Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39922/B

Business name: 
The Sports Group s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/24/2007 until: 06/30/2011)
Registered seat: 
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 03/23/2006 until: 06/30/2011)
Identification number (IČO): 
36 287 768
  (from: 03/23/2006)
Date of entry: 
03/23/2006
  (from: 03/23/2006)
Person dissolved from: 
17. 4. 2007
  (from: 05/24/2007)
Date of deletion: 
07/01/2011
  (from: 07/01/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/23/2006)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/23/2006 until: 06/30/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/17/2007
  (from: 07/01/2011)
 Liquidators:
BENTEN s.r.o.
Roľnícka 195
Bratislava 831 07
From: 04/17/2007 Until: 07/01/2011
  (from: 05/24/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Pôsobnosť likvidátora - právnickej osoby BENTEN s.r.o. - vykonáva Ing. Martin Gramblička. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/24/2007)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2009
  (from: 07/01/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2011 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a schválení likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava I s výmazom podľa § 33 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb. zo dňa 31.08.2010 pod č. 600/232/184348/10/Uhe. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť The Sports Group s.r.o. v likvidácii, so sídlom Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava, IČO : 36 287 768, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 39922/B.
  (from: 07/01/2011)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person