Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  415/S

Business name: 
Kremnica GOLD, s.r.o.
  (from: 07/04/2008)
Registered seat: 
Horná 32
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/27/2007)
Identification number (IČO): 
36 019 798
  (from: 04/10/1997)
Date of entry: 
04/10/1997
  (from: 04/10/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/04/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/10/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/10/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/10/1997)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 04/10/1997)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 04/10/1997)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 04/10/1997)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
  (from: 04/10/1997)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 05/22/2004)
sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 07/04/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/04/2008)
Ing. Boris Bartalský , PhD.
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
JUDr. Peter Kočička
Murgašova 8
Banská Bystrica 974 01
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
James Anthony David Walchuck
Suite 2601, 717 Jervis Street
Vancouver V6E 4L5
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
Johannes Hans Retterath
2326 West 34 Avenue
Vancouver V6M 1G7
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú najmenej traja konatelia spoločne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k označeniu obchodného mena spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/04/2008)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Kremnica GOLD, s.r.o. - odštepný závod Kremnica
  (from: 07/04/2008)
Registered seat: 
Banská cesta 803/27
Kremnica 967 01
  (from: 07/04/2008)
Head: 
Ing. Dušan Roob
Veternícka 150/28
Kremnica 967 01
From: 4. 7. 2008
  (from: 07/04/2008)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom podnikania spoločnosti
  (from: 07/04/2008)
 
 
Capital: 
131 340 000 Sk Paid up: 131 340 000 Sk
  (from: 07/04/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.2.1997 v zmysle ust. § 154 a §§ 172, 175 Obch. zák. jednorázovo a pripojením stanov Stary spis: Sa 1193
  (from: 04/10/1997)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 15.10.1997.
  (from: 01/27/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.1999 bola schválená zmena stanov v súlade so zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 01/25/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.2000 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Kremnica GOLD, a.s. so sídlom Banská Bystrica, Horná 51 so spoločnosťou ARGOSY SLOVAKIA s.r.o. IČO: 31639780, so sídlom Banská Bystrica, Horná 51.
  (from: 01/05/2001)
. Valné zhromaždenie dňa 20. 12. 2002 prijalo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 04/01/2003)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person