Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4953/B

Business name: 
Diesel G. s. r. o.
  (from: 11/14/2008)
Registered seat: 
Romanova 34
Bratislava 851 02
  (from: 11/22/2007)
Identification number (IČO): 
31 349 196
  (from: 05/05/1993)
Date of entry: 
05/05/1993
  (from: 05/05/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/05/1993)
Objects of the company: 
reštauračné a stravovacie zariadenia
  (from: 05/05/1993)
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1993)
reklamná činnosť
  (from: 05/05/1993)
poradenské služby v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1993)
výskum trhu.
  (from: 05/06/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/06/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/06/1999)
propagačná činnosť
  (from: 05/06/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/06/1999)
leasingová činnosť
  (from: 05/06/1999)
Partners: 
Ing. Jozef Korčák
Bulíkova 3
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 03/14/2013)
Maxus Group s.r.o.
Mlynská 27
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 03/14/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Korčák
Amount of investment: 3 651,331077 EUR Paid up: 3 651,331077 EUR
  (from: 03/14/2013)
Maxus Group s.r.o.
Amount of investment: 2 987,452698 EUR Paid up: 2 987,452698 EUR
  (from: 03/14/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/17/2001)
Peter Sakar
Štúrova 1544/10
Malacky 901 01
From: 02/08/2013
  (from: 03/14/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/14/2013)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 04/23/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 7.4.1993 v súlade príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10180
  (from: 05/05/1993)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.1995. Úradný záznam o zmene sídla vykonaný dňa 7.3.1995 Obvodným úradom Bratislava 5 - živnostenské oddelenie. Stary spis: S.r.o. 10180
  (from: 06/28/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.1996, zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 6.6.1996, 10.6.1996. Stary spis: S.r.o. 10180
  (from: 09/12/1996)
Dodatok č. 3 zo dňa 30.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.10.1998. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. N 417/98, Nz 415/98 dňa 19.10.1998.
  (from: 05/06/1999)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení a prevode časti obchodného podielu, vo forme notárskej zápisnice N 85/00, Nz 83/00 spísanej dňa 29.5.2000 notárom JUDr. Romanom Blahom. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.5.2000.
  (from: 06/13/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.5.2002. Zmluva o prevode časti obchodných podielov z 30.5.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.11.2002. Dodatok č. 5 zo dňa 29.5.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/03/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2006 - zmena bydliska konateľov a spoločníkov spoločnosti.
  (from: 02/03/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2007.
  (from: 11/22/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.8.2008.
  (from: 09/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.11.2008. Zmena obchodného mena z GEMELLI spol. s r.o. na Diesel G. s. r. o.
  (from: 11/14/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2013.
  (from: 03/14/2013)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person