Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  8527/V

Business name: 
JA-GA, s.r.o., Košice
  (from: 10/11/1996 until: 11/10/2010)
Registered seat: 
79
Ploské 044 44
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
M. Čáka 21
Rozhanovce
  (from: 12/17/1998 until: 07/26/2005)
Muškátova 28
Košice 040 01
  (from: 10/11/1996 until: 12/16/1998)
Identification number (IČO): 
31 734 839
  (from: 10/11/1996)
Date of entry: 
10/11/1996
  (from: 10/11/1996)
Person dissolved from: 
17. 4. 2010
  (from: 11/11/2010)
Date of deletion: 
11/11/2010
  (from: 11/11/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/11/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/11/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/11/1996 until: 11/10/2010)
maloobchod: sanitačný materiál (voda, plyn, ÚK), stavebný materiál, potravinársky tovar, ovocie, zelenina, nápoje, textil, drogéria, elektromateriál, obuv, elektronika, kožená galantéria, textilná galantéria, guma, výrobky z gumy, poľnohospodárske výrobky, drevo, drevárske výrobky, stavebné hmoty, tekuté, tuhé a plynné palivá, plechy, domáce potreby, papierenský tovar, motorové vozidlá, autosúčiastky a príslušenstvo, hutný materiál
  (from: 10/11/1996 until: 11/10/2010)
veľkoobchod a maloobchod
  (from: 10/11/1996 until: 11/10/2010)
Partners: 
Štefan Gazdík
M.Čáka 21
Rozhanovce
Slovak Republic
  (from: 02/13/2001 until: 07/26/2005)
Štefan Gazdík
Muškátova 28
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/17/1998 until: 02/12/2001)
Štefan Gazdík
Muškátova 28
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/11/1996 until: 12/16/1998)
Vladimír Janitor
33
Šarišské Bohdanovce
Slovak Republic
  (from: 02/13/2001 until: 07/26/2005)
Vladimír Janitor
33
Šarišské Bohdanovce
Slovak Republic
  (from: 12/17/1998 until: 02/12/2001)
Vladimír Janitor
33
Šarišské Bohdanovce
Slovak Republic
  (from: 10/11/1996 until: 12/16/1998)
Vladimír Janitor
33
Šarišské Bohdanovce 082 05
Slovak Republic
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
Emil Hvizdoš
Gagarinovo námestie 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/13/2001 until: 11/10/2010)
Marián Janitor
79
Ploské
Slovak Republic
  (from: 02/13/2001 until: 11/10/2010)
Ing. Klára Čabáková
Stropkovská 78
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/13/2001 until: 11/10/2010)
Contribution of each member: 
Vladimír Janitor
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/1996 until: 12/16/1998)
Štefan Gazdík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/11/1996 until: 12/16/1998)
Vladimír Janitor
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/17/1998 until: 02/12/2001)
Štefan Gazdík
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/17/1998 until: 02/12/2001)
Vladimír Janitor
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/13/2001 until: 07/26/2005)
Štefan Gazdík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/13/2001 until: 07/26/2005)
Emil Hvizdoš
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/13/2001 until: 11/10/2010)
Marián Janitor
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/13/2001 until: 11/10/2010)
Ing. Klára Čabáková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/13/2001 until: 11/10/2010)
Vladimír Janitor
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/11/1996 until: 11/10/2010)
Štefan Gazdík
Muškátova 28
Košice
  (from: 10/11/1996 until: 07/26/2005)
Štefan Gazdík
Muškátova 28
Košice
Until: 05/16/2005
  (from: 07/27/2005 until: 07/26/2005)
Vladimír Janitor
33
Šarišské Bohdanovce
  (from: 10/11/1996 until: 07/26/2005)
Vladimír Janitor
33
Šarišské Bohdanovce 082 05
From: 10/11/1996
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/11/1996 until: 07/26/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/27/2005 until: 11/10/2010)
100 000 Sk
  (from: 10/11/1996 until: 12/16/1998)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Nataša Kučerová
Mlynárska 19
Košice
  (from: 06/09/2010)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 8527/V pri: Obchodné meno: JA-GA, s.r.o., Košice Sídlo: 044 44 Ploské 79 IČO: 31 734 839 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č. k. 9K/45/2009-161 zo dňa 25. 3. 2010, právoplatného dňa 17. 4. 2010, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: JA-GA, s.r.o., Košice, Ploské 79, IČO: 31 734 839, pre nedostatok majetku a Uznesením Okresného súdu Košice I, č. k. 9K/45/2009-197 zo dňa 18. 5. 2010 právoplatným 22. 5. 2010, bola JUDr. Nataša Kučerová, advokátka, Mlynárska 19, Košice zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 11/11/2010)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.10.1996 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/11/1996 until: 11/10/2010)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/17/1998 until: 11/10/2010)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2000.
  (from: 02/13/2001 until: 11/10/2010)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 9K/45/2009-87 zo dňa 7.12.2009, právoplatným dňa 29.12.2009, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: JA-GA, s.r.o., Košice, Ploské 79, IČO: 31 734 839 a ustanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Natašu Kučerovú, advokátku, so sídlom kancelárie Mlynárska 19, Košice.
  (from: 06/09/2010 until: 11/10/2010)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person