Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  59/P

Business name: 
ORPANN a.s.
  (from: 04/25/1992 until: 09/18/2005)
Registered seat: 
Orlov 065 43
  (from: 04/25/1992 until: 09/18/2005)
Identification number (IČO): 
00 595 624
  (from: 04/25/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/25/1992)
Date of deletion: 
09/19/2005
  (from: 09/19/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/19/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1992)
Objects of the company: 
výroba, dodávka a montáž prefabrikovaných betonových a železobetonových dielcov, stavebno-montážna činnosť, obchodná činnosť súvisiaca so stavebnými materiálmi a výrobkami stavebných látok príp. strojnými a technologickými zariadeniami, ich výroba a spracovanie
  (from: 04/25/1992 until: 09/03/1996)
nákup a predaj potravín a tabakových výrobkov, nábytku, hračiek a športových potrieb, odevov, obuvi, textilu, priemyselného tovaru, elektroniky a elektrospotrebičov, skla a porcelánu, motorových vozidiel, výzbroje a výstroje pre motorové vozidlá, strojov a zariadení, stavebného materiálu
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
porez dreva
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
výroba betonárskych a železobetonárskych výrobkov
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
výroba tehál
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
ťažba, triedenie a úprava štrkov a pieskov
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/1992 until: 09/18/2005)
Ing. Vladimír Drabant - člen
Letná 33
Stará Ľubovňa
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Milan Dvorožňák - podpredseda
502
Plaveč
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
František Grich
166
Plavnica
  (from: 12/27/1993 until: 01/26/1995)
Dušan Kolcun
46
Ruská Voľa
  (from: 12/27/1993 until: 01/26/1995)
Dušan Kolcun
46
Ruská Voľa
  (from: 01/27/1995 until: 05/01/1996)
Dušan Kolcun - predseda
46
Ruská Voľa
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Mária Kontrová - podpredseda
Mierová 64
Stará Ľubovňa
  (from: 12/27/1993 until: 01/26/1995)
Peter Kožár - predseda
298
Ľubotín
  (from: 01/27/1995 until: 05/01/1996)
Pavol Murcko - člen
422
Plaveč
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Pavol Šujeta - člen
Zimná 117
Stará Ľubovňa
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Pavol Šujeta - predseda
Zimná 117
Stará Ľubovňa
  (from: 12/27/1993 until: 01/26/1995)
Ladislav Gergelčík - podpredseda
253
Orlov
  (from: 01/27/1995 until: 09/18/2005)
Ján Ščavnický - predseda
Nám. sv. Martina 8
Lipany
  (from: 05/02/1996 until: 09/18/2005)
Ing. Ján Štupák - člen
Mierová 18
Stará Ľubovňa
  (from: 05/02/1996 until: 09/18/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcií podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/25/1992 until: 09/18/2005)
Capital: 
31 310 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 09/18/2005)
Shares: 
Number of shares: 31310
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/27/1993 until: 09/18/2005)
Number of shares: 30371
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Number of shares: 939
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Supervisory board: 
Ing. Jaroslav Bilík - člen
Moldavská 19
Košice
  (from: 01/27/1995 until: 01/14/1996)
Mgr. Bohdan Fedor - člen
Kukorelliho 28
Bardejov
  (from: 01/15/1996 until: 09/03/1996)
Paulina Gernátová - člen
Okružná 882/68
Stará Ľubovňa
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
Ing. Ivan Huspenina - predseda
Dubovická Roveň 9
Lipany
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
JUDr. Viera Komanová - člen
Okružná 40
Stará Ľubovňa
  (from: 04/25/1992 until: 01/26/1995)
Ing. Vladimír Konečný - člen
Ladzianskeho 10
Bratislava
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Miroslav Lukáč - člen
149
Brezovica
  (from: 12/27/1993 until: 01/26/1995)
Miroslav Lukáč - člen
406
Brezovica
  (from: 01/27/1995 until: 01/14/1996)
Miroslav Lukáč - člen
406
Brezovica
  (from: 01/15/1996 until: 09/03/1996)
Viliam Opina - člen
224
Orlov
  (from: 04/25/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Ľudovít Tomko - predseda
Prostějovská 61
Prešov
  (from: 04/25/1992 until: 01/14/1996)
Ing. Ľudovít Tomko - člen
Prostějovská 61
Prešov
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
Ing. Ľudovít Tomkó - predseda
Prostejovská 61
Prešov
  (from: 01/15/1996 until: 09/03/1996)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ustanovení zákona 92/91 Zb. o podmienkach pre vodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 195
  (from: 04/25/1992 until: 09/18/2005)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 11.2.1993. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1993. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 17.6.1994. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1995. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 17.5.1996. Stary spis: Sa 195 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.6.1999 č. K 399/96-9 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka ORPANN a.s. so sídlom v Orlove, IČO: 00 595 624, podľa zák. č. 328/91 Zb., v znení neskorších zmien. Správca podstaty: Ing. Štefan Kiss, Bardejovská Nová Ves, Brezová 18.
  (from: 09/04/1996 until: 09/18/2005)
Zmeny v zápise boli urobené na základe uznesenia valného zhromždenia vo forme notárskej zápisnice N 202/93, Nz 201/93 zo dňa 11.2.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 195
  (from: 12/27/1993 until: 09/03/1996)
Zápisnica z I. riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 30.6.1994, uznesenie zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.12.1994. Stary spis: Sa 195
  (from: 01/27/1995 until: 09/03/1996)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person