Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10195/L

Business name: 
VARIAS a.s.
  (from: 12/09/1999 until: 03/01/2006)
VARIAS SK a.s.
  (from: 07/06/1999 until: 12/08/1999)
Registered seat: 
Priemyselná 2
Žilina 010 01
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
Identification number (IČO): 
36 386 677
  (from: 07/06/1999)
Date of entry: 
07/06/1999
  (from: 07/06/1999)
Date of deletion: 
03/02/2006
  (from: 03/02/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/02/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/06/1999)
Objects of the company: 
dodávky a poradenská služba ohľadom programov na spracovanie dát
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
poskytovanie softwaru - predaj, inštalácia a zaškolenie softwaru na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie údajov
  (from: 11/12/2001 until: 03/01/2006)
poskytovanie internetových služieb
  (from: 11/12/2001 until: 03/01/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/13/2002 until: 03/01/2006)
Managing board
  (from: 07/06/1999 until: 08/12/2002)
Ing. Vladimír Hric , CSc. - predseda
Osiková 9/36
Žilina
  (from: 01/21/2002 until: 08/12/2002)
RNDr. Anton Obert - podpredseda
Košická 22
Bratislava
  (from: 07/06/1999 until: 06/26/2001)
Ing. Viera Palanová - člen
Bajzova 16
Žilina
  (from: 07/06/1999 until: 08/12/2002)
Ing. Juraj Sabaka - predseda
Platanova 19
Žilina
  (from: 07/06/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Ivan Trepáč - podpredseda
Dadanova 15
Žilina
  (from: 06/27/2001 until: 08/12/2002)
Ing. Vladimír Hric , CSc. - predseda
Kvetná 559/27
Rajecké Teplice
From: 12/20/2001
  (from: 08/13/2002 until: 03/01/2006)
Ing. Ivan Trepáč - podpredseda
Dadanova 15
Žilina
From: 12/20/2001
  (from: 08/13/2002 until: 03/01/2006)
Ing. Viera Palanová - člen
481
Rosina
From: 12/20/2001
  (from: 08/13/2002 until: 03/01/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/13/2002 until: 03/01/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/06/1999 until: 08/12/2002)
Capital: 
38 600 000 Sk Paid up: 38 600 000 Sk
  (from: 05/29/2003 until: 03/01/2006)
38 600 000 Sk
  (from: 09/21/1999 until: 05/28/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 07/06/1999 until: 09/20/1999)
Shares: 
Number of shares: 14224
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcie na meno je viazaný na predchádzajúce schválenie prevodu predstavenstvom spoločnosti.
  (from: 05/29/2003 until: 03/01/2006)
Number of shares: 24376
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcie na meno je viazaný na predchádzajúce schválenie prevodu predstavenstvom spoločnosti.
  (from: 05/29/2003 until: 03/01/2006)
Number of shares: 14224
Druh: prioritné akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/21/1999 until: 05/28/2003)
Number of shares: 24376
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/21/1999 until: 05/28/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/06/1999 until: 09/20/1999)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Grečný - člen
Hečkova 32
Žilina
  (from: 01/21/2002 until: 08/12/2002)
Ing. Miroslav Grečný - člen
Hečkova 32
Žilina
From: 12/20/2001
  (from: 08/13/2002 until: 03/29/2005)
Ing. Miroslav Grečný - člen
Hečkova 32
Žilina
From: 12/20/2001 Until: 06/15/2004
  (from: 03/30/2005 until: 03/29/2005)
Ing. Vladimír Hric , CSc. - člen
Osíková 9/36
Žilina
  (from: 07/06/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Emil Papšo - predseda
Javorová 1
Žilina
  (from: 07/06/1999 until: 01/20/2002)
RNDr. Jindřich Rúžička - člen
Limbová 1
Žilina
  (from: 07/06/1999 until: 01/20/2002)
RNDr. Jindřich Růžička - predseda
Limbová 1
Žilina
  (from: 01/21/2002 until: 08/12/2002)
RNDr. Jindřich Růžička - predseda
ul. Žltá č. 1049/27
Žilina - Budatín 010 03
From: 12/20/2001
  (from: 08/13/2002 until: 03/01/2006)
Ing. Vladimír Magvaši
A. Bernoláka 2169/39
Žilina 010 01
From: 06/15/2004
  (from: 03/30/2005 until: 03/01/2006)
Ing. Vladimír Behúň
Hurbanova 2294
Kysucké Nové Mesto
From: 06/15/2005
  (from: 07/27/2005 until: 03/01/2006)
Mag. Heinz Rüdisser - člen
Hilmgasse 20/2
Graz
Rakúska republika
  (from: 01/21/2002 until: 08/12/2002)
Mag. Heinz Rüdisser - člen
Hilmgasse 20/2
Graz
Rakúska republika
From: 12/20/2001 Until: 01/08/2003
  (from: 08/13/2002 until: 03/13/2003)
Robert Kernstock - člen
Knebelsbergergasse 9
Klosterneuburg
Rakúska republika
From: 01/08/2003 Until: 06/15/2005
  (from: 07/27/2005 until: 07/26/2005)
Robert Kernstock - člen
Knebelsbergergasse 9
Klosterneuburg
Rakúska republika
From: 01/08/2003
  (from: 03/14/2003 until: 07/26/2005)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti VARIAS a. s. konaného dňa 21.02.2006, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou VARIAS Group a. s., so sídlom Priemyselná 2, 010 01 Žilina, IČO: 00 694 282, ktorá sa stáva jej právny nástupcom, tiež na základe predloženého súhlasu správcu dane a predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť VARIAS a. s., so sídlom Priemyselná 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 386 677 dňom 02.03.2006 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline v y m a z á v a.
  (from: 03/02/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.5.1999 v zmysle § 154 a nasl. Ob. zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Ob. zákonníka a schválením stanov.
  (from: 07/06/1999 until: 03/01/2006)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.9. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/21/1999 until: 03/01/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 16.11.1999 bol schválený Dodatok č. 2 k stanovám.
  (from: 12/09/1999 until: 03/01/2006)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.9.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k stanovám.
  (from: 11/12/2001 until: 03/01/2006)
Na valnom zhromaždení dňa 20.6.2002 bol schválený dodatok č. 4 k stanovám. Predstavenstvo spoločnosti je podľa stanov poverené zvýšiť základné imanie spoločnosti najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania. Poverenie platí po dobu 5 rokov.
  (from: 08/13/2002 until: 03/01/2006)
Legal successor: 
VARIAS Group a. s.
Priemyselná 2
Žilina 010 01
  (from: 03/02/2006)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person