Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  17/L

Business name: 
Divadelná technika, š.p."v likvidácii"
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Divadelná technika, š.p.
  (from: 07/25/1991 until: 01/13/1994)
Registered seat: 
Volgogradská 22
Martin 036 01
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 164 402
  (from: 07/25/1991)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/25/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/25/1991)
Objects of the company: 
739 1 - zariadenie javiskové strojno-mechanické
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
739 2 - pevné konštrukcie javiskového zariadenia
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
739 3 - javiskové zariadenie elektrické
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
739 4 - divadelné dekorácie, závesy, opony, horizonty, javiskový nábytok a pod.
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
547 - montážne práce
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
557 - kovové a manipulačné stoly
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
611 - výrobky stavebné stolárske-interiéry divadiel, zasadacích miestností, prednáškových sálov a pod.
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
615 - nábytok, kartotečné bloky, maskovacie stolíky, stoly pracovné a manipulačné
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
547 - amfiteátre
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
906 - projekčné práce v obore divadelná technika
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
932 - nákladná doprava
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/14/1994 until: 04/18/1999)
riaditeľ
  (from: 07/25/1991 until: 01/13/1994)
Ing. Ján Dreisig - I. zástupca riaditeľa, obchodný námestník
Exnárova 18
Martin
  (from: 07/25/1991 until: 01/13/1994)
Ing. Ján Dreisig - I. zástupca riaditeľa, obchodný námestník
Exnárova 18
Martin
  (from: 01/14/1994 until: 08/19/1997)
Ing. Ján Ondruš - II. zástupca riaditeľa, výrobno-technický námestník
T. Ševčenka 5/31
Martin
  (from: 07/25/1991 until: 01/13/1994)
Ing. Ján Ondruš - II. zástupca riaditeľa, výrobno-technický námestník
T.Ševčenka 5/31
Martin
  (from: 01/14/1994 until: 08/19/1997)
Ing. Ladislav Sabo
Lermontova 9
Martin
  (from: 07/25/1991 until: 01/13/1994)
Representation: 
V mene štátneho podniku v likvidácii vystupuje navonok a podpisuje likvidátor.
  (from: 04/19/1999 until: 11/23/2021)
V mene štátneho podniku v likvidácii vystupuje navonok a podpisuje likvidátor.
  (from: 01/14/1994 until: 04/18/1999)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov podľa poradia.
  (from: 07/25/1991 until: 01/13/1994)
Founder: 
Ministerstvo kultúry SSR
Bratislava
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
Ordinary capital: 
39 774 000 Sk
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ľubomír Bukový
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (from: 06/10/1998 until: 04/18/1999)
 Liquidators:
JUDr. Marián Černák
Medená 10
Bratislava
  (from: 04/19/1999 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
JUDr.Mgr. Karol Hudec
Osuského 42
Bratislava
  (from: 08/21/1997 until: 06/09/1998)
 Liquidators:
Ján Kunc
Janka Kráľa 45/15
Martin
  (from: 06/03/1996 until: 08/20/1997)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Sabo
Lermontova 9
Martin
  (from: 01/14/1994 until: 06/02/1996)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva kultúry SSR, čís. MK-617/1989-1b zo dňa 20.6. 1989, podľa § 18 Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: 174/S
  (from: 07/25/1991 until: 11/23/2021)
Ministerstvo kultúry SR rozhodnutím o zrušení štátneho podniku Divadelná technika, š.p. čís. MK-2030/1993 zo dňa 20.12. 1993 zrušilo dňom 31.12.1993 štátny podnik Divadelná technika š.p. likvidáciou.
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 237/95-Sn-G, 24K 334/95-Sn-G. 24K 383/95-Sn-G, zo dňa 7.11. 1996 bol na majetok štátneho podniku Di- vadelná technika, š.p. "v likvidácii", vyhlásení konkurz a za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jozefa Hlinčíka, komečného právnika, bytom Martin, V.Šípoša 3/19.
  (from: 08/22/1997 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24K 383/95-G, zo dňa 23.2. 1999 bol konkurz na majetok štátneho podniku zrušený po splnení rozvrhového uzne- senia. Súd zároveň zbavil správcu JUDr. Jozefa Hlinčíka funkcie.
  (from: 08/26/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person