996 until: 01/26/2010)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.12.1998 bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 08/11/1999 until: 01/26/2010)
. Valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 schválilo zmenu stanov a zmenu obchodného mena spoločnosti. .
  (from: 10/07/1999 until: 01/26/2010)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/12/2001 until: 01/26/2010)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 55K/8/2003-26 zo dňa 16.03.2004 bol vyhlásený konkurz na obchodnú spoločnosť ATLANT investičná a stavebná spoločnosť, a.s., Jesenského 15, Zvolen, IČO: 36 009 032. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Turský, advokát, Bôrická cesta 103, Žilina.
  (from: 07/09/2004 until: 01/26/2010)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica zo dňa 08. 01. 2009, právoplatné dňa 30. 01. 2009 č.k. 55K 8/2003 bol JUDr. Jozef Turského, advokát, Bôrická cesta 103, Žilina zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Peter Medveď, Kapitulská 21, Banská Bystrica.
  (from: 09/18/2009 until: 01/26/2010)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person