Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11593/L

Business name: 
Doprava Martin SL, s.r.o.
  (from: 04/21/1999)
Registered seat: 
Čsl. armády 3/1697
Martin 036 01
  (from: 04/21/1999)
Identification number (IČO): 
36 385 531
  (from: 04/21/1999)
Date of entry: 
04/21/1999
  (from: 04/21/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/21/1999)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2005)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/04/2005)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
  (from: 02/04/2005)
prekladištia nákladov
  (from: 02/04/2005)
preklad nákladov
  (from: 02/04/2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/04/2005)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 02/04/2005)
údržba a opravy motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
  (from: 02/04/2005)
reklamná činnosť
  (from: 02/04/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/04/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 02/04/2005)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 02/04/2005)
pomocné stavebné práce
  (from: 02/04/2005)
maliarske práce
  (from: 02/04/2005)
úprava trávnatých porastov
  (from: 02/04/2005)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 02/04/2005)
demolácie a zemné práce
  (from: 02/04/2005)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s inými ako základnými službami
  (from: 02/04/2005)
upratovacie práce
  (from: 02/04/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 07/11/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/11/2006)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 07/11/2006)
Partners: 
Ing. Miroslav Šenkár
Lipová 54
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Štefan Lahita
Nálepkova 4047/4
Martin
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Šenkár
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 05/21/2022)
Štefan Lahita
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 05/21/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/21/1999)
Štefan Lahita
Nálepkova 4047/4
Martin 036 01
From: 02/13/2008
  (from: 07/15/2008)
Ing. Miroslav Šenkár
Lipová 54
Martin 036 01
From: 02/13/2008
  (from: 07/15/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/21/1999)
Capital: 
66 388 EUR Paid up: 66 388 EUR
  (from: 04/23/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/10/2012
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3K 42/2011 zo dňa 01.03.2012 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 04/27/2023)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Predmestská 8537/2B
Žilina 010 01
From: 02/22/2023
  (from: 04/27/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.3.1999 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/21/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 23.10.2002 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/13/2003)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person