Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  413/S

Business name: 
GRANUS Holding a.s.
  (from: 07/30/1998 until: 12/07/2009)
I. dopravná a obchodná, a.s.
  (from: 04/04/1997 until: 07/29/1998)
Registered seat: 
Môťovská cesta 276
Zvolen 960 03
  (from: 07/30/1998 until: 12/07/2009)
Nám. Slobody 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/04/1997 until: 07/29/1998)
Identification number (IČO): 
36 019 593
  (from: 04/04/1997)
Date of entry: 
04/04/1997
  (from: 04/04/1997)
Date of deletion: 
12/08/2009
  (from: 12/08/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/08/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/04/1997)
Objects of the company: 
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
technické poradenstvo v oblasti dopravy
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi vrozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v doprave
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
JUDr. Dagmar Ďurčeková - člen
Strážovská 5
Banská Bystrica
  (from: 04/04/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Karol Kokavec - predseda
Belloova 1947/10
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/04/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Ivica Mistríková - člen
J. Kráľa 25
Zvolen
  (from: 06/17/1998 until: 11/25/1999)
Ing. Marián Paučo - člen
93
Stará Kremnička
  (from: 04/04/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Jozef Filanda - predseda
J. Kráľa 30
Zvolen
  (from: 06/17/1998 until: 12/07/2009)
Ing. Lukáč Čičmanec - člen
A. Hlinku 2571/45
Zvolen
  (from: 06/17/1998 until: 12/07/2009)
Ing. Peter Matúška - člen
Tr. Hradca Králové 7
Banská Bystrica
  (from: 11/26/1999 until: 12/07/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému obchodnému menupripojí svoj podpis ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/18/2003
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 47 - 24 K 284/01-323, zo dňa 28.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2004, súd ustanovil za správkyňu konkurznej podstaty úpadcu GRANUS Holding a.s., Zvolen v konkurze JUDr. Gabrielu Matuškovú, advokátku, Kapitulská 8, Banská Bystrica.
  (from: 01/12/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Gabriela Matušková
Kapitulská 8
Banská Bystrica 974 01
From: 10/25/2004
  (from: 01/12/2005)
Supervisory board: 
Ing. Lukáč Čičmanec - člen
A. Hlinku 2571/45
Zvolen
  (from: 04/04/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Ervín Dolný - člen
Okružná 2406/37
Zvolen
  (from: 11/26/1999 until: 12/07/2009)
Ing. Vladimír Ďurovský - člen
Nemčianska cesta 112
Nemce
  (from: 06/17/1998 until: 12/07/2009)
Ing. Ondrej Holík - člen
Slnečná 13
Zvolen
  (from: 06/17/1998 until: 11/25/1999)
Ing. Karol Kokavec - predseda
Belloova 1947/10
Liptovský Mikuláš
  (from: 06/17/1998 until: 12/07/2009)
Ing. Ivica Mistríková - predseda
J. Kráľa 25
Zvolen
  (from: 04/04/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Ivica Mistríková - člen
J.Kráľa 25
Zvolen
  (from: 11/26/1999 until: 12/07/2009)
Dr. Róbert Opath - člen
F.Kráľa 30
Topoľčany
  (from: 04/04/1997 until: 06/16/1998)
Ing. Igor Piovarči - člen
Komenského 24
Pezinok
  (from: 06/17/1998 until: 11/25/1999)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. 12. 2008 č.k. 47-24K 284/01-755, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 02. 2009, ktorým bol konkurz na majetok úpadcu GRANUS Holding a.s. "v konkurze", Môťovská cesta 276, 960 03 Zvolen, IČO: 36 019 593 zrušený po splnení rozvrhového uznesenia a správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Gabriela Matušková, PhD., prof. Sáru 44, Banská Bystrica bola odvolaná z funkcie, sa obchodná spoločnosť z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 12/08/2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.2.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172-175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1191
  (from: 04/04/1997 until: 12/07/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/17/1998 until: 12/07/2009)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.7.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/30/1998 until: 12/07/2009)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica sp.zn. 47-24 K 284/01-100 zo dňa 18.11.2003 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz, za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Lanštiak, komerčný právnik, r.č. , Skuteckého č. 39, Banská Bystrica.
  (from: 01/05/2004 until: 12/07/2009)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person