Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10415/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.
  (from: 08/14/2001)
Registered seat: 
Jungmannova 20
Bratislava 851 01
  (from: 01/06/2010)
Identification number (IČO): 
35 818 212
  (from: 08/14/2001)
Date of entry: 
08/14/2001
  (from: 08/14/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/14/2001)
Objects of the company: 
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 08/14/2001)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 08/14/2001)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 08/14/2001)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 08/14/2001)
výroba a montáž kovových konštrukcií
  (from: 08/14/2001)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/14/2001)
oprava motorových vozidiel
  (from: 08/14/2001)
oprava karosérií
  (from: 08/14/2001)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/14/2001)
prenájom zariadení, strojov a prístrojov
  (from: 08/14/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 08/14/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/14/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/14/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/14/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 08/14/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/14/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/14/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/14/2001)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 08/14/2001)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 11/05/2001)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 07/22/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/22/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/22/2002)
projektová činnosť v kategórii statiky stavieb podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/22/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika, vodohospodárske stavby podľa zák. č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/22/2002)
výkon funkcie vedúceho útvaru - pracovníka pri banskej činnosti vymedzenej v § 2 písm. b], c], d] a e] zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/22/2002)
výkon funkcie vedúceho lomu s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton pri banskej činnosti v rozsahu vymedzenom v § 2 písm. b), c), d) a e) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej v § 3 písm. a) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/22/2002)
výkon funkcie vedúceho bane pri banskej činnosti vymedzenej v § 2 písm. b), c), d) a e) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/22/2002)
výkon funkcie projektanta pri banskej činnosti vymedzenej v § 2 písm. b), c), d) a e) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a činnosti vykonávanej banským spôsobom vymedzenej v § 3 písm. a) zák. č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/22/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - geotechnika podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 04/22/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - mosty, tunely podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 04/22/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 04/22/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby, potrubné a iné líniové stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 04/22/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 04/22/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním pozemné stavby podľa zák.č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 04/22/2003)
verejné obstarávanie
  (from: 04/22/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/22/2003)
Róbert Kretter
Jungmannova 20
Bratislava 851 01
From: 12/11/2009
  (from: 01/06/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 03/07/2006)
Capital: 
5 312 000 EUR Paid up: 5 312 000 EUR
  (from: 07/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 16000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 07/24/2009)
Stockholder: 
A. Wartenweiler AG
Kehrsitenstrasse 2
Stansstad 6362
Švajčiarska konfederácia
  (from: 12/28/2007)
Supervisory board: 
Marián Záhorec
Hájska 37/27
Dolná Strehová 991 02
From: 12/11/2009
  (from: 01/06/2010)
Dušan Mihók
Vojtecha Panyola 2126/12
Žilina 010 01
From: 12/11/2009
  (from: 01/06/2010)
Jaroslav Longaj
Hájska 38/25
Dolná Strehová 991 02
From: 12/11/2009
  (from: 01/06/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.8.2001. Rozhodnutie zakladateľa o založení spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 512/01, Nz 512/01, zo dňa 8.8.2001. Stanovy v súlade s ust. § 173 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/14/2001)
Zmena stanov - zvýšenie základného imania schválené mimoriadnym valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 435/2001, dňa 18.10.2001.
  (from: 11/05/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.12.2001, na ktorom bolo schválené odvolanie a voľba člena predstavenstva.
  (from: 12/13/2001)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 515/02, Nz 490/02 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
  (from: 07/22/2002)
Notárska zápisnica N 779/02, Nz 729/02 spísaná dňa 24. 9. 2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 9. 2002.
  (from: 10/04/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.4.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 195/03, Nz 23523/03, napísanej dňa 1.4.2003 notárom JUDr. Šikutovou bol schválený dodatok č. 2 k stanovám.
  (from: 04/22/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.3.2005 spísané vo forme not. zápisnice N 91/2005, Nz 10534/2005, NCRls 10451/2005 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zánik funkcie členov predstavenstva Michala Danča, Milana Smolára, Stanislava Siberta a Mikuláša Sekela dňa 10.3.2005.
  (from: 05/11/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.02.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 3813/2006 - zmena sídla spoločnosti, spôsobu konania predstavenstva a schválenie zmluvy o predaji častí podniku.
  (from: 03/07/2006)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji častí podniku zo dňa 01.02.2006 uzatvorená so spoločnosťou Ka Invest, a.s. ako kupujúcim.
  (from: 03/07/2006)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person