Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40158/B

Business name: 
Troy Chemical Central Europe s. r. o., v likvidácii
  (from: 01/03/2012 until: 02/11/2014)
Registered seat: 
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 12/16/2011 until: 02/11/2014)
Identification number (IČO): 
36 291 561
  (from: 04/08/2006)
Date of entry: 
04/08/2006
  (from: 04/08/2006)
Person dissolved from: 
1. 1. 2012
  (from: 02/12/2014)
Date of deletion: 
02/12/2014
  (from: 02/12/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/12/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/08/2006)
Capital: 
39 832,69 EUR Paid up: 39 832,69 EUR
  (from: 08/13/2011 until: 02/11/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2012
  (from: 02/12/2014)
 Liquidators:
Ulf Carsten Becker
Wietzendieck 24
Hannover 306 57
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2012 Until: 02/12/2014
  (from: 01/03/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor je oprávnený konať samostatne v mene Spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti s dodatkom "v likvidácii" pripojí svoj podpis a označenie funkcie likvidátora.
  (from: 01/03/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2013
  (from: 02/12/2014)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2013, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 16.01.2014, Colného úradu Bratislava zo dňa 22.11.2013 a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 02.12.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Troy Chemical Central Europe s. r. o. v likvidácii, so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 36 291 561, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 40158/B.
  (from: 02/12/2014)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person