Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8527/V

Business name: 
JA-GA, s.r.o., Košice
  (from: 10/11/1996 until: 11/10/2010)
Registered seat: 
79
Ploské 044 44
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
Identification number (IČO): 
31 734 839
  (from: 10/11/1996)
Date of entry: 
10/11/1996
  (from: 10/11/1996)
Person dissolved from: 
17. 4. 2010
  (from: 11/11/2010)
Date of deletion: 
11/11/2010
  (from: 11/11/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/11/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/11/1996)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Nataša Kučerová
Mlynárska 19
Košice
  (from: 06/09/2010)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 8527/V pri: Obchodné meno: JA-GA, s.r.o., Košice Sídlo: 044 44 Ploské 79 IČO: 31 734 839 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 9K/45/2009-161 zo dňa 25. 3. 2010, právoplatného dňa 17. 4. 2010, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: JA-GA, s.r.o., Košice, Ploské 79, IČO: 31 734 839, pre nedostatok majetku a Uznesením Okresného súdu Košice I, č. k. 9K/45/2009-197 zo dňa 18. 5. 2010 právoplatným 22. 5. 2010, bola JUDr. Nataša Kučerová, advokátka, Mlynárska 19, Košice zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/11/2010)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person