Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16/S

Business name: 
X E N I A , spol. s r.o.
  (from: 07/22/1991 until: 02/03/2005)
Registered seat: 
Nám. SNP 87/8
Zvolen 960 01
  (from: 04/30/1994 until: 02/03/2005)
Zd. Nejedlého 2
Zvolen 960 01
  (from: 07/22/1991 until: 04/29/1994)
Identification number (IČO): 
00 694 053
  (from: 07/22/1991)
Date of entry: 
07/22/1991
  (from: 07/22/1991)
Person dissolved from: 
29. 10. 2004
  (from: 02/04/2005)
Date of deletion: 
02/04/2005
  (from: 02/04/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/04/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/22/1991)
Objects of the company: 
obchodno-sprostredkovateľská, zastupiteľská a servisná činnosť vo všetkých druhoch tovaru a činnosti
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
montážna a výrobná činnosť v oblasti drevárstva a stavebníctva
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
zahranično-obchodná činnosť súvisiaca a vyplývajúca z predmetu činnosti v oblasti obchodno-sprostredkovateľskej a servisnej činnosti vo všetkých druhoch tovaru a činností, so zameraním na montážnu a výrobnú činnosť v oblasti drevárstva a stavebníctva
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
nešpecializovaný veľkoobchod okrem koncesovaných obchodných živností
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
maloobchod s hračkami
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
zastupiteľská a servisná činnosť vo všetkých druhoch tovaru a činností
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
montážna a výrobná činnosť v oblasti drevárstva
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 02/11/1997 until: 02/03/2005)
prevádzkovanie zmenárne
  (from: 02/11/1997 until: 02/03/2005)
Partners: 
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Ing. Marián Donoval
20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Marián Donoval
20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Ing. Eugen Melega
MPČĽ 1451/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Eugen Melega
MPČĽ 1451/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Ing. Pave Ryba
Francisciho 2080/5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Pave Ryba
Francisciho 2080/5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Svetozár Slamka
Novozámocká 3210/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Svetozár Slamka
Novozámocká 3210/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Dr. Vladimír Štulajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Dr. Vladimír Štulajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Dr. Vladimír Štulajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Eugen Melega
MPČĽ 1451/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Svetozár Slamka
Novozámocká 3210/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Marián Donoval
20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Pave Ryba
Francisciho 2080/5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Contribution of each member: 
Dr. Vladimír Štulajter
Amount of investment: 22 857 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 22 857 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 22 857 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Svetozár Slamka
Amount of investment: 22 857 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Václav Procházka
Amount of investment: 22 857 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Ing. Marián Donoval
Amount of investment: 22 857 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Ing. Pave Ryba
Amount of investment: 22 857 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Dr. Vladimír Štulajter
Amount of investment: 23 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 23 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 23 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Svetozár Slamka
Amount of investment: 23 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Václav Procházka
Amount of investment: 23 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Marián Donoval
Amount of investment: 23 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Ing. Pave Ryba
Amount of investment: 23 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
Dr. Vladimír Štulajter
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Svetozár Slamka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Václav Procházka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Marián Donoval
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Ing. Pave Ryba
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
konatelia
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Dr. Vladimír Štulajter
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Ing. Eugen Melega
MPČĽ 1451/11
Zvolen
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Svetozár Slamka
Novozámocká 3210/21
Zvolen
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Ing. Marián Donoval
20
Železná Breznica
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Ing. Pave Ryba
Francisciho 2080/5
Zvolen
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
Capital: 
210 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
161 000 Sk
  (from: 03/07/1993 until: 08/11/1998)
160 000 Sk
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 46-24K 175/00-111 zo dňa 08. 10. 2004 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka XENIA, spol. s r. o., so sídlom Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, IČO 00 694 053 pre nedostatok majetku.
  (from: 02/04/2005)
. Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 17.6.1991 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, ktorým sa mení pôvodná spoločenská zmluva, zo dňa 8.11.1990. . Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 17.6.1991 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve v čl. II . Na zasadnutí schôdze spoločníkov konanej dňa 22.9.1992 bol schválený dodatok č. 3, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/07/1993 until: 02/03/2005)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.3.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/30/1994 until: 02/03/2005)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.9.1996 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/11/1997 until: 02/03/2005)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.11.1997 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/13/1998 until: 02/03/2005)
. Valné zhromaždenie konané dňa 20.04.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 7 v zmysle ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/12/1998 until: 02/03/2005)
Orgány spoločnosti: zbor spoločníkov Zbor spoločníkov: Dr. Vladimír Štulajter Ing. Eugen Melega Ing. Milan Andrášik Svetoyár Slamka Václav Procházka Ing. Marián Donoval Ing. Pavel Ryba . Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 17.6.1991 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, ktorým sa mení pôvodná spoločenská zmluva, zo dňa 8.11.1990. . Na zasadnutí zboru spoločníkov konanom dňa 17.6.1991 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve v čl. II.
  (from: 07/22/1991 until: 03/06/1993)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person