Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  415/S

Business name: 
Kremnica GOLD, s.r.o.
  (from: 07/04/2008)
Kremnica GOLD, a.s.
  (from: 04/10/1997 until: 07/03/2008)
Registered seat: 
Horná 32
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/27/2007)
Horná 51
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/10/1997 until: 09/26/2007)
Identification number (IČO): 
36 019 798
  (from: 04/10/1997)
Date of entry: 
04/10/1997
  (from: 04/10/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/04/2008)
Joint-stock company
  (from: 04/10/1997 until: 07/03/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/10/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/10/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/10/1997)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 04/10/1997)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 04/10/1997)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 04/10/1997)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
  (from: 04/10/1997)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 05/22/2004)
sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 07/04/2008)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu
  (from: 04/10/1997 until: 05/21/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/04/2008)
Managing board
  (from: 04/10/1997 until: 07/03/2008)
Ing. Boris Bartalský , PhD.
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
JUDr. Peter Kočička
Murgašova 8
Banská Bystrica 974 01
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
Ing. Boris Bartalský - člen
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves
  (from: 04/10/1997 until: 03/31/2003)
Ing. Boris Bartalský - člen
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves
From: 04/10/1997
  (from: 04/01/2003 until: 09/26/2007)
Ing. Jozef Ďurian - člen
J. Horvátha 1
Kremnica
  (from: 04/10/1997 until: 01/26/1998)
JUDr. Peter Kočička - predseda
Beskydská 12
Banská Bystrica
  (from: 04/10/1997 until: 03/31/2003)
JUDr. Peter Kočička - predseda
Beskydská 12
Banská Bystrica
From: 04/10/1997
  (from: 04/01/2003 until: 09/26/2007)
Eva Krajčíková - člen
Tulská 99
Banská Bystrica
  (from: 01/25/2000 until: 03/31/2003)
Eva Krajčíková - člen
Tulská 99
Banská Bystrica
From: 12/13/1999
  (from: 04/01/2003 until: 09/26/2007)
Steven Carter Potter
Kukučínova 3379/20
Banská Bystrica
  (from: 01/27/1998 until: 01/24/2000)
JUDr. Peter Kočička - predseda
Murgašova 8
Banská Bystrica 974 01
From: 04/10/1997 Until: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
Ing. Boris Bartalský , PhD. - člen
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/10/1997 Until: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
Eva Krajčíková - člen
Tulská 99
Banská Bystrica 974 04
From: 12/13/1999 Until: 06/24/2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
JUDr. Peter Kočička - predseda
Murgašova 8
Banská Bystrica 974 01
From: 04/10/1997
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Ing. Boris Bartalský , PhD. - člen
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 04/10/1997
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Eva Krajčíková - člen
Tulská 99
Banská Bystrica 974 04
From: 12/13/1999
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
James Anthony David Walchuck
Suite 2601, 717 Jervis Street
Vancouver V6E 4L5
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
Johannes Hans Retterath
2326 West 34 Avenue
Vancouver V6M 1G7
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú najmenej traja konatelia spoločne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k označeniu obchodného mena spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/04/2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/10/1997 until: 07/03/2008)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Kremnica GOLD, s.r.o. - odštepný závod Kremnica
  (from: 07/04/2008)
Registered seat: 
Banská cesta 803/27
Kremnica 967 01
  (from: 07/04/2008)
Head: 
Ing. Dušan Roob
Veternícka 150/28
Kremnica 967 01
From: 4. 7. 2008
  (from: 07/04/2008)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom podnikania spoločnosti
  (from: 07/04/2008)
 
 
Name: 
Kremnica GOLD, a.s. - odštepný závod Kremnica
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Registered seat: 
Banská cesta 803/27
Kremnica 967 01
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Head: 
Ing. Dušan Roob
Veternícka 150/28
Kremnica 967 01
From: 27. 9. 2007
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Ing. Dušan Roob
Veternícka 150/28
Kremnica 967 01
From: 27. 9. 2007 Until: 4. 7. 2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom podnikania spoločnosti
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
 
 
Capital: 
131 340 000 Sk Paid up: 131 340 000 Sk
  (from: 07/04/2008)
131 340 000 Sk Paid up: 131 340 000 Sk
  (from: 04/01/2003 until: 07/03/2008)
1 000 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 03/31/2003)
Shares: 
Number of shares: 13134
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/01/2003 until: 07/03/2008)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/25/2000 until: 03/31/2003)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/27/1998 until: 01/24/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/10/1997 until: 01/26/1998)
Stockholder: 
ARGOSY Mining Corp.
3081 Third Avenue Whitehorse
Yukon, B. C.
USA
  (from: 04/01/2003 until: 05/21/2004)
Tournigan Gold Corporation
Lambert Street 200-204
Whitehorse Y1A 3T2
YT, Canada
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Tournigan Gold Corporation
Suite 520-800 West Pender Street
Vancouver B.C.
Kanada
  (from: 05/22/2004 until: 09/26/2007)
Supervisory board: 
Eva Krajčíková - člen
Tulská 99
Banská Bystrica
  (from: 04/10/1997 until: 01/24/2000)
Ing. Marta Paulíková - predseda
J. Horvátha 902/34
Kremnica
  (from: 04/10/1997 until: 01/26/1998)
RNDr. Martin Záhorec - člen
Chabenecká 3
Banská Bystrica
  (from: 04/10/1997 until: 01/26/1998)
James Anthony David Walchuck
Suite 2601, Jervis Street 717
Vancouver V6E 4L5
British Columbia, Kanada
From: 09/17/2007 Until: 06/24/2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
Johannes Hans Retterath
West 34 Avenue 2326
Vancouver V6M 1G7
British Columbia, Kanada
From: 09/17/2007 Until: 06/24/2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
Kenneth Michael Mracek
Suite 304, Beach Avenue 1949
Vancouver V6G 1Z2
British Columbia, Kanada
From: 09/17/2007 Until: 06/24/2008
  (from: 07/04/2008 until: 07/03/2008)
James Anthony David Walchuck
Suite 2601, Jervis Street 717
Vancouver V6E 4L5
British Columbia, Kanada
From: 09/17/2007
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Johannes Hans Retterath
West 34 Avenue 2326
Vancouver V6M 1G7
British Columbia, Kanada
From: 09/17/2007
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Kenneth Michael Mracek
Suite 304, Beach Avenue 1949
Vancouver V6G 1Z2
British Columbia, Kanada
From: 09/17/2007
  (from: 09/27/2007 until: 07/03/2008)
Kent Eugene Ausburn - člen
4499 Vanderwell Road
Oak Harbobour, WA 98277
Spojené štáty americké
From: 04/23/2004
  (from: 05/22/2004 until: 09/26/2007)
Kent Eugene Ausburn - člen
4499 Vanderwell Road
Oak Harbobour, WA 98277
Spojené štáty americké
From: 04/23/2004 Until: 09/17/2007
  (from: 09/27/2007 until: 09/26/2007)
Cecil R. Bond - člen
21658-50B Evenue
Langley
Britská Kolumbia
  (from: 01/25/2000 until: 03/31/2003)
Cecil R. Bond - člen
21658-50B Evenue
Langley
Britská Kolumbia
From: 12/13/1999
  (from: 04/01/2003 until: 05/21/2004)
Cecil R. Bond - člen
21658-50B Evenue
Langley
Britská Kolumbia
From: 12/13/1999 Until: 04/23/2004
  (from: 05/22/2004 until: 05/21/2004)
Peter Hugh Lloyd
Andross Street
Pentl
Austrália
From: 10/15/1997 Until: 04/23/2004
  (from: 05/22/2004 until: 05/21/2004)
Peter Hugh Lloyd
Andross Street
Pentl
Austrália
From: 10/15/1997
  (from: 04/01/2003 until: 05/21/2004)
Peter Hugh Lloyd
Andross Street
Pentl
Austrália
  (from: 01/27/1998 until: 03/31/2003)
Damien Edward Reynolds - člen
8Cromwell Court,Tallai
Queensland 4213
Austrália
From: 04/23/2004
  (from: 05/22/2004 until: 09/26/2007)
Damien Edward Reynolds - člen
8Cromwell Court,Tallai
Queensland 4213
Austrália
From: 04/23/2004 Until: 09/17/2007
  (from: 09/27/2007 until: 09/26/2007)
Yale Ronald Simpson
St. Marys Avenue 3475
North Vancouver British Columbia
Kanada
From: 10/15/1997 Until: 04/23/2004
  (from: 05/22/2004 until: 05/21/2004)
Yale Ronald Simpson
St. Marys Avenue 3475
North Vancouver British Columbia
Kanada
  (from: 01/27/1998 until: 03/31/2003)
Yale Ronald Simpson
St. Marys Avenue 3475
North Vancouver British Columbia
Kanada
From: 10/15/1997
  (from: 04/01/2003 until: 05/21/2004)
Garry Alfred Stock - člen
Suite 203, 330 East 1 st Street
Severný Vancouver, BC, V7L 1B5
Kanada
From: 04/23/2004
  (from: 05/22/2004 until: 09/26/2007)
Garry Alfred Stock - člen
Suite 203, 330 East 1 st Street
Severný Vancouver, BC, V7L 1B5
Kanada
From: 04/23/2004 Until: 09/17/2007
  (from: 09/27/2007 until: 09/26/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.2.1997 v zmysle ust. § 154 a §§ 172, 175 Obch. zák. jednorázovo a pripojením stanov Stary spis: Sa 1193
  (from: 04/10/1997)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 15.10.1997.
  (from: 01/27/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.1999 bola schválená zmena stanov v súlade so zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 01/25/2000)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.2000 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Kremnica GOLD, a.s. so sídlom Banská Bystrica, Horná 51 so spoločnosťou ARGOSY SLOVAKIA s.r.o. IČO: 31639780, so sídlom Banská Bystrica, Horná 51.
  (from: 01/05/2001)
. Valné zhromaždenie dňa 20. 12. 2002 prijalo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 04/01/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person