Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11968/R

Business name: 
STROJTECH, s.r.o. v konkurze
  (from: 01/25/2013 until: 02/11/2022)
STROJTECH, s.r.o.
  (from: 06/06/2012 until: 01/24/2013)
STROJTECH, s.r.o. v reštrukturalizácii
  (from: 03/25/2011 until: 06/05/2012)
STROJTECH, s.r.o.
  (from: 04/12/2000 until: 03/24/2011)
Registered seat: 
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 34
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
Identification number (IČO): 
36 312 436
  (from: 04/12/2000)
Date of entry: 
04/12/2000
  (from: 04/12/2000)
Person dissolved from: 
7.8.2020
  (from: 02/12/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku
  (from: 02/12/2022)
Date of deletion: 
02/12/2022
  (from: 02/12/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. e) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/12/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/12/2000)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/12/2000 until: 11/18/2005)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/12/2000 until: 11/18/2005)
projekčná činnosť v investičnej výstavbe /projektovanie strojárskych celkov a zariadení pre investičnú výstavbu - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika/
  (from: 04/12/2000 until: 11/18/2005)
revízie a skušky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 04/12/2000 until: 11/18/2005)
revízie a skušky zdvíhacích zariadení
  (from: 04/12/2000 until: 11/18/2005)
výroba a montáž kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, kovoobrábanie, v rozsahu remeselnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
stavba a montáž strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
výroba a montáž strojov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
výroba, inštalácia a opravy vetracích a klimatizačných zariadení, bez zásahu do elektroinštalácie /bez použitia chladiaceho média/
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
výroba píliarska
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
skúšanie vlastností výrobkov, overovanie ich kvality, meranie
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
vedľajšia činnosť v doprave
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
podnikateľské poradenstvo a organizovanie kurzov a školení
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
reklamné činnosti
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
faktoring, forfaiting - vymáhanie pohľadávok
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
leasing operačný a finančný
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
Partners: 
TECH-HOLDING, s.r.o. IČO: 36 311 782
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Ing. Augustín Bezek
221
Lubina 916 12
Slovak Republic
  (from: 04/21/2006 until: 12/30/2008)
Ing. Augustín Bezek
228
Lubina 916 12
Slovak Republic
  (from: 02/21/2006 until: 04/20/2006)
Ing. Augustín Bezek
228
Lubina
Slovak Republic
  (from: 07/11/2002 until: 02/20/2006)
Ing. Augustín Bezek
228
Lubina
Slovak Republic
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/2006 until: 04/18/2006)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2002 until: 02/20/2006)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 02/21/2006 until: 04/18/2006)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2002 until: 02/20/2006)
RGOGETECH, s.r.o.
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 34
Slovak Republic
  (from: 04/19/2006 until: 02/11/2022)
Contribution of each member: 
TECH-HOLDING, s.r.o.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Ing. Augustín Bezek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Ing. Augustín Bezek
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 02/20/2006)
Ing. František Matika
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 02/20/2006)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 02/20/2006)
Ing. Augustín Bezek
Amount of investment: 360 000 Sk Paid up: 360 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 04/18/2006)
Ing. František Matika
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 04/18/2006)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 04/18/2006)
Ing. Augustín Bezek
  (from: 04/19/2006 until: 04/20/2006)
Ing. Augustín Bezek
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/21/2006 until: 12/30/2008)
RGOGETECH, s.r.o.
Amount of investment: 570 000 Sk Paid up: 570 000 Sk
  (from: 04/19/2006 until: 05/19/2006)
RGOGETECH, s.r.o.
Amount of investment: 570 000 Sk Paid up: 570 000 Sk
Lien: Záložné právo na obchodný podiel na základe zmluvy č. 10/ZZ/2006 zo dňa 17.05.2006 v prospech Všeobecná úverová banka a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.
  (from: 05/20/2006 until: 12/30/2008)
RGOGETECH, s.r.o.
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
Lien: Záložné právo na obchodný podiel na základe zmluvy č. 10/ZZ/2006 zo dňa 17.05.2006 v prospech Všeobecná úverová banka a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.
  (from: 12/31/2008 until: 07/21/2009)
RGOGETECH, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 07/22/2009 until: 02/11/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/23/2006 until: 02/11/2022)
Individual managing director
  (from: 07/11/2002 until: 12/22/2006)
konatelia
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Ing. Augustín Bezek
228
Lubina
  (from: 04/12/2000 until: 04/18/2006)
Ing. Augustín Bezek
Lubina 221
Lubina 916 12
From: 04/12/2000
  (from: 04/19/2006 until: 09/11/2008)
Ing. Augustín Bezek
Lubina 221
Lubina 916 12
From: 04/12/2000 Until: 07/31/2008
  (from: 09/12/2008 until: 09/11/2008)
Mgr. Marek Kadlec
59
Pobedim 916 23
From: 11/27/2006
  (from: 12/23/2006 until: 11/18/2014)
Mgr. Marek Kadlec
59
Pobedim 916 23
From: 11/27/2006 Until: 08/01/2012
  (from: 11/19/2014 until: 11/18/2014)
Ing. Ivan Kuko
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
Until: 04/30/2002
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Until: 04/30/2002
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť sám vo všetkých veciach.
  (from: 07/11/2002 until: 02/11/2022)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, pričom sa vyžaduje podpis aspoň dvoch konateľov.
  (from: 04/12/2000 until: 07/10/2002)
Procuration: 
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/11/2002 until: 04/18/2006)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Until: 03/13/2006
  (from: 04/19/2006 until: 04/18/2006)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/11/2002 until: 04/18/2006)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Until: 03/13/2006
  (from: 04/19/2006 until: 04/18/2006)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 07/11/2002 until: 04/18/2006)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 07/22/2009 until: 02/11/2022)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 02/21/2006 until: 07/21/2009)
200 000 Sk
  (from: 04/12/2000 until: 02/20/2006)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/16/2012
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, zo dňa 09.08.2012, č.k. 28K/28/2012-261 súd vyhlásil konkurz na úpadcu a ustanovil správcu.
  (from: 03/05/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/16/2012
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, zo dňa 09.08.2012, č.k. 28K/28/2012-261 súd vyhlásil konkurz na úpadcu a ustanovil správcu.
  (from: 01/25/2013 until: 03/04/2013)
Bankruptcy trustee: 
Licitor recovery, k.s.
Radlinského 578/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 12/18/2012
  (from: 03/05/2013)
Mgr. Martin Berec
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
From: 08/06/2012
  (from: 01/25/2013 until: 03/04/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28K/28/2012- 860 zo dňa 15.07.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2020, súd zrušil konkurz na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť STROJTECH, s. r. o. v konkurze, so sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 312 436, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vo vložke č. 11968/R, pre nedostatok majetku.
  (from: 02/12/2022)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.2.2000 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 04/12/2000 until: 02/11/2022)
Valné zhromaždenie dňa 30.4.2002 schválilo prevod častí obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy, dodatok č. 1. Udelenie prokúry zo dňa 30.4.2002.
  (from: 07/11/2002 until: 02/11/2022)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 28 R/28/2012-432 zo dňa 10. 12. 2012 bol z funkcie správcu odvolaný Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Jilemnického 2, 911 01 Trenčín a do funkcie bola ustanovená obchodná spoločnosť Licitor recovery, k.s. so sídlom Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Právne účinky výmeny správcu nastali dňom 18. 12. 2012.
  (from: 03/05/2013 until: 02/11/2022)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 10/19/2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/6/2010-464 zo dňa 12.10.2010 povolil reštrukturalizáciu dlžníka STROJTECH, s.r.o. a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 19.10.2010.
  (from: 06/06/2012)
Authorisation of proceedings: 10/19/2010
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/6/2010-464 zo dňa 12.10.2010 povolil reštrukturalizáciu dlžníka STROJTECH, s.r.o. a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 19.10.2010.
  (from: 03/25/2011 until: 06/05/2012)
Restructuring trustee: 
Mgr. Martin Berec
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
Mark: S1265
From: 10/19/2010
  (from: 03/25/2011 until: 06/05/2012)
Mgr. Martin Berec
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
Mark: S1265
From: 10/19/2010 Until: 07/02/2011
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/02/2011
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 29R/6/2010-570 zo dňa 24.06.2011 s právoplatnosťou dňa 02.07.2011 potvrdil reštrukturalizačný plán a zároveň rozhodol o skončení reštrukturalizácie. V súlade s ustanovením § 156 zák. č. 7/2005 Z.z. zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku zaniká aj funkcia správcu, nakoľko zo záväznej časti reštrukturalizačného plánu nevyplýva inak.
  (from: 06/06/2012)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person