Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40032/B

Business name: 
LEGAL ART, s. r. o.
  (from: 01/17/2008)
Mertl & spol., advokátska kancelária, s.r.o.
  (from: 03/30/2006 until: 01/16/2008)
Registered seat: 
Námestie SNP 19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (from: 11/26/2019)
Michalská 14
Bratislava 811 01
  (from: 03/18/2017 until: 11/25/2019)
Palisády 36
Bratislava 811 06
  (from: 11/14/2014 until: 03/17/2017)
Račianska 87
Bratislava 831 02
  (from: 03/30/2006 until: 11/13/2014)
Identification number (IČO): 
36 289 302
  (from: 03/30/2006)
Date of entry: 
03/30/2006
  (from: 03/30/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/2006)
Objects of the company: 
poskytovanie právnych služieb
  (from: 03/30/2006)
Partners: 
Mgr. Peter Mertl
Palisády 729/36
Bratislava-Staré mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 03/30/2006)
Mgr. Lucia Budinská
Michalská 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 11/26/2019)
JUDr. Zuzana Budská
Račianska 87
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 01/17/2008 until: 09/17/2008)
JUDr. Zuzana Vašková
Račianska 87
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 09/18/2008 until: 11/13/2014)
Contribution of each member: 
Mgr. Peter Mertl
Amount of investment: 10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 11/26/2019)
Mgr. Lucia Budinská
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/26/2019)
Mgr. Peter Mertl
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/30/2006 until: 12/30/2008)
JUDr. Zuzana Budská
  (from: 01/17/2008 until: 09/17/2008)
JUDr. Zuzana Vašková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/18/2008 until: 12/30/2008)
Mgr. Peter Mertl
Amount of investment: 225 945 Sk Paid up: 225 945 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 04/30/2009)
JUDr. Zuzana Vašková
Amount of investment: 225 945 Sk Paid up: 225 945 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 04/30/2009)
Mgr. Peter Mertl
Amount of investment: 7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 11/13/2014)
JUDr. Zuzana Vašková
Amount of investment: 7 500 EUR Paid up: 7 500 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 11/13/2014)
Mgr. Peter Mertl
Amount of investment: 15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 11/14/2014 until: 11/25/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/26/2019)
Individual managing director
  (from: 03/30/2006 until: 11/25/2019)
Mgr. Peter Mertl
Palisády 729/36
Bratislava-Staré mesto 811 06
From: 03/30/2006
  (from: 03/30/2006)
Mgr. Lucia Budinská
Michalská 14
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 10/01/2019
  (from: 11/26/2019)
JUDr. Zuzana Budská
Račianska 87
Bratislava 831 02
From: 01/10/2008
  (from: 01/17/2008 until: 09/17/2008)
JUDr. Zuzana Vašková
Račianska 87
Bratislava 831 02
From: 01/10/2008
  (from: 09/18/2008 until: 11/13/2014)
JUDr. Zuzana Vašková
Račianska 87
Bratislava 831 02
From: 01/10/2008 Until: 10/31/2014
  (from: 11/14/2014 until: 11/13/2014)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a profesnému označeniu advokát podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 03/30/2006)
Capital: 
15 000 EUR Paid up: 15 000 EUR
  (from: 05/01/2009)
451 890 Sk Paid up: 451 890 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 04/30/2009)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/17/2008 until: 12/30/2008)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/30/2006 until: 01/16/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.03.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/30/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.01.2008. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Mertl & spol., advokátska kancelária, s.r.o. na LEGAL ART, s. r. o. Spoločenská zmluva zo dňa 10.01.2008.
  (from: 01/17/2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2008.
  (from: 12/31/2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2014.
  (from: 11/14/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2017.
  (from: 03/18/2017)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person