Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10999/R

Business name: 
ZAMA BB s.r.o.
  (from: 02/09/1993 until: 01/25/2004)
Registered seat: 
SNP 10
Trenčianske Teplice 914 51
  (from: 01/30/1998 until: 01/25/2004)
Horná Strieborná 17
Banská Bystrica 974 00
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
Horná 83
Banská Bystrica 974 00
  (from: 02/09/1993 until: 06/17/1993)
Identification number (IČO): 
31 579 906
  (from: 02/09/1993)
Date of entry: 
02/09/1993
  (from: 02/09/1993)
Date of deletion: 
01/26/2004
  (from: 01/26/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 01/26/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/09/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne, so všetkými druhmi tovaru, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 02/09/1993 until: 01/25/2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/18/1993 until: 01/25/2004)
Partners: 
DAG, s.r.o. IČO: 34 143 637
SNP 10
Trenčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 01/30/1998 until: 01/25/2004)
Ing. Pavol H r i ň
Brezová 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
Ing. Pavol H r i ň
Brezová 19
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/09/1993 until: 06/17/1993)
Ing. Dušan K a l i s k ý
Poľná 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
Peter K y s e ľ
Krivánska 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
Peter K y s e ľ
Krivánska 30
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/09/1993 until: 06/17/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol H r i ň
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/09/1993 until: 06/17/1993)
Peter K y s e ľ
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 02/09/1993 until: 06/17/1993)
Ing. Pavol H r i ň
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
Peter K y s e ľ
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
Ing. Dušan K a l i s k ý
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
DAG, s.r.o.
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 01/25/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/09/1993 until: 01/25/2004)
Ing. Pavol H r i ň
Brezová 19
Banská Bystrica
  (from: 02/09/1993 until: 01/29/1998)
Ing. Dušan K a l i s k ý
Poľná 25
Banská Bystrica
  (from: 06/18/1993 until: 01/29/1998)
Peter K y s e ľ
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (from: 02/09/1993 until: 01/29/1998)
Mgr. Juraj Klimčo
SNP 125/10
Trenčianske Teplice
  (from: 01/30/1998 until: 01/25/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/09/1993 until: 01/25/2004)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 06/18/1993 until: 01/25/2004)
100 000 Sk
  (from: 02/09/1993 until: 06/17/1993)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 27 Cb-24K 83/96 zo dňa 29.10.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ZAMA BB s.r.o., SNP 10, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 31 579 906 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods. 3, písm. d/ zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie. Na základe uvedených skutočností v zmysle § 68 ods. 4 Obch. zák. sa spoločnosť ZAMA BB s.r.o., SNP 10, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 31 579 906 ku dňu 26.1.2004 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 01/26/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.11.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/09/1993 until: 01/25/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.5.1993 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/18/1993 until: 01/25/2004)
Na zasadnutí valného zrhomaždenia konanom dňa 21.11.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/30/1998 until: 01/25/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person