Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39811/B

Business name: 
E.B.S. Slovakia s. r. o. "v likvidácii"
  (from: 09/21/2011 until: 04/12/2013)
E.B.S. Slovakia s.r.o.
  (from: 03/15/2006 until: 09/20/2011)
Registered seat: 
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
Identification number (IČO): 
36 286 125
  (from: 03/15/2006)
Date of entry: 
03/15/2006
  (from: 03/15/2006)
Date of deletion: 
04/13/2013
  (from: 04/13/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/13/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/15/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voiľnej živnosti
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
kancelárske a administratívne služby
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
Partners: 
Sven Paul Jozef Theo D´or
Grote Steenweg 453
Drieslinter 3350
Belgicko
  (from: 06/03/2006 until: 01/19/2011)
Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/13/2007 until: 09/27/2010)
Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 03/15/2006 until: 06/02/2006)
Nitalis corp. S.A.
ADR Building, 13 th Floor, Samuel Lewis Avenue
Obarrio, Panama
Panamská republika
  (from: 09/28/2010 until: 04/12/2013)
EBS S.A.
Avenue du X Septembre 32
Luxembourg L-2550
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 01/20/2011 until: 04/12/2013)
Contribution of each member: 
Johan Mevesen
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/15/2006 until: 06/02/2006)
Sven Paul Jozef Theo D´or
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/03/2006 until: 10/12/2007)
Sven Paul Jozef Theo D´or
Amount of investment: 270 000 Sk Paid up: 270 000 Sk
  (from: 10/13/2007 until: 05/26/2009)
Johan Mevesen
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/13/2007 until: 05/26/2009)
Sven Paul Jozef Theo D´or
Amount of investment: 8 963 EUR Paid up: 8 963 EUR
  (from: 05/27/2009 until: 09/27/2010)
Johan Mevesen
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 05/27/2009 until: 09/27/2010)
Sven Paul Jozef Theo D´or
Amount of investment: 4 879 EUR Paid up: 4 879 EUR
  (from: 09/28/2010 until: 01/19/2011)
Nitalis corp. S.A.
Amount of investment: 5 080 EUR Paid up: 5 080 EUR
  (from: 09/28/2010 until: 04/12/2013)
EBS S.A.
Amount of investment: 4 879 EUR Paid up: 4 879 EUR
  (from: 01/20/2011 until: 04/12/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 03/15/2006
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
Dirk Henri Marie-Louise De Groof
Guldenweg 11
Oud-Turnhout
Belgicko
From: 09/16/2010
  (from: 09/28/2010 until: 04/12/2013)
Sven Paul Jozef Theo D´or
Grote Steenweg 453
Drieslinter 3350
Belgicko
From: 05/30/2006 Until: 09/16/2010
  (from: 09/28/2010 until: 09/27/2010)
Sven Paul Jozef Theo D´or
Grote Steenweg 453
Drieslinter 3350
Belgicko
From: 05/30/2006
  (from: 06/03/2006 until: 09/27/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 05/27/2009 until: 04/12/2013)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 10/13/2007 until: 05/26/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/15/2006 until: 10/12/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2011
  (from: 04/13/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2011
  (from: 09/21/2011 until: 04/12/2013)
 Liquidators:
JUDr. Johan Mevesen
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
From: 09/01/2011 Until: 04/13/2013
  (from: 09/21/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/21/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 05/31/2012
  (from: 04/13/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.08.2012, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 11.03.2013. Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 9102306/5/943108/2013 zo dňa 12.03.2013 s výmazom spoločnosti E.B.S. Slovakia, s.r.o. v likvidácii z obchodného registra.
  (from: 04/13/2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.03.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/15/2006 until: 04/12/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2006. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 30.05.2006. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.05.2006.
  (from: 06/03/2006 until: 04/12/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2007 - zvýšenie základného imania, súhlas s rozdelením a prevodom časti obchodného podielu.
  (from: 10/13/2007 until: 04/12/2013)
Zápisnica zo dňa 01.07.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťami DIAMOND TRADE s.r.o. so sidlom Dudvážska 5, 821 07 Bratislava, IČO: 36 754 455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 45144/B a eu - TEC s.r.o. so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 709 972, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 43548/B, zrušené bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 931/2010, Nz 25258/2010 zo dňa 15.07.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť E.B.S. Slovakia s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 286 125 , ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcich spoločností DIAMOND TRADE s.r.o. so sidlom Dudvážska 5, 821 07 Bratislava, IČO: 36 754 455 a eu - TEC s.r.o. so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 709 972.
  (from: 09/03/2010 until: 04/12/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2010.
  (from: 09/28/2010 until: 04/12/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2010.
  (from: 01/20/2011 until: 04/12/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2011.
  (from: 09/21/2011 until: 04/12/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/03/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
DIAMOND TRADE s.r.o.
Dudvážska 5
Bratislava 821 07
  (from: 09/03/2010)
eu - TEC s.r.o.
Záhradnícka 51
Bratislava 821 08
  (from: 09/03/2010)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person