Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1937/S

Business name: 
TAURIS SIESTA, s.r.o.
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
Registered seat: 
Nám. Š. M. Daxnera 413
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 11/17/1998 until: 02/28/2001)
Potravinárska 1503
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 05/18/1994 until: 11/16/1998)
Identification number (IČO): 
31 606 822
  (from: 05/18/1994)
Date of entry: 
05/18/1994
  (from: 05/18/1994)
Person dissolved from: 
1. 3. 2001
  (from: 03/01/2001)
Date of deletion: 
03/01/2001
  (from: 03/01/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/18/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s tovarom mimo koncesovaných a viazaných
  (from: 05/18/1994 until: 09/08/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/09/1998 until: 02/28/2001)
maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/09/1998 until: 02/28/2001)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 09/09/1998 until: 02/28/2001)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 09/09/1998 until: 02/28/2001)
balenie potravín
  (from: 09/09/1998 until: 02/28/2001)
Partners: 
TAURIS, a.s. IČO: 31 642 705
Potravinárska 6
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 06/14/2000 until: 02/28/2001)
TAURIS, a.s. IČO: 31 642 705
Potravinárska 6
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 08/18/1999 until: 06/13/2000)
TAURIS, a.s. IČO: 31 642 705
Potravinárska 6
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1999)
TAURIS, a.s. IČO: 31 642 705
Potravinárska 6
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 03/20/1996 until: 11/27/1996)
TAURIS MK, s.r.o.
Potravinárska 6
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 10/03/1995 until: 03/19/1996)
TAURIS ALFA, s.r.o.
Potravinárska 6
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 05/18/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Natália Ceglédyová
Kirejevská 33
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 05/18/1994 until: 11/27/1996)
Ing. Ladislav Csomós
Alexandra Márkuša 5
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1999)
Ing. Ladislav Csomós
Alexandra Márkuša 5
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 05/18/1994 until: 11/27/1996)
Contribution of each member: 
TAURIS ALFA, s.r.o.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 05/18/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Ladislav Csomós
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/1994 until: 11/27/1996)
Ing. Natália Ceglédyová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/18/1994 until: 11/27/1996)
TAURIS MK, s.r.o.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 10/03/1995 until: 03/19/1996)
TAURIS, a.s.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 03/20/1996 until: 11/27/1996)
Ing. Ladislav Csomós
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1999)
TAURIS, a.s.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 11/28/1996 until: 08/17/1999)
TAURIS, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/18/1999 until: 06/13/2000)
TAURIS, a.s.
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 06/14/2000 until: 02/28/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
Ing. Ladislav Csomós
Alexandra Márkuša 5
Rimavská Sobota
  (from: 05/18/1994 until: 10/02/1995)
Ing. Ladislav Csomós
Alexandra Márkuša 5
Rimavská Sobota
  (from: 10/03/1995 until: 08/17/1999)
Ladislav Sedmák
T. Vansovej E-1
Revúca
  (from: 05/18/1994 until: 10/02/1995)
Ladislav Sedmák
Na Chrenovisku 1887/1
Rimavská Sobota
  (from: 10/03/1995 until: 02/28/2001)
Anton Fabo
Okružná 26/26
Revúca
  (from: 08/18/1999 until: 02/28/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
Capital: 
10 000 000 Sk
  (from: 06/14/2000 until: 02/28/2001)
200 000 Sk
  (from: 05/18/1994 until: 06/13/2000)
Other legal facts: 
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.2000 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti TAURIS SIESTA, s.r.o. so sídlom Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413, IČO: 31606822, bez likvidácie, zlúčením so spoločnosťou TAURIS Cassovia, s.r.o., so sídlom Košice, Strojárenská 9, IČO: 00697893 v zmysle § 68 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky majetkové práva, pohľadávky a záväzky prechádzajú na spoločnosť TAURIS Cassovia, s.r.o. Z dôvodu vyššie uvedeného a po predložení súhlasu správcu dane v zmysle § 33, ods. 2, zák. č. 511/92 Zb. sa spoločnosť TAURIS SIESTA, s.r.o. z obchodného registra dňa 01.03.2001 v y m a z á v a .
  (from: 03/01/2001)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 11.5.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/18/1994 until: 02/28/2001)
Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (from: 10/03/1995 until: 02/28/2001)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.01.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
  (from: 03/20/1996 until: 02/28/2001)
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.9.1996, schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/28/1996 until: 02/28/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 20.4.1998, kde bol schválený Dodatok č. 4 a valné zhromaždenie zo dňa 22.5.1998 kde schválili Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (from: 09/09/1998 until: 02/28/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle Dodatku č. 6 a mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 28.10.1998.
  (from: 11/17/1998 until: 02/28/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 23.3.1999 a Dodatok č. 7.
  (from: 08/18/1999 until: 02/28/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia v NZ 51/2000 zo dňa 6.4.2000 napísanej v NÚ JUDr. Jána Kovácsa, Hviezdoslavova č. 1, Rimavská Sobota.
  (from: 06/14/2000 until: 02/28/2001)
. Valné zhromaždenie konané dňa 6.4.2000 schválilo zlúčenie spoločnosti UNITAS SLOV-FRAN, spol. s r.o. so sídlom Zvolen, Štúrova 1 so spoločnosťou TAURIS SIESTA, s.r.o. so sídlom Rimavská Sobota, Nám. Š.M. Daxnera 413 ku dňnu 30.6.2000 s tým, že TAURIS SIESTA, s.r.o. Rimavská Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413 sa stáva právnym nástupcom zrušenej spoločnosti a preberá majetok, práva a záväzky zrušovanej spoločnosti UNITAS SLOV-FRAN, spol. s r.o. so sídlom Zvolen, Štúrova 1.
  (from: 10/12/2000 until: 02/28/2001)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person