Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11894/R

Business name: 
TECH - HOLDING, s.r.o.
  (from: 03/09/2000)
Registered seat: 
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 02/01/2016)
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 34
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
Identification number (IČO): 
36 311 782
  (from: 03/09/2000)
Date of entry: 
03/09/2000
  (from: 03/09/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/09/2000)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 03/09/2000)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2000)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/09/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 03/09/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/09/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/09/2000)
vedľajšia činnosť v doprave
  (from: 03/09/2000)
podnikateľské poradenstvo a organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2000)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/09/2000)
reklamné činnosti
  (from: 03/09/2000)
faktoring, forfaiting - vymáhanie pohľadávok
  (from: 03/09/2000)
leasing operačný a finančný
  (from: 03/09/2000)
poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom, alebo vytvorenie programu na objednávku
  (from: 03/09/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/09/2000)
poriadanie kultúrnych a spoločenských akcií
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov v rozsahu remeselnej činnosti
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
stavba a montáž strojov s mechanickým pohonom
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
výroba a montáž strojov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
výroba, inštalácia a opravy vetracích a klimatizačných zariadení, bez zásahu do elektroinštalácie
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
projekčná činnosť v investičnej výstavbe (projektovanie strojárskych celkov a zariadení pre investičnú výstavbu)
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 03/09/2000 until: 01/31/2016)
Partners: 
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 06/03/2003)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/27/2001 until: 06/02/2003)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/09/2000 until: 03/26/2001)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/27/2001 until: 06/02/2003)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 03/09/2000 until: 03/26/2001)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 06/03/2003 until: 05/16/2022)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 06/03/2003 until: 05/16/2022)
Contribution of each member: 
Ing. František Matika
( peňažný vklad )
  (from: 02/23/2010 until: 05/16/2022)
Ing. František Matika
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
( peňažný vklad )
  (from: 02/23/2010 until: 05/16/2022)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Amount of investment: 3 984 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 984 EUR
  (from: 02/23/2010)
Ing. František Matika
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/09/2000 until: 03/26/2001)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/09/2000 until: 03/26/2001)
Ing. František Matika
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 06/02/2003)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 06/02/2003)
Ing. František Matika
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/03/2003 until: 02/22/2010)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/03/2003 until: 02/22/2010)
Ing. Milan Cagala , CSc.
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/03/2003 until: 02/22/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/09/2000)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
From: 03/09/2000
  (from: 04/29/2005)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
From: 03/09/2000
  (from: 04/29/2005)
Ing. Ivan Kuko , Csc.
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 03/09/2000 until: 04/28/2005)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 03/09/2000 until: 04/28/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia vo všetkých veciach spoločne.
  (from: 03/09/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/23/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/29/2005 until: 02/22/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.2.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/09/2000)
Valné zhromaždenie dňa 24.05.2002 schválilo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve (zosúladenie so zák.č. 500/2001 Z.z.).
  (from: 10/02/2002)
Zmluvy o prevode obchodného podielu z 3.2.2003. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti bola zmenená dodatkom č. 2 k nej zo dňa 3.2.2003.
  (from: 06/03/2003)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person