Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10999/R

Business name: 
ZAMA BB s.r.o.
  (from: 02/09/1993 until: 01/25/2004)
Registered seat: 
SNP 10
Trenčianske Teplice 914 51
  (from: 01/30/1998 until: 01/25/2004)
Identification number (IČO): 
31 579 906
  (from: 02/09/1993)
Date of entry: 
02/09/1993
  (from: 02/09/1993)
Date of deletion: 
01/26/2004
  (from: 01/26/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 01/26/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/1993)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 06/18/1993 until: 01/25/2004)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 27 Cb-24K 83/96 zo dňa 29.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ZAMA BB s.r.o., SNP 10, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 31 579 906 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods. 3, písm. d/ zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie. Na základe uvedených skutočností v zmysle § 68 ods. 4 Obch. zák. sa spoločnosť ZAMA BB s.r.o., SNP 10, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 31 579 906 ku dňu 26.1.2004 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 01/26/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person