Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5164/B

Business name: 
Geyer spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 12/15/2006 until: 11/23/2021)
Geyer spol. s r.o.
  (from: 05/28/1993 until: 12/14/2006)
Registered seat: 
Trenčianska 53
Bratislava 821 09
  (from: 07/21/1994 until: 11/23/2021)
Pribinova 25
Bratislava 821 09
  (from: 05/28/1993 until: 07/20/1994)
Identification number (IČO): 
31 351 590
  (from: 05/28/1993)
Date of entry: 
05/28/1993
  (from: 05/28/1993)
Person dissolved from: 
13. 11. 2006
  (from: 12/15/2006)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
poskytovanie leasingu
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
technicko-poradenská a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Marek Geyer
Lanowa 10
Krakov
Poľská republika
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Marek Geyer
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Anna Baková - riaditeľka spoločnosti
Budatínska 13
Bratislava 851 05
  (from: 05/28/1993 until: 04/28/2017)
Ing. Anna Baková - riaditeľka spoločnosti
Budatínska 13
Bratislava 851 05
  (from: 04/29/2017 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a je oprávnený samostatne podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach v zmysle čl. VII. zakladateľskej listiny.
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
Procuration: 
Ing. Zbigniev Kochniak
Zbrojow 10/25
Krakov
Poľská republika
residence in the Slovak Republic :
Budatínska 13
Bratislava
  (from: 07/21/1994 until: 11/23/2021)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/13/2006
  (from: 12/15/2006)
 Liquidators:
Ing. Anna Baková
Budatínska 13
Bratislava 851 05
From: 11/13/2006
  (from: 12/15/2006 until: 04/28/2017)
 Liquidators:
Ing. Anna Baková
Budatínska 13
Bratislava 851 05
From: 11/13/2006
  (from: 04/29/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 12/15/2006 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená vo forme notárskej zápisnice sp. zn. N 30/93, Nz 30/93 dňa 10.5.1993 a zakladateľskej listiny podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon. Stary spis: S.r.o. 10614
  (from: 05/28/1993 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 3/94, NZ 3/94 napísaná dňa 20.1.1994 notárkou Dagmar Rajkovou. Stary spis: S.r.o. 10614
  (from: 07/21/1994 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.8.2006, ktorým súd zrušil spoločnosť s likvidáciou.
  (from: 12/15/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person