Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5165/B

Business name: 
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
  (from: 06/01/1993)
Registered seat: 
Pri starom letisku 14
Bratislava 36 830 06
  (from: 12/02/2008)
Identification number (IČO): 
31 351 603
  (from: 06/01/1993)
Date of entry: 
06/01/1993
  (from: 06/01/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/15/1994)
zasielateľstvo
  (from: 12/29/2005)
vybavovanie colnej deklarácie
  (from: 12/29/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
  (from: 01/27/2006)
skladovanie
  (from: 09/12/2009)
baliace činnosti a manipulácia s tovarom
  (from: 09/12/2009)
poštové služby: 1. vybranie poštových zásielok s hmotnosťou do 10 kg 2. dodávanie poštových zásielok s hmotnosťou do 10 kg 3. vybranie poštových zásielok s hmotnosťou nad 10 kg do 50 kg 4. dodávanie poštových zásielok s hmotnosťou nad 10 kg do 50 kg 5. vybranie alebo dodávanie poštových zásielok v medzinárodnom styku s hmotnosťou do 50 kg,
  (from: 07/11/2012)
Partners: 
FedEx Express International B.V.
Taurusavenue 111
Hoofddorp 2132 LS
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 65939859
  (from: 03/24/2021)
FedEx Acquisition B.V.
Taurusavenue 111
Hoofddorp 2132 LS
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 63587114
  (from: 01/29/2021)
Contribution of each member: 
FedEx Express International B.V.
Amount of investment: 5 250 EUR Paid up: 5 250 EUR
  (from: 03/24/2021)
FedEx Acquisition B.V.
Amount of investment: 1 750 EUR Paid up: 1 750 EUR
  (from: 01/29/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/15/1994)
Mariusz Mik
Owczarska 13A
Warszawa 01-351
Poľská republika
From: 07/01/2021
  (from: 07/13/2021)
Piotr Tokarczyk
Chabrowa 7
Lipno 87-600
Poľská republika
From: 07/01/2021
  (from: 07/13/2021)
Frank Florian Meyer
Ilgenstrasse 8
Zürich 8032
Švajčiarska konfederácia
From: 12/14/2021
  (from: 01/08/2022)
Dylan Meredith Davies
Claus Sluterweg 209
Haarlem 2012 WS
Holandské kráľovstvo
From: 04/14/2022
  (from: 05/05/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 12/15/2010)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 12/15/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.4.1993 v súlade s ustanovevením §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10616
  (from: 06/01/1993)
Doplnok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 56/94, Nz 54/94 napísaná dňa 24.6.1994 notárkou JUDr. Evou Imrišovou. Stary spis: S.r.o. 10616
  (from: 07/15/1994)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 361/99, Nz 361/99 spísanej dňa 30.11.1999 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou.
  (from: 12/21/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 7. 7. 2000 pod č. N 398/2000, Nz 200/2000 o zmene konateľa.
  (from: 10/24/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.3.2007.
  (from: 03/15/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.6.2008.
  (from: 07/09/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.11.2008.
  (from: 12/02/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.10.2008 sp. zn. 34 Exre/177/2008 - 55, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2008.
  (from: 12/03/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2009.
  (from: 09/12/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.06.2010.
  (from: 06/29/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07.2010 a zo dňa 22.11.2010.
  (from: 12/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2012.
  (from: 07/11/2012)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 130/2016, Nz 8906/2016, NCRIs 9175/2016 zo dňa 14.03.2016
  (from: 03/31/2016)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti TNT Innight Slovak Republic s. r. o., Hlavná 1335, 014 01 Bytča, IČO: 36 428 426, oddiel Sro vl.č. 16000/L s účinnosťou od 01.04.2016.
  (from: 05/18/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/31/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TNT Innight Slovak Republic s. r. o.
Hlavná 1335
Bytča 014 01
  (from: 03/31/2016)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person