Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  434/S

Business name: 
IPM, a.s.
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Registered seat: 
Sobôtka 106
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Identification number (IČO): 
36 022 641
  (from: 07/23/1997)
Date of entry: 
07/23/1997
  (from: 07/23/1997)
Date of deletion: 
10/12/2007
  (from: 10/12/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/12/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/23/1997)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
podnikaateľské poradenstvo /s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
výskum trhu
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
reklamné činnosti
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Ing. Peter Haas
Sobôtka 106
Rimavská Sobota
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Ing. MVDr. Miloš Haas
Rožňavská 19
Rimavská Sobota
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Ivan Haas
Malohontská 7
Rimavská Sobota
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/28/1999 until: 10/11/2007)
Number of shares: 51
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 12/27/1999)
Number of shares: 49
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 12/27/1999)
Supervisory board: 
Mária Haasová
Sobôtka 106
Rimavská Sobota
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Miroslava Haasová
Malohontská 7
Rimavská Sobota
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
MUDr. Monika Haasová
Rožňavská 19
Rimavská Sobota
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Other legal facts: 
Krajský súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 20.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 08.09.2007 návrh na vyhlásenie kon kurzu na majetok dlžníka IPM, a.s., Sobôtka 106, Rimavská Sobota, IČO: 36 022 641 zamietol pre nedostatok majetku.
  (from: 10/12/2007)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.7.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1212
  (from: 07/23/1997 until: 10/11/2007)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 9.11.1999 schválilo zmenu stanov v súlade so zákonom č.127/99 Z.z.
  (from: 12/28/1999 until: 10/11/2007)
. Zmluvou o predaji podniku zo dňa 27.11.2002 bol predaný podnik IPM, a.s., IČO: 36 022 641, so sídlom Rimavská Sobota, Sobôtka 106 kupujúcemu Bratislavské mraziarne, a.s., IČO: 35 719 001, so sídlom Bratislava, Bulharská 72.
  (from: 04/29/2003 until: 10/11/2007)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person