Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  99/P

Business name: 
Podtatranská hydina a.s.
  (from: 04/30/1992)
Registered seat: 
Slavkovská cesta 54
Kežmarok 060 01
  (from: 04/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 651 682
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
spracovanie, výroba hydiny, vajec (triedenie), zveriny a rýb
  (from: 02/07/1994)
nákup, výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 02/07/1994)
nakladanie s biologickým odpadom (nie nebezpečný odpad)
  (from: 12/04/2002)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 12/04/2002)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 12/04/2002)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/04/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/1992)
Vladislav Boďo - člen predstavenstva
Mierová 1086/3
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/20/2020
  (from: 03/05/2020)
Ing. Daniel Leščinský - člen predstavenstva
Vyšné Ružbachy 321
Vyšné Ružbachy 065 02
From: 02/20/2020
  (from: 03/05/2020)
Simona Konkoľová - predseda predstavenstva
505
Nová Ľubovňa 065 11
From: 02/20/2020
  (from: 03/05/2020)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/30/1992)
Capital: 
2 330 160 EUR Paid up: 2 330 160 EUR
  (from: 02/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 70080
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,25 EUR
  (from: 02/07/2009)
Supervisory board: 
Ivona Hanková
Popradská 1118/58
Spišská Belá 059 01
From: 02/20/2020
  (from: 03/05/2020)
Jana Bočkay
Letná 200/42
Spišská Belá 059 01
From: 02/20/2020
  (from: 03/05/2020)
Eva Bafiová
Lanškrounská 2527/1B
Kežmarok 060 01
From: 02/20/2020
  (from: 06/13/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 262
  (from: 04/30/1992)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení osvedčená notárskou zápisnicou č. N 248/93, NZ 230/93 JUDr. Alžbetou Podhorskou, notárkou v Poprade dňa 25.6.1993.
  (from: 02/07/1994)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 728/92, Nz 699/92 spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, štátnou notárkou na Štátnom notárstve v Bratislave dňa 3.12.1992.
  (from: 03/07/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1996.
  (from: 11/28/1996)
Nové znenie stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 3.8.2002.
  (from: 12/04/2002)
Date of updating data in databases:  02/24/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person