Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  443/S

Business name: 
UNIVERSUM-INVEST HOUSE, s.r.o.
  (from: 09/12/2015)
UNIVERSUM-INVEST HOUSE, a.s.
  (from: 09/05/2007 until: 09/11/2015)
Universum-Invest House, a.s.
  (from: 02/17/2007 until: 09/04/2007)
Universum-Invest House, o.c.p., a.s.
  (from: 08/13/1997 until: 02/16/2007)
Registered seat: 
Kuzmányho 7
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/12/2015)
Rudlovská cesta 85
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/16/1998 until: 09/11/2015)
Kuzmányho 7
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/13/1997 until: 04/15/1998)
Identification number (IČO): 
36 023 272
  (from: 08/13/1997)
Date of entry: 
08/13/1997
  (from: 08/13/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/12/2015)
Joint-stock company
  (from: 08/13/1997 until: 09/11/2015)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/04/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/04/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/04/1998)
prieskum trhu
  (from: 03/04/1998)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 03/04/1998)
organizovanie výstav a valných zhromaždení
  (from: 03/04/1998)
sprostredkovanie školení a kurzov
  (from: 03/04/1998)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 03/04/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/04/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/04/1998)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 01/02/2001)
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 08/13/1997 until: 02/16/2007)
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (from: 08/13/1997 until: 02/16/2007)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona o cenných papieroch
  (from: 08/13/1997 until: 02/16/2007)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 08/13/1997 until: 02/16/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/12/2015)
Managing board
  (from: 10/30/1997 until: 09/11/2015)
Managing board
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Milan Ševčík
Tehelná 241/29
Nemecká 976 97
From: 09/12/2015
  (from: 09/12/2015)
Ing. Branislav Bosák - člen
29. augusta 17
Banská Bystrica
  (from: 06/02/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Branislav Bosák - podpredseda
29. augusta 17
Banská Bystrica
  (from: 09/22/1999 until: 03/14/2001)
Magdaléna Čierťaská - člen
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
  (from: 03/15/2001 until: 02/04/2009)
Magdaléna Čierťaská - člen
Kráľovohoľská 1
Banská Bystrica
Until: 05/25/2004
  (from: 02/05/2009 until: 02/04/2009)
Ing. Juraj Eliáš - člen
Sitnianska 5
Banská Bystrica
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Ing. .Iveta Englerová - člen
Moskovská 36
Banská Bystrica
  (from: 03/19/1998 until: 06/01/1999)
Ing. .Iveta Englerová - podpredseda
Moskovská 36
Banská Bystrica
  (from: 06/02/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Iveta Englerová - člen
Moskovská 36
Banská Bystrica
  (from: 10/30/1997 until: 03/03/1998)
Ing. Vladimír Holub - predseda
Slnečná 16
Banská Bystrica
  (from: 03/15/2001 until: 02/04/2009)
Ing. Vladimír Holub - predseda
Slnečná 16
Banská Bystrica
Until: 05/25/2004
  (from: 02/05/2009 until: 02/04/2009)
Ing. Jana Homolová - predseda
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
  (from: 02/19/2001 until: 03/14/2001)
Ing. Marián Hunčík - podpredseda
Bernolákova 3
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 03/04/1998 until: 03/18/1998)
Ing.MUDr. Stanislav Jaroš - člen
Kukučínova 35
Trenčín
  (from: 03/04/1998 until: 03/18/1998)
Zuzana Lamperová - podpredseda
M.Rázusa 36
Banská Bystrica
  (from: 03/15/2001 until: 02/04/2009)
Zuzana Lamperová - podpredseda
M.Rázusa 36
Banská Bystrica
Until: 05/25/2004
  (from: 02/05/2009 until: 02/04/2009)
Ing. Jaroslav Lehotský - predseda
Krivánska 8
Banská Bystrica
  (from: 10/30/1997 until: 06/01/1999)
Ing. Gabriela Miková - podpredseda
Šalgotarjánska 3
Banská Bystrica
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Ing. Danka Péchyová - člen
Moskovská 14
Banská Bystrica
  (from: 09/22/1999 until: 03/14/2001)
Ing. Milan Rosenberger - podpredseda
Hronské predmestie 3
Banská Bystrica
  (from: 10/30/1997 until: 03/03/1998)
Ing. Milan Rosenberger - podpredseda
Hronské predmestie 3
Banská Bystrica
  (from: 03/19/1998 until: 06/01/1999)
Ing. Milan Rosenberger - predseda
Hronské predmestie 3
Banská Bystrica
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Ing. Milan Rosenberger - predseda
Krivánska 8
Banská Bystrica
  (from: 06/02/1999 until: 02/18/2001)
Miroslav Záturecký - člen predstavenstva
Námestie Ľ. Štúra 5953/23
Banská Bystrica 974 01
From: 05/23/2007
  (from: 02/05/2009 until: 03/10/2011)
Miroslav Záturecký - člen predstavenstva
Námestie Ľ. Štúra 5953/23
Banská Bystrica 974 01
From: 05/23/2007 Until: 03/07/2011
  (from: 03/11/2011 until: 03/10/2011)
Milan Ševčík - člen predstavenstva
Tehelná 29
Nemecká 976 97
From: 03/07/2011 Until: 09/12/2015
  (from: 09/12/2015 until: 09/11/2015)
Milan Ševčík - člen predstavenstva
Tehelná 29
Nemecká 976 97
From: 03/07/2011
  (from: 03/11/2011 until: 09/11/2015)
Acting in the name of the company: 
Samostatne
  (from: 09/12/2015)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/05/2009 until: 09/11/2015)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/30/1997 until: 02/04/2009)
Spoločnosť zastupuje vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti každý člen predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Capital: 
3 319 400 EUR Paid up: 3 319 400 EUR
  (from: 09/12/2015)
3 319 391,88741 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 09/11/2015)
100 000 000 Sk
  (from: 06/02/1999 until: 02/04/2009)
50 000 000 Sk
  (from: 10/30/1997 until: 06/01/1999)
10 000 000 Sk
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 939,188741 EUR
  (from: 02/05/2009 until: 09/11/2015)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 01/07/2000 until: 02/04/2009)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/02/1999 until: 01/06/2000)
Number of shares: 50
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/30/1997 until: 06/01/1999)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Supervisory board: 
Ing. Branislav Bosák - člen
Partizánska cesta 48
Banská Bystrica
  (from: 03/04/1998 until: 03/18/1998)
Ing. Branislav Bosák - predseda
Partizánska cesta 48
Banská Bystrica
  (from: 10/30/1997 until: 03/03/1998)
Ing. Branislav Bosák - predseda
Partizánska cesta 48
Banská Bystrica
  (from: 03/19/1998 until: 06/01/1999)
Zuzana Dananajová - člen
Uľanská cesta 49
Banská Bystrica
  (from: 03/19/1998 until: 09/21/1999)
Ing. .Vladimír Holub - člen
Slnečná 16
Banská Bystrica
  (from: 03/19/1998 until: 03/14/2001)
Ing. Jana Homolová - člen
Mičinská cesta 32
Banská Bystrica
  (from: 09/22/1999 until: 02/18/2001)
Ing. Pavel Krchňavý - člen
Sídl. Stred 48/8-2
Považská Bystrica
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Ing. Gabriela Miková - člen
Šalgatarjánska 3
Banská Bystrica
  (from: 10/30/1997 until: 03/18/1998)
Ing. Ladislav Pompura - člen
Bernolákova 23
Banská Bystrica
  (from: 10/30/1997 until: 03/03/1998)
Ing. Ladislav Pompura - predseda
Bernolákova 23
Banská Bystrica
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Ing. Milan Rosenberger - predseda
Hronské predmestie 3
Banská Bystrica
  (from: 03/04/1998 until: 03/18/1998)
Ing. Ján Vigaš - člen
Tr. SNP 63
Banská Bystrica
  (from: 08/13/1997 until: 10/29/1997)
Ing. Zdenka Slivková - predseda
Švermova 16
Banská Bystrica
Until: 05/25/2004
  (from: 02/05/2009 until: 02/04/2009)
Ing. Pavol Krchňavý - člen
Stred 48/8
Považská Bystrica
Until: 05/25/2004
  (from: 02/05/2009 until: 02/04/2009)
Anna Zemančíková - člen
SNP 1467/105-4
Považská Bystrica
Until: 05/25/2004
  (from: 02/05/2009 until: 02/04/2009)
Ing. Zdenka Slivková - predseda
Švermova 16
Banská Bystrica
  (from: 06/02/1999 until: 02/04/2009)
Ing. Pavol Krchňavý - člen
Stred 48/8
Považská Bystrica
  (from: 02/19/2001 until: 02/04/2009)
Anna Zemančíková - člen
SNP 1467/105-4
Považská Bystrica
  (from: 03/15/2001 until: 02/04/2009)
Róbert Jakab
Javornícka 6176/4
Banská Bystrica 974 11
From: 05/23/2007
  (from: 02/05/2009 until: 09/11/2015)
Milan Mračko
Krivánska 6141/15
Banská Bystrica 974 11
From: 05/23/2007
  (from: 02/05/2009 until: 09/11/2015)
Zdeňek Janiš
U Potoka 316
Holešov 769 01
Česká republika
From: 05/23/2007
  (from: 02/05/2009 until: 09/11/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo v zmysle uznesenia valného zhromaždenia podľa ust. §§ 172, 175 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schválením stanov. . Stary spis: Sa 1221
  (from: 08/13/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.10.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/30/1997)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 29.1.1998.
  (from: 03/19/1998)
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 10.08.1998, bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/02/1999)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 27.10.1999 v NZ 270/99 napísanej v NÚ JUDr. Tatiany Mensatorisovej v Banskej Bystrici, Skutec- kého 16.
  (from: 01/07/2000)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 1.12.2000, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 01/02/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňka 4.1.2001.
  (from: 02/19/2001)
Zmena právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 09/12/2015)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person