Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  799/R

Business name: 
TREMONTSTAV, s.r.o.
  (from: 03/05/1998 until: 06/14/2004)
MINAS - TREMONTSTAV, s.r.o.
  (from: 12/09/1994 until: 03/04/1998)
TREMONTSTAV, s.r.o.
  (from: 07/25/1994 until: 12/08/1994)
Registered seat: 
Zlatovská 27
Trenčín 911 01
  (from: 03/02/1995 until: 06/14/2004)
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/25/1994 until: 03/01/1995)
Identification number (IČO): 
31 611 150
  (from: 07/25/1994)
Date of entry: 
07/25/1994
  (from: 07/25/1994)
Date of deletion: 
06/15/2004
  (from: 06/15/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/15/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/25/1994)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
maloobchodná činnosť v rámci voľných živností
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
veľkoobchodná činnosť v rámci voľných živností
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
sekretárske služby a preklady v jazyku nemeckom
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
mechanické úpravy na zákazku
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
výroba drobného kovového tovaru
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
maliarske a natieračské práce
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
Partners: 
PM Cargo, spol. s r.o.
Stred 50/28
Považská Bystrica 017 01
Slovak Republic
  (from: 03/05/1998 until: 06/14/2004)
MINAS - Pozemní stavby, a.s.
Uherské Hradište
Czech Republic
  (from: 12/09/1994 until: 03/04/1998)
Ing. Ján Gonda , CSc.
Pod Bôrikom 739/8
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 12/09/1994 until: 03/04/1998)
Ing. Ján Gonda , CSc.
Pod Bôrikom 739/8
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 12/07/1994 until: 12/08/1994)
Ing. Ján Gonda , CSc.
Pod Bôrikom 739/8
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Ing. Štefan Leitman
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 12/09/1994 until: 03/04/1998)
Ing. Štefan Leitman
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 12/07/1994 until: 12/08/1994)
Ing. Štefan Leitman
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Rainer Meyer
Wöstendöllen 97, 49429
Visbek
Spolková republika Nemecko
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Bernhard Ströer
Rühlermoor 56, 49767
Twist
Spolková republika Nemecko
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Leitman
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Ing. Ján Gonda , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Bernhard Ströer
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Rainer Meyer
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/25/1994 until: 12/06/1994)
Ing. Štefan Leitman
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/07/1994 until: 12/08/1994)
Ing. Ján Gonda , CSc.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/07/1994 until: 12/08/1994)
Ing. Štefan Leitman
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 03/04/1998)
Ing. Ján Gonda , CSc.
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 03/04/1998)
MINAS - Pozemní stavby, a.s.
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/09/1994 until: 03/04/1998)
PM Cargo, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/05/1998 until: 06/14/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/05/1998 until: 06/14/2004)
konatelia
  (from: 09/21/1995 until: 03/04/1998)
konatelia
  (from: 07/25/1994 until: 09/20/1995)
Ing. Ján Gonda , CSc.
Pod Bôrikom 739/8
Nová Dubnica
  (from: 07/25/1994 until: 03/04/1998)
Ing. Ivan Koš
390
Chocholná - Velčice
  (from: 09/21/1995 until: 03/04/1998)
Ing. Štefan Leitman
Sládkoviča 72/661
Nová Dubnica
  (from: 07/25/1994 until: 03/04/1998)
Ing. Peter Králik
Stred 50/28-6
Považská Bystrica
  (from: 03/05/1998 until: 06/14/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu konateľ.
  (from: 03/05/1998 until: 06/14/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Dokumenty zásadnej povahy (zmluvy nad 1 000 000,- Sk, úverové zmluvy a ďalšie, ktoré môžu zásadne ovplyvniť činnosť a existenciu spoločnosti), podpisujú dvaja konatelia.
  (from: 09/21/1995 until: 03/04/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/25/1994 until: 09/20/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. 5K 227/97 zo dňa 4.9.2001 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa obchodná spoločnosť TREMONTSTAV, s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, IČO 31 611 150 podľa § 68 ods. 4 Obch. zák. z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 06/15/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.7.1994 podľa §§ 24,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/25/1994 until: 06/14/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.10.1994 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/07/1994 until: 06/14/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.12.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/09/1994 until: 06/14/2004)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.1.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/02/1995 until: 06/14/2004)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.1995.-
  (from: 09/21/1995 until: 06/14/2004)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 11/98, NZ 14/98 zo dňa 26.01.1998.
  (from: 03/05/1998 until: 06/14/2004)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 5 K 227/97 zo dňa 4.9.2001 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TREMONTSTAV, s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, IČO 31 611 150, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2001. Podľa § 68 ods.3 písm. f) a § 68 ods.5 Obchodného zákonníka sa spoločnosť zrušuje a štatutárny orgán môže vykonávať pôsobnosť len v rozsahu potrebnom na vykonanie likvidácie.
  (from: 12/28/2001 until: 06/14/2004)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person