Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  404/S

Business name: 
Lesostav Danker, a.s.
  (from: 07/29/1997 until: 12/13/2010)
Lesostav Revúca, a. s.
  (from: 07/31/1995 until: 07/28/1997)
Registered seat: 
Železničná 95/294
Revúca 050 80
  (from: 07/29/1997 until: 12/13/2010)
Železničná 95/294
Revúca 050 80
  (from: 07/31/1995 until: 07/28/1997)
Identification number (IČO): 
31 711 448
  (from: 07/31/1995)
Date of entry: 
08/01/1995
  (from: 07/31/1995)
Date of deletion: 
12/14/2010
  (from: 12/14/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/14/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/31/1995)
Objects of the company: 
nepravidelná cestná osobná doprava
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
cestná vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
stavebníctvo
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
údržba a opravy dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
výroba cementového tovaru a umelého kameňa
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
stolárstvo, tesárstvo
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
pozemné a inžinierske stavby: výstavba inžinierskych stavieb, ciest drevoskladov a pozemných stavieb, výstavba zvážnic, rekonštrukcia, opravy a údržba základných prostriedkov stavebného charakteru vrátane úpravy hradenia bystrín a výstavby lesných mostov, výkon prác celoplošnej prípravy pôdy, výkon stavebných a montážnych prác vrátane prác pomocnej stavebnej výroby
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
Ing. Oto Badín - člen
Letná 339
Plešivec
  (from: 07/29/1997 until: 07/07/2001)
Ing. Ondrej Bafia - člen
časť. Mokrá Lúka 196
Revúca
  (from: 08/21/1996 until: 12/13/2010)
Ing. Ján Belák - člen
530
Štítnik
  (from: 08/21/1996 until: 03/17/1997)
Andrej Danko - člen
Komenského 1215/10
Revúca
  (from: 08/21/1996 until: 07/07/2001)
Ondrej Danko - člen
Komenského 1215/10
Revúca
  (from: 04/17/1996 until: 12/13/2010)
Ing. Bohuš Demjan - člen
Magnezitárov 1206/7
Revúca
  (from: 07/31/1995 until: 08/20/1996)
Ing. Beáta Drábová - člen
Chalupkova 202/6
Revúca
  (from: 04/17/1996 until: 08/20/1996)
Peter Fridmanský - člen
Brezová 29
Spišská Nová Ves
  (from: 07/31/1995 until: 04/16/1996)
Ing. Ondrej Heidecker - člen
Dobšinského 8
Revúca
  (from: 07/29/1997 until: 12/13/2010)
Ing. Michal Kysel - člen
Okružná 47/19
Revúca
  (from: 07/31/1995 until: 08/20/1996)
Gabriela Machová - člen
Reussova 1148/14
Revúca
  (from: 07/31/1995 until: 04/16/1996)
Ing. Ján Medve - člen
Andreja Hlinku 17
Revúca
  (from: 04/17/1996 until: 07/07/2001)
Ing. Bartolomej Ujjobbágy - člen
Okružná 46/17
Revúca
  (from: 07/31/1995 until: 04/16/1996)
Ing. Silvia Žiaková - člen
I. Krasku 1120/7
Revúca
  (from: 03/18/1997 until: 07/07/2001)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
Capital: 
61 409 000 Sk
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
Shares: 
Number of shares: 61409
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/29/2000
  (from: 02/29/2000)
Supervisory board: 
Ing. Ondrej Bafia - člen
196
Mokrá Lúka
  (from: 04/17/1996 until: 08/20/1996)
Ing. Vladimír Bezák - člen
Tomášikova 1179
Revúca
  (from: 07/31/1995 until: 04/16/1996)
Ing. Beata Drábová - člen
Chalupkova 202/6
Revúca
  (from: 08/21/1996 until: 07/28/1997)
Ing. Miloš Galád - člen
Kolnerova 34/27
Spišská Nová Ves
  (from: 07/31/1995 until: 04/16/1996)
Milan Galovič - člen
J. Fándlyho 803/1
Revúca
  (from: 03/18/1997 until: 07/07/2001)
Mária Hrnčiarová - člen
časť. Mokrá Lúka 124
Revúca
  (from: 08/21/1996 until: 03/17/1997)
Ing. Dušan Keder - člen
Tomášikova H/4
Revúca
  (from: 07/31/1995 until: 08/20/1996)
Ing. Ján Lehocký - člen
Lehota 100
Revúca
  (from: 04/17/1996 until: 08/20/1996)
Ing. Dagmar Lobpreisová - člen
Sibírska 6
Bratislava
  (from: 04/17/1996 until: 07/28/1997)
Ing. Martin Markušovský - člen
Budovateľská 37
Rožňava
  (from: 07/31/1995 until: 08/20/1996)
Jolana Neušelová - člen
1. mája 640/4
Revúca
  (from: 07/31/1995 until: 08/20/1996)
Arpád Tilajcsík - člen
Dunajská 369
Dunajská Streda
  (from: 07/31/1995 until: 04/16/1996)
Júlia Danková - člen
Komenského 1215/10
Revúca
  (from: 08/21/1996 until: 12/13/2010)
Lenka Danková - člen
Komenského 1215/10
Revúca
  (from: 07/29/1997 until: 12/13/2010)
Ing. Ján Medve
Andreja Hlinku 17
Revúca
  (from: 07/08/2001 until: 12/13/2010)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 46-24K 435/95-Že-1589 zo dňa 12. 03. 2010, právoplatným dňa 22. 04. 2010, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Lesostav Danker, a.s. "v konkurze", so sídlom Revúca, IČO: 31 711 448 po splnení rozvrhového uznesenia, JUDr. Ján Dorkin, advokát bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty sa obchodná spoločnosť Lesostav Danker, a.s. "v konkurze" z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 12/14/2010)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice N 155/95, Nz 154/95 zo dňa 22. 6. 1995 podľa § 154 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. . Stary spis: Sa 629 . Stary spis: Sa 1182
  (from: 07/31/1995 until: 12/13/2010)
. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.6.1996.
  (from: 08/21/1996 until: 12/13/2010)
. Zapisujú sa zmeny v súlade s uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11. 1996.
  (from: 03/18/1997 until: 12/13/2010)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.6.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/29/1997 until: 12/13/2010)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 17.5.1999, č.k. 46 24K 435/98-206, bol na majetok spoločnosti Lesostav Danker, a.s., so sídlom Železničná 95/294, Revúca, vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil advokáta JUDr. Jána Dorkina, so sídlom Železničná č. 207/6, Revúca.
  (from: 02/29/2000 until: 12/13/2010)
. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.1.1999 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/08/2001 until: 12/13/2010)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person