Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  443/S

Business name: 
UNIVERSUM-INVEST HOUSE, s.r.o.
  (from: 09/12/2015)
Registered seat: 
Kuzmányho 7
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/12/2015)
Identification number (IČO): 
36 023 272
  (from: 08/13/1997)
Date of entry: 
08/13/1997
  (from: 08/13/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/12/2015)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/04/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/04/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/04/1998)
prieskum trhu
  (from: 03/04/1998)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 03/04/1998)
organizovanie výstav a valných zhromaždení
  (from: 03/04/1998)
sprostredkovanie školení a kurzov
  (from: 03/04/1998)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 03/04/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/04/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/1998)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 01/02/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/12/2015)
Milan Ševčík
Tehelná 241/29
Nemecká 976 97
From: 09/12/2015
  (from: 09/12/2015)
Acting in the name of the company: 
Samostatne
  (from: 09/12/2015)
Capital: 
3 319 400 EUR Paid up: 3 319 400 EUR
  (from: 09/12/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo v zmysle uznesenia valného zhromaždenia podľa ust. §§ 172, 175 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov. . Stary spis: Sa 1221
  (from: 08/13/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.10.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/30/1997)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 29.1.1998.
  (from: 03/19/1998)
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 10.08.1998, bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/02/1999)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 27.10.1999 v NZ 270/99 napísanej v NÚ JUDr. Tatiany Mensatorisovej v Banskej Bystrici, Skutec- kého 16.
  (from: 01/07/2000)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 1.12.2000, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 01/02/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňka 4.1.2001.
  (from: 02/19/2001)
Zmena právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 09/12/2015)
Date of updating data in databases:  04/16/2024
Date of extract :  04/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person