Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11961/R

Business name: 
TECHKLIMA, s.r.o.
  (from: 04/04/2000)
Registered seat: 
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom 915 34
  (from: 04/04/2000)
Identification number (IČO): 
36 312 363
  (from: 04/04/2000)
Date of entry: 
04/04/2000
  (from: 04/04/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/04/2000)
Objects of the company: 
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov v rozsahu remeselnej živnosti
  (from: 04/04/2000)
stavba a montáž strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/04/2000)
výroba a montáž strojov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 04/04/2000)
výroba, inštalácia a opravy chladiarenských, vetracích a klimatizačných zariadení
  (from: 04/04/2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/04/2000)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 04/04/2000)
projekčná činnosť v investičnej výstavbe /projektovanie strojárskych celkov a zariadení pre investičnú výstavbu - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika/
  (from: 04/04/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/04/2000)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2000)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/04/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/04/2000)
podnikateľské poradenstvo a organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2000)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/04/2000)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 04/04/2000)
reklamné činnosti
  (from: 04/04/2000)
faktoring, forfaiting - vymáhanie pohľadávok
  (from: 04/04/2000)
leasing operačný a finančný
  (from: 04/04/2000)
servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 12/12/2013)
servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 12/12/2013)
kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení
  (from: 12/12/2013)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok
  (from: 12/12/2013)
zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 12/12/2013)
zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky
  (from: 12/12/2013)
uvádzanie kontrolovaných látok na trh
  (from: 12/12/2013)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/07/2021)
Prípravné práce k realizácií stavby
  (from: 07/07/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
  (from: 07/07/2021)
Partners: 
Ing. Ján Švec
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
TECH - HOLDING, s.r.o.
Trenčianska 17
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Ing. Ján Švec
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Ing. Ján Švec
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 08/01/2002 until: 05/16/2022)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2002 until: 05/16/2022)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 08/01/2002 until: 05/16/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Švec
( peňažný vklad )
  (from: 01/09/2010 until: 05/16/2022)
Ing. Ján Švec
Amount of investment: 3 984 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 984 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. František Matika
( peňažný vklad )
  (from: 01/09/2010 until: 05/16/2022)
Ing. František Matika
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
( peňažný vklad )
  (from: 01/09/2010 until: 05/16/2022)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
Amount of investment: 1 328 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 328 EUR
  (from: 05/17/2022)
TECH - HOLDING, s.r.o.
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Ing. Ján Švec
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Ing. Ján Švec
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 08/01/2002 until: 01/08/2010)
Ing. František Matika
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/01/2002 until: 01/08/2010)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/01/2002 until: 01/08/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/01/2002)
konatelia
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Ing. Ján Švec
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
From: 04/04/2000
  (from: 04/30/2005)
Ing. Ivan Kuko
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
Until: 05/06/2002
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom
Until: 05/06/2002
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Ing. Ján Švec
Dukelská 14
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/04/2000 until: 04/29/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť sám vo všetkých veciach.
  (from: 08/01/2002)
V mene spoločnosti koná konateľ, pričom sa vyžaduje podpis aspoň dvoch konateľov.
  (from: 04/04/2000 until: 07/31/2002)
Procuration: 
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 08/01/2002
  (from: 04/30/2005)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 08/01/2002
  (from: 04/30/2005)
Ing. Ivan Kuko , CSc.
M.R.Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/01/2002 until: 04/29/2005)
Ing. František Matika
Poľovnícka 15
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/01/2002 until: 04/29/2005)
Prokurista za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 08/01/2002)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/09/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/30/2005 until: 01/08/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.2.2000 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/04/2000)
Valné zhromaždenie dňa 6.5.2002 schválilo rozdelenie a prevod obchodných podielov (Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 24.5.2002) a zmenu spoločenskej zmluvy prijatím Dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/01/2002)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person