Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1937/S

Business name: 
TAURIS SIESTA, s.r.o.
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
Registered seat: 
Nám. Š. M. Daxnera 413
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 11/17/1998 until: 02/28/2001)
Identification number (IČO): 
31 606 822
  (from: 05/18/1994)
Date of entry: 
05/18/1994
  (from: 05/18/1994)
Person dissolved from: 
1. 3. 2001
  (from: 03/01/2001)
Date of deletion: 
03/01/2001
  (from: 03/01/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/18/1994)
Capital: 
10 000 000 Sk
  (from: 06/14/2000 until: 02/28/2001)
Other legal facts: 
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti TAURIS SIESTA, s.r.o. so sídlom Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413, IČO: 31606822, bez likvidácie, zlúčením so spoločnosťou TAURIS Cassovia, s.r.o., so sídlom Košice, Strojárenská 9, IČO: 00697893 v zmysle § 68 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky majetkové práva, pohľadávky a záväzky prechádzajú na spoločnosť TAURIS Cassovia, s.r.o. Z dôvodu vyššie uvedeného a po predložení súhlasu správcu dane v zmysle § 33, ods. 2, zák. č. 511/92 Zb. sa spoločnosť TAURIS SIESTA, s.r.o. z obchodného registra dňa 01.03.2001 v y m a z á v a .
  (from: 03/01/2001)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person